آرشیو اخبار
.
1396/12/28
نشست مشترک اعضای هیئت مدیره و کارکنان انجمن

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران نشست عمومي دوستانه کارکنان انجمن روز گذشته با حضور رئيس و اعضاي هيئت مديره و دبير انجمن درسالن اجتماعات برگزار شد.

در ابتداي نشست محمد جواد عطرچيان دبير انجمن از همکاري و اهتمام ويژه کارکنان در انجام وظايف محوله طي سال گذشته در جهت پيشبرد اهداف انجمن تشکر و قدرداني نمود و آرزوي سالي سرشار ازموفقيت و سلامتي براي تک تک کارکنان داشت .وي تکريم ارباب رجوع و رسيدگي به امور شرکتها را از اهم الويت هاي کاري پرسنل انجمن دانست و تاکيد نمود که هريک از کارکنان ميبايست با امانت داري و انجام صحيح و مطلوب وظايف خود،در اعتلاء و پيشبرد برنامه هاي انجمن نقش بسزايي را ايفا نمايند.

در ادامه، يونس جاويد رئيس هيئت مديره هم از زحمات و همدلي کارکنان با وجود مشکلاتي که انجمن در سال سپري شده با آن روبه‌رو بوده تشکرکرد . وي عنوان کرد ضروري است که با اخلاق، وجدان بيدار و آگاهي به يگديگر ياري رسانده و در هر سمت سازماني که فعاليت داريم فرهنگ مشارکت همگاني را ترويج دهيم. مسلما در هر سازماني نارسايي‌هايي وجود دارد اما از تمامي همکاران درخواست دارم که براي بقاء انجمن اين همکاري بين تمام اعضاء پايدار بماند تا بتوانيم در مواجه با چالش‌هايي که پيش مي آيد غلبه کرده و همچنان با قدرت براي دستيبابي به اهدافمان تلاش کنيم.

ساير اعضاي هيئت مديره افسانه فخري نايب رئيس، حسين زماني خزانه دار، محمد صادق خانلو از اعضاي هيئت مديره ضمن ابراز خرسندي از تلاش و همت کارکنان در سال 96، آرزوي سالي سرشار از موفقيت و کاميابي را براي آنان داشتند. سپس تني چند ازکارکنان به نمايندگي از سايرين سال نو ر ا نيز تبريک گفتند.

 

1396/12/24
گزارش مراسم تقدیر از پشتیبانان سامانه ترانزیت و امور گمرکی

افزون بر يکسال از راه اندازي سامانه ترانزيت و امور گمرکي EPI   مي گذرد. در زمان اجرا و رفع مشکلات اين سامانه،افرادي از بدنه صنف و بخش ترانزيت و امور گمرکي انجمن، به صورت داوطلبانه و بدون هيچ چشم داشتي کمکهاي فراواني نموده و همچنان در تلاش هستند. رفع ايرادات سامانه تا به امروز کمک بسياري به فعالان صنعت حمل و نقل نموده تا جايي که به گفته فعالان صنعت حمل و نقل   60 تا 70درصد مشکلات سامانه برطرف شده است. بخش تخصصي ترانزيت و امور گمرکي انجمن، طي مراسمي در روز چهارشنبه مورخ 23اسفند سال جاري در سالن اجتماعات انجمن، از حاميان و فعالان اين سامانه تشکر وقدرداني کردند.

در ابتداي مراسم مهدي ميرحسيني از اعضاء فعال بخش و مجري مراسم، ضمن خوشامدگويي به مدعوين، روساي بخشها و اعضاي هيئت مديره، عنوان کرد که بخش ترانزيت و امورگمرکي وظيفه خود دانست تا از افرادي که در پيشبرد سامانه جامعه امور گمرکي که فناوري جديدي محسوب شده تقدير و تشکر کند. بسياري از همکاران ما در اين حوزه نيازبه آموزش براي استفاده از سامانه را داشتند که اين افراد به صورت داوطلبانه و به شيوه اي نوين آموزش سامانه را به عهده گرفتند.

