آرشیو اخبار
.
1396/11/11
"مرحله مقدماتي برگزاري دوره آموزشي مدرسين فياتا"
نخستين مرحله دوره آموزشي مدرسين فياتا (Training Of Trainers)در روزهاي 11و12 بهمن ماه با حضور آقاي توماس سيم ، رئيس كل بخش آموزش حرفه اي سازمان  فياتا (ABVT) در دفتر انجمن برگزار گرديد. در اين مرحله كه شامل  ارزيابي اوليه (PQE)مدرسين دوره هاي فياتا مي باشد ، آزمونهاي پيش نياز ، مطابق با استانداردهاي جهاني سازمان فياتا در دفتر انجمن بعمل آمد.
شايان ذكر است اين دومين بازديد آقاي سيم از انجمن و ديدار با اعضاي شوراي آموزش ، پس از آذرماه گذشته بود كه طي آن ايشان انجمن را دارنده  رتبه دوم در ميان كليه اعضاي سازمان فياتا، پس از كشور  فرانسه ، به لحاظ آمارها ي كيفي و كمي فعاليتهاي آموزشي ، اعلام نموده بود.
1397آبان
1397مهر
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396آذر