کمال حسيني نايب رئيس بخش ترانزيت و امور گمرکي انجمن، به انجام فعاليت هايي که اساسنامه انجمن در اختيارشان گذاشته اشاره کرد و گفت: انجمن يک نهاد مردمي وغير انتفاعي است   و ما همواره تلاش مي کنيم به فعاليتهاي صنف کمک کرده و مشکلات مشترک را برطرف کنيم. دوره ي جديدي که در سال 95و بعد از انتخابات انجمن شکل گرفته خوشبختانه همزمان با تغييرات اساسي گمرک در سال95 بوده است. پرداختن به دور اظهاري در گمرگ ايران، يک خواسته 20- 25 ساله اي بوده که شايد با تاخير زيادي همراه بود تا به اجرا در بيايد، دور اظهاري گمرکي و بدون کاغذ اظهار کردن که از ابتداي سال کليد خورد و تقريبا با بخش ترانزيت و تشکيل گروه جديد کاري همزمان شد. اين موضوع براي صنعت حمل و نقل فرصت خوبي به شمار مي آمد. اززماني که برنامه دور اظهاري گمرکي اجرايي شد با موج مخالفت بسيار شديدي روبه روبود. در واقع تمام مخالفت ها کاملا درست بود و به مواردي اشاره مي شد که ايراداتي واقعي بود. اما يک ضرورت و نياز زمان وجود داشت که ما بايد خودمان را هرچه سريعتر ميتوانستيم تا حد امکان به روش ها و سيستم هاي مدرن جهاني که در تمام کشورهاي مختلف سالهاست استفاده مي کنند نزديک کنيم. در واقع نوعي عقب ماندگي بود که بايد برطرف ميشد. در بخش امور گمرکي و ترانزيت بحث سيستم EPI که مطرح شد نقطه نظرات متفاوتي را داشتيم در ابتدا با روي کار آمدن اين سيستم مخالفت شد و برايرادات آن اشاره داشتند اما بخش تزانزيت و امورگمرکي انجمن معتقد بود که بايد ازاين نياز حمايت کرد. تمام فعالان صنعت حمل و نقل بين المللي بايد مشارکت مي کردندتا مشکل حل شود. به نظر من، اين کار با استفاده از امکانات مدرني که در اختيار بودمانند شبکه اجتماعي توانست از اين فرصت استفاده کرده و اين کارزار را سامان دهد.

خوشبختانه گروه اجرايي از   جوانان متخصص و علاقمند که از همکاران گمرکي و حمل ونقل بودند تشکيل شد. کمال حسيني ابراز خرسندي کرد که اين سامانه در حالحاضر 750 کاربر دارد و با راهنمايي راهبرانشان بسياري از مشکلات را کاهش داده اند.

وي در ادامه عنوان کرد: به جرات مي توانم بگويم حدود 60 تا 70 درصد مشکلات بديوزري ، عدم آموزش و عدم آشنايي با سيستم امروز کاهش داشته و در نيمه هاي راهتوانستيم به موفقيت هايي دست يافته ايم. بدون شک در اين راه با مشکلاتي روبه روخواهيم بود برخي از ضعفهاي ساختاري نرم افزار نگران کننده است که سعي ميکنيم درارتباط متقابل با همکاران گمرکي مطرح کنيم .اين سامانه دو ويژگي برجسته دارد اوليننکته ي مثبت آن اين است که کار کاملا داوطلبانه و در صدد حل مشکلات بود   و دوم در اين سامانه ترکيبي اتفاق افتاد بخشياز متخصصين که مقابل ما قرار داشتند و بخشي از همکاران که در کنار ما بودند. اينکار بدون توجه به جايگاه سازماني ، اداري و دولتي تنها يک گروه داوطلب و علاقمندبه حل مشکل بود و بدون هيچ گونه انتظار مالي در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي به مشکلات بودند.

امير سليماني هم از تمام مديران و همکاراني  که براي حل مشکلات سامانه ياري کردند تشکر و قدرداني کرد. وي در سخنان خودبه انتقاد از گمرک پرداخت و عنوان کرد که متاسفانه   همچنان دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مدوني نداريم و برخي از مشکلات ما به همين موضوع ارتباط دارد. برخي مديران سليقه اي عمل مي کنند و نگاه متفاوتي با دوستان فناوري دارند .

در ادامه مراسم، ميرحسيني به نبود منبع آموزشي سامانه اشاره و اين سوال مطرح شد که اگر شخص جديدي به فعالان صنعت حمل و نقل افزوده شود براي استفاده از سامانه از چه منبع آموزشي بايد استفاده کند؟ همچنين در حال حاضر بسياري از پسشکسوتان اين حوزه به دليل وجود اين سامانه دچار انزوا و بازنشستگي اجباري شده اند.

در ادامه، سرکار خانم مهندس خيالي مدير کل فناوري و اطلاعات گمرک ضمن اشاره بهچگونگي شکل گيري اين سامانه عنوان کرد: دي ماه سال گذشته در جلسه اي که با حضورفعالان صنعت حمل و نقل تشکيل شد نارضايتي بسياري مطرح بود و ما سعي کرديم در اينحوزه تا حد امکان براي برطرف شدن مشکلات کمک کنيم. از اينکه با راه اندازي سامانه آسيبهايي به اين بخش وارد شده عذرخواهي ميکنم و متاسفم بابت اينکه برخي از پيشکسوتان به دليل عدم استفاده از تکنولوژي هاي روز دچار انزوا شده اند. ما همه توان خود   را براي برطرف شدن اين مشکلات به کارخواهيم بست. پيشنهاد تدوين منبع آموزشي را حتما پيگيري خواهم کرد. البته در حال حاضر دستورالعملهايي در سايت گمرک موجود است.

در سال گذشته کمي بي نظمي در رابطه با ابلاغ دستور العمل ها و پياده سازي سامانه را شاهد بودم که چنين موردي پذيرفتني نيست. مهم ترين مورد در حوزه IT نظم ساختاري وبرنامه ريزي از ابتداي سال است اين نظم اگر در حوزه گمرک هم اتفاق افتد همگي شاهد تغييرات مثبت خواهيم بود. بسيار خوشحالم که 60 درصد مشکلات نسبت به سال گذشته برطرف شده است. تمام سعي خودمان را ميکنيم که سال آينده به 100 درصد برسد. ما سعي کرديم در سال گذشته مسيرهاي سطح 1 را به 40 درصد برسانيم و تعدادي از شرکتهاتوانستند با سرعت بيشتري کار ترخيص را انجام دهند. اما در بخش مجوزها   همچنان مشکلاتي داريم. پيشنهاد کرديم به تناسب تعداد اعضاي انجمن، تعدادي به طور مستقيم با مديران پروژه فناوري اطلاعات ارتباطداشته تا اگر مشکلي بود در آنجا قابل پيگيري باشد.اين سامانه پيگيري مربوط به گمرکاست.

در انتهاي مراسم، رئيس هيئت مديره انجمن، يونس جاويد، ضمن ابزار خرسندي ازتغييرات مثبتي که در صنعت حمل و نقل بين المللي در حال وقوع است به اين موضوع اشاره کرد که بخشهاي تخصصي انجمن در اختيار همه آحاد صنف بخصوص جوانان است و همين جوانان دوره هاي آموزشي خوبي را براي پيشرفت کار خود گذرانده اند. وجود اين سامانه موجب شده که بين فعالان صنفي و گمرک، ارتباط خوبي برقرار شود. وي از خانم خيالي به دليل همراهي و حضور مستمر در جلسات کمال تشکر را داشته و در ادامه افزود، درآستانه ورود به سال نو هستيم، با تغيير و نو شدن طبيعت افکار و ديدگاههاي خودمانرا هم تغيير دهيم. وي ادامه داد، سيستم بروکراسي ما هميشه يک ديد کوتاه مدت نسبتبه تغيير مسائل دارد و ما انتظار داريم بسياري از مسائل به سرعت و عميق و باپشتوانه هاي منطقي و علمي تغيير کند. ما بايد در نظر داشته باشيم که انتفاد با صبرو شکيبايي بايد همراه باشد. به گفته نيما يوشيج اندکي خودمان را جاي طرف مقابل بگذاريم و از دريچه چشم آن شخص به دنيا بنگريم و قضاوت کنيم. بسياري از مسائل وپديده ها پايه و علتشان در جاي ديگري است. به عنوان مثال هميشه اين پرسش مطرح است چرا بنگاههاي اقتصادي و شرکتهاي ما مالکيت خصوصي کاميون را نمي پذيرد؟ دولت به زعم خود، براي حل موضوع، وام با بهره کم يا بدون بهره هم اگر بدهد، اما باز شرکتهاي کاميون دار نمي شوند. چون به علت هاي واقعي به وجودآورنده اين موضوع توجه نشده است. قبل از هر کاري بايد فرآيند ماليات بگيري و ارزش افزوده و آراي ناعادلانه تعزيرات حکومتي اصلاح شود تا تمايل به کاميون دار شدن شرکتها افزايش يابد.

جاويد در ادامه اظهار داشت ضرب المثلي از منظر حقوقي ميگويد که هيچ گاه درتجارت، به دنبال حل مشکلي نباشيد که باعث ايجاد آن نبوديد . وي عنوان کرد با ورودبه سال نو اندکي ديدگاهمان را به سوي انديشه هاي سيستماتيک يعني تفسير اين معني که تمام حوزه هاي زندگي و ساب سيستم هاي جامعه بر روي هم و کل زندگي تاثير دارد،برنامه ريزي را  مانند بازي شطرنجي دانستکه با يک حرکت اشتباه، تمام آن را تحت شعاع قرار مي دهد.

در پايان مراسم با حضور جاويد، رستم افشار و افسانه فخري از دوستان پشتيبان سامانه ترانزيت و گمرک حاضر در مراسم، با تقديم لوحي تشکر و قدرداني شد.

 

1396/12/21
برگزاری جلسه رسیدگی به مشکلات و هزینه‌های کامیون‌های آذربایجان و ایران

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران جلسه بخش جاده‌اي براي رسيدگي به مشکلات و هزينه‌هاي کاميون‌هاي آذربايجان و ايران مورخ 20 /12 /1396 درسالن اجتماعات   انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران تشکيل گرديد .

فعالين مسيرآذربايجان در اين جلسه به بيان مشکلات مربوط به حمل کالاي خطرناک و آتش‌زاپرداختند. حسب اعلام برخي ازاعضاء ، کاميون‌هاي آذري در صورت حمل کالاي خطرناک بايد بين 85 تا320 دلار براساس نوع کالا هزينه پرداخت کنند. در صورتي که حمل کالايخطرناک توسط کاميون ايراني چنين مبلغي را پرداخت نمي‌کند. به عنوان مثال محموله‌اي از آذربايجان براي ورود به ايران 320 دلار هزينه پرداخت مي‌نمايد اما همان محموله در آذربايجان شامل چنين هزينه‌اي نمي‌باشد.

فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌اي در مسير آذربايجان بر اين باور هستند که بايد اين هزينه به صورت يکسان از کاميون‌هاي ايراني و آذري اخذ گردد، چون چنين مواردي موجب آسيبي جدي به صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي کشور مي‌باشد. با توجه به مشکلات موجود پيشنهاد گرديد که از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در ايران و طرف ذي‌ربط آذري درخواست نماييم تا ليست کالاهايي را که آتش‌زا و خطرناک محسوب مي‌شوند در اختيار انجمن گذاشته تا براساس آن مشخص گردد چه کالاهايي شامل هزينه کالاي خطرناک ‌مي‌گردد.

1396/12/20
بیانیه مشترک انجمن های صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایران در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی


به نام خدا

بيانيه مشترک انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران

در خصوص استيضاح وزير راه و شهرسازي

 

سخني بانمايندگان محترم استيضاح کننده وزير :

به حکايت اوراق تاريخ معاصر کشورمان، در اثر رکود ناشي از هشت سال جنگ تحميلي و دفاع مقدس، تحريم ها و انزواهاي بين‌المللي، توفيقات اندک و ضعيف برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي که با فرض تقويت بخش خصوصي و عبور از اقتصاد مبتني بر نفت مدون شده اند ، رکورداختلاسهاي بي سرانجام و خانمانسوز، نابساماني هاي کاهش ارزش پول ملي همگي و همگي اندازهاقتصاد ايران را کوچک و کوچک‌تر کردند تا جاييکه طبق آمارهاي موجود، در کل تجارت بين المللي و جهاني، کمتر از نيم درصد در حال ايفاي نقش هستيم.  

 

اگرچه در فضاي پسابرجام، درهاي اقتصاد ايران به سمت اقتصاد جهاني بازگشايي شد،اما حوزه کسب‌ وکار جهاني و فعاليت حمل و نقلي، همچنان در انتظار گشايشهاي ناشي ازحمايت و همدلي و هماهنگي قواي مقننه و مجريه کشور هستند.

در وضعيت فعلي، براي بخش خصوصي، سيستم هاي مالياتي عملکرد و ارزش افزوده پيچيده،ناکارآمد و طاقت فرساست. روش‌هاي تأمين مالي محدود هستند. زيرساخت‌ها با محدوديت‌هايجدي ظرفيت، مواجه شده اند، تصميم گيريها در فضاهاي مجرد و بدون توجه به تاثير آنهادر ساير حوزه ها از جمله حوزه حمل و نقل کشور، اتخاذ مي شوند. حمل و نقل بخصوص دربعد بين المللي آن در فضايي پيچيده، مبهم و آميخته به قاچاق و کاهش ارزش پول ملي، درتقلاي لقمه ناني است که بنگاههاي اقتصادي اش يکي پس از ديگري به تعطيلي کشيده نشوند و سفره هايي از کارکنانشان بيکار نگردند، نياز به سرمايه‌گذاريهاي قابل‌توجه در اين زمينه‌ها به شدت، احساس مي‌شود.

بديهي است با بازگشت کشور به چرخه اقتصادي عادي و وجود رقباي متعدد اطراف کشور ما، عدم استفاده از موقعيت حساس کنوني و سرگرم شدن به بحث‌هاي طولاني و بي‌پايان که طي ساليان اخير مرتب تکرار شدهاست، ما را از رسيدن به اهداف اصلي غافل نموده و موجبات از دست رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در شرايط پسا برجام را فراهم مي آورند. آنچه در کوتاه‌ مدت وظيفه حوزه راه و ترابري

کشور است تدوين برنامه‌ها، سياست‌هاو اولويت‌بندي پروژه‌ها است که خوشبختانه شاهد تدوين و اجراء آنها با حضور شخصي انديشمند و صاحب سبک، چون جناب آقاي دکتر آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي هستيم.

 

به اعتقادما، مشکل ساختاري اصلي، ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت‌ مسکن و شهرسازي   وتشکيل وزارت   راه و شهرسازي   بوده که از همان ابتدا مباحث و انتقادات تندي را در پي داشته است. به ياد داشته باشيم که در اثر تصميم به ادغام نامتجانس وزارتين و تشکيل وزارت راه وشهرسازي، فعاليتهاي حمل و نقلي و ترابري که بر مبناي تعريف قانون تجارت، يک فعاليت تجاري و بازرگاني محسوب مي گردند، علي الخصوص در حوزه بين المللي، کشتيراني، جادهاي، هوايي، ريلي و ترانزيت از قلمرو کشور، عناصر فرامرزي و بين المللي که نقش اصلي را در فرآيند فعاليت خود دارد از يک سو و مسکن و شهرسازي که شاکله آن يک فعاليت ونياز اوليه هر شهروند را تشکيل مي دهد و اساسا با حوزه تجارت نامرتبط و ناهمگون است،از سوي ديگر، دو فعاليتي از حوزه اجتماعي و بازرگاني که بديهي است راه را برايرسيدن به ايفاي نقش اصلي و بين المللي حوزه راه و ترابري با کندي مواجه کرده واوضاع را همچنان آبستن اتفاقاتي ديگر با هر وزير ديگري خواهد نمود.

علي الاصول، در مقطع تخصص گرايي و باتوجه به عدم پاسخگويي مناسب تداخل وظايف و کثرت حوزه‌هاي تحت پوشش دو وزارتخانه راه وترابري ومسکن و شهرسازي و تحت‌تأثير قرار گرفتن مسائل اين دو وزارتخانه با کل سيستمهاي اجتماعي و فرهنگي و بالطبع غفلت يا کم‌تأثيري بعضي از حوزه‌هاي ديگر متناسب با شرح وظايف وزارتخانه، ضرورت دارد تا بر اساس تجارب موجود و حسب تمايل مطروحه، مجدداً تفکيک دو وزارتخانه مذکور با همه وظايف، اختيارات، امکانات و اعتبارات و اعاده وضعيت سابق، وجهه همت نمايندگان شريف ملت باشد تا بدرستي پاسخگوي نمايندگان و ملت شريف،جوامع فني و مهندسي، کارکنان، راهداران، فعالان بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي وديگر مجموعه‌هاي ذينفع گردد.

صرف نظراز اينکه مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسي کشور، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانندهيأت وزيران يا هر يک از وزراء را استيضاح کنند،   ولي انگشت اتهام را نبايد به‌تنهايي به سمت عوامل و کنش گران داخلي و شخص آقاي وزير نشانه رفت. در وضعيت فعلي، بخش خصوصي کشور و تشکل‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي در حوزه حمل‌ونقل همه با هم به همراه بخش دولتي، سرگرم بحث و بررسي مواردي هستند که البته ساليان متمادي است که دردستور کار قرار دارند و با جلسات و نشست‌هاي متعدد در حوزه‌هاي نازل بخش حمل‌ونقل،مشغول ساماندهي ساختاري هستند که خود، طي اين سال‌ها، بلاي جان بخش‌هاي دولتي وخصوصي حمل‌ونقل کشور بوده است. آرايه‌اي از تحريم‌هاي باقيمانده سابق و جديد ايالات‌متحده،به‌تنهايي براي گرفتار کردن هر سرمايه‌گذار محتاط خارجي کافي است و ضمناً عزم حرکت فزاينده اقتصاد ايران، مطلقا" به بازار جهاني ناپايدار نفت وابسته است. قريب به دو هزار شرکتي که عمدتاً فعاليت خود را در گرو عمليات حمل و نقل بين المللي (کريري، فورواردري و کشتيراني) مي‌بينند و حدود چهارصد هزار وسيله نقليه سنگين باري و مسافري فرسوده که به‌صورت خرده مالکي اداره مي شوند و هواپيماهايي باسن بيش از سه دهه، همه و همه نتيجه ساختاري است که طي چند دهه اخير، ‌نفس‌زنان به حيات خود ادامه داده است.

اما آنچه در حافظه تاريخي ملت به يادگار خواهد ماند به‌مانند هميشه، فرصت سوزيو نداشتن تاکتيک مدون است. قطعا دولت محترم هم منتظر فرصت‌هايي است که از اين ميان حاصل گردد و خود از سرمايه‌گذاري در بخش حمل‌ونقل کشور حمايت کرده و آن را ترغيب نمايد.اينکه اتاق‌هاي فکر ما در حوزه حمل‌ونقل اعم از خصوصي، دولتي و تقنين، به‌جايارائه برنامه و راهکار در دوران پسا تحريم و مشکلات اقتصادي، دنبال نقادي اشخاص درهمان حوزه باشند، نه تنها کمکي به حل مشکلات فعلي ما نخواهد کرد بلکه خود موجبات ياس و نااميدي دل سوختگان و فرهيختگان کشور و عدم توفيق در فضاي آکنده از فرصت سوزي را فراهم خواهد نمود. خروج ساليانه دهها هزار از جوانان تحصيل کرده از اين مرز بوم و جلاي وطن سرمايه هاي هنگفت و غير قابل جبران و برگشت، نشانه و علامت چيست؟

با اعتقاد بر زحمات علمي ودانش پژوه وزير محترم راه و شهرسازي جناب آقاي دکتر آخوندي، طرح استيضاح را در اين برهه اززمان، که هر روز شاهد پيشرفت و برنامه هاي کشورها و رقباي سنتي و جديد مسيرهاي رقيب ترانزيت از کشور هستيم، به صرفه و صلاح بخش حمل و نقل بين المللي کشورنميدانيم وپيشنهاد اکيد مي کنيم که براي رهايي از معضلات موجود حوزه حمل و نقل و راه وترابري، نمايندگان محترم، طرح تفکيک دو وزارت خانه و اعاده وضعيت سابق و حتي اندکيفني تر و بين المللي تر، ايجاد "وزارت حمل و نقل" را وجهه همت خود قراردهند.

حوزه کسب ‌و کار جهاني و سرمايه‌گذاري و توفيق روز افزون در تجارت بين المللي،نيازمند تدبير و تفحص، خانه تکاني فکري و آشنايي با ادبيات بين المللي است که باوحدت کلام و اهداف عاليه نظام، بطور هماهنگ، رشد و توسعه همه جانبه کشور را بدون هر گونه تنگ نظري، نشانه رفته باشد.

                                                                                          و من ا... التوفيق  

                                                                                  بيستم اسفند ماه 1396

 

                       انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران

            انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي خراسان رضوي

            انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي شمالغرب کشور

           انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي آذربايجان غربي

        انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي سيستان و بلوچستان

                     انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي گلستان

                     انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي اردبيل

1396/12/17
گفت و گو با یاشار لشگری رئیس کمیته تدوین آیین نامه جدید، تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی

با ديدگاهي رو به جلو شاهد تغييرات مثبت خواهيم بود

حوزه حمل و نقل بين المللي در سال‌هاي اخيرشاهد تغييرات بسياري بوده است اما اين تغييرات تاکنون در آيين‌نامه حمل و نقل بين المللي اعمال نشده است . اين عدم تطابق بين تغييرات و آيين نامه، فعالان وکارشناسان حوزه حمل و نقل بين المللي در انجمن  را برآن داشت تا آيين نامه اي جديد مطابق با تغييرات حوزه حمل و نقل تدوين و پيشنهاد نمايند. با ياشار لشگري رئيس کميته تدوين آيين نامه جديد، تاسيس و فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي گفت و گويي داشته ايم که ذيل به آن مي پردازيم :

در مورد اهداف و برنامه‌هاي کميته لطفا توضيحاتي را ارائه فرماييد؟

حدود 5 ماه پيش کارگروهي جهت تدوين آيين نامه تاسيس و فعاليت حمل و نقل شرکتهاي بين المللي تشکيل شد.از دوستان درخواست کرديم که   در اين کارگروه شرکت کنند . نخستين جلسه 8 آبان سال جاري با اين هدف برگزار شد که بسياري از هم صنفي ها از نحوه ارائه مجوزها و نحوه برگزاري آزمون تاسيس شرکت ها گلايه داشتند هرچند بررسي و تدوين اين آيين نامه حداقل به 10 سال پيش برميگردد ولي نياز به روز شدن آيين نامه وجود داشت به دليل بخشنامه ها و قوانيني که اصلاح شده بود از جمله قوانين گمرکي که در سال 89تغيير کرده بود که اين موارد قطعا مي تواند در آيين نامه تاسيس شرکتهاي حمل و نقل بين المللي تاثيرگذار باشد. در واقع اولين هدف ما به روز کردن اين آيين نامه وهمچنين بررسي نحوه ارائه پروانه فعاليت بود. در حال حاضر اين کميته 13 عضو دائم دارد و در هر جلسه 8 تا 10 نفر از اعضا حضور داشته و صورت جلسه مربوطه تهيه مي شود .

تاکنون چه تعداد جلسه برگزار و چه مقدار کارکارشناسي براي تدوين و بازنگري آيين نامه انجام شده است؟

تاکنون 9 جلسه 3 ساعته برگزار شده است بعضي ازجلسات بيشتر از 3 ساعت به طول مي انجاميد چون گاهي اوقات به موادي در آيين نامه برخورد ميکرديم که نياز بود در همان جلسه به نتيجه رسيده و به جلسه بعدي موکول نکنيم .

بعد از تدوين پيش نويس آيين نامه چه برنامه هايي براي نهايي شدن آن داريد؟

در حال حاضر حداقل به يک جلسه ديگر براي تدوين نهايي پيش نويس آيين نامه نياز داريم تا توسط بخش براي هئيت مديره ارسال شود و درنهايت طي صحبتي که با رئيس و دبير انجمن داشتم قرار بر اين شد که از طريق هيئت مديره انجمن و به موازات از طريق بخش حقوقي انجمن اين موارد به صورت حقوقي هم دنبال شود.چون اين امر براي آينده صنف حمل و نقل يک موضوع حياتي است . به کمک دوستان درجلسات سعي کرديم آيين نامه را به لحاظ تکنيکي بررسي کنيم و از لحاظ حقوقي هم بايد بررسي شود چون اين يک آيين نامه است.در نهايت زماني که به يک فرم مشخصي رسيد بتوانيم در اختيار آحاد صنف هم بگذاريم تا اگردوستان هم نقطه نظري دارند که توسط کارشناسان اين کميته بيان نشده مطرح کنند ودرنهايت آيين نامه براي شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور و ساير ارگانهاي ذيربط ارسال شود . اميدواريم بتوانيم اين مهم را در هيئت مديره جديد که دو سال از تشکيل آن مي گذرد به سرانجام برسانيم .

براي سال آينده چه برنامه هايي جز اولويت شماهست؟

براي سال آينده اولين ومهم ترين برنامه به ثمررساندن کار اين کميته است .چون من در کميته هاي ديگري هم فعاليت دارم تمام توانمان بر روي يکپارچه سازي يا ايجاد Regulation يا نمونه قراردادها است که در اختيار صنف قرار دهيم مثلا يکي ازکارهايي که انجام داديم پيش نويس قراردادهاي بين شرکتهاي حمل ونقل و نماينده هاي   گمرکي است که در دست اقدام هست و بايد تکميلشود و يا نمونه قراردادهاي شرکتهاي حمل و نقل با رانندگانشان در شرکتهاي کريرکه بايدلحاظ کنيم اين مورد خيلي مي تواند به حوزه حمل و نقل بين المللي کمک کند چون درحال حاضر شرکتهاي کريرفرضا در بخش راننده يا قرارداد ندارند يا قراردادي از شرکت همکار يا دوست گرفته اند و ممکن است به لحاظ حقوقي کاملاً بررسي نشده باشد. وقتي کارگروهي مانند اصلاح آيين نامه يا کارگروهي که براي Regulation يا نمونه قراردادها بين شرکتهاي حملونقل و نماينده ها تشکيل شود. تمام موارد توسط کارشناسان بررسي و به بخش حقوقي و هيئت مديره ارائه مي شود   و در نهايت زماني که در اختيار صنف قرار ميگيرد از جامعيت بيشتري برخوردار است .

در مورد قراردادهاي بين شرکتهاي حمل و نقل وراننده ها هم به همين ترتيب است  و همينطور قراردادهاي بين شرکتهاي حمل ونقل به نوعي اگر فوواردر باشند با شرکتهاي صاحبان کالا با بخش امور صادراتي يا دربخش امور وارداتي حمل محمولات پروژه اي که هم ميتوانند به صورت واردات يا صادرات باشند. يک مسئله مهم ديگري هم که وجود دارد نمونه پيش نويس قراردادهاي بين المللي است که شرکتهاي حمل ونقل به عنوان ترانزيت کنندههاي خارجي مي توانند با صاحبان کالا درساير کشورها مثل کشورهاي CIS که با آنها قرارداد دارند داشته باشيم چون شرکت حمل و نقل خيلي از اين موضوع آسيب ديدند يا نتوانستند حق خواب بگيرند يابه حقوقشان دسترسي نداشتند يا حق توقف کانتينرها به لحاظ کمبود اسنادي که از طرففرستنده يا گيرنده پيش آمده و شرکت حمل و نقل در اين مورد ذينفع نبوده ولي چون قراردادي وجود نداشته شرکت حمل ترانزيت کننده خارجي حق توقف و حق خواب را خودش پرداخت کرده در صورتي که اگر يک نمونه قراردادي وجود داشته باشد قطعا به صنف ما خيلي کمک خواهد کرد. درنهايت اگرچيزي رو بگوييم از دست رفته مي توانيم بازيابي کنيم واگر بگوييم از دست نرفته ميتوانيم فورواردر و شرکت کرير ايراني را با اين قراردادها تقويت کنيم .يک نمونه قراردادي که تمايل زيادي هست که بر روي آن کار شود شرکتهايي هستند که در ايران Receving agent   اسنادي شرکت هاي خارجي در ايران هستند .

در واقع آنها محمولات را براي ايران ارسال ميکنند. شرکتهايي در ايران هست که فقط يک receving agent هستند يعني فقط اسناد شرکتها را جابه جا ميکنند که اين هم مي تواند يک نمونه قرارداد داشته باشد. خيلي از شرکتهاي خارجي از نبود قراردادها به نفع خودشان استفاده ميکنند و تصور مي کنند که صنف ما ضعيف عمل ميکند. اما اگر صنف بتواند يک نمونه يا تيپ قرارداد را ارائه دهد مي توان از خيلي موارد قضايي و مشکلات جلوگيري کرد .

با توجه به تغييراتي که قرار هست اتفاق بيافتدآينده صنعت حمل و نقل بين المللي در ايران را چطور پيش بيني ميکنيد؟

ما هميشه بايد ديدگاه رو به جلويي داشته باشيم با توجه به هيئت مديره جديدي که روي کار آمده شاهد تغييرات بسيار مثبتي هستيم شايد در گذشته چنين کارگروههايي تشکيل شده اما بايد ادامه کار پيگيري شود . اگر ما يک انجمن صنفي قوي داشته باشيم مطمئنا ديدگاههاي بسيار روشني را به شخصه ميبينم واهداف تمام اعضاي هيات مديره هم اين است که بتوانيم دوستاني که زير اين پرچم يا پروانه، فعاليت مي کنند مثل شرکتها که از اينجا به سازمان پايانه معرفي مي شوندآنها را تقويت کرده ودر اين صورت مي توانيم در صنف موفق‌تر عمل کنيم .

1396/12/09
نمایشگاه بین‌المللی لجستیک و حمل‌ونقل و خدمات وابسته در هرمزگان برگزارشد
نمايشگاه بين‌المللي لجستيک و حمل‌ونقل و خدمات وابسته از 23 الي 26 بهمن ماه در محل دائمي نمايشگاه‌هاي استان هرمزگان با  حضور مقامات لشگري، کشوري و نمايندگان سازمان‌ها از بخش‌هاي خصوصي و دولتي اين تشکل برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران اين نمايشگاه مورد بازديد استاندارو ساير مقامات استاني قرار گرفت که ازغرفه انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران نيز بازديد به عمل آوردند.
در اين نمايشگاه علاوه بر شرکت‌هاي فعال در حوزه حمل و نقل ريلي، جاده‌اي، دريايي و هوايي برخي از شرکت‌هاي خودروساز و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي با ارائه محصولات وفعاليت‌هاي خود بازديدکنندگان را در جريان آخرين تحولات حوزه حمل و نقل بين‌المللي و داخلي در استان هرمزگان قرار دادند.در غرفه انجمن شرکت‌هاي حمل ونقل بين‌المللي ايران که مورد بازديد صدها شرکت‌کننده قرار گرفت نمايندگان انجمن با ارائه بروشور و کتاب‌هايي در حوزه فعاليت‌هاي انجمن و حمل و نقل بين‌المللي، بازديدکنندگان را با اقدامات انجمن آشنا نمودند.همچنين مهندس باقرجوان مديرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي و هيـآت همراه به طور ويژه از غرفه انجمن بازديد و در جريان کم و کيف فعاليت نمايندگان انجمن در استان قرار گرفتند و از اقدامات آنان ابزار رضايت نموده و برخي رهنمودها به دست‌اندرکاران انجمن در استان در خصوص توسعه و هماهنگي فعاليت‌هايشان در امور حمل و نقل بين‌المللي ارائه نمودند.
1397آبان
1397مهر
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396آذر