انجمن در آینه رسانه ها
 1401/01/23  تاریخ خبر
زمان کم است ؛ فرصت های ترانزیتی را از دست ندهیم
 1400/09/28  تاریخ خبر
مصاحبه رئیس هیئت مدیره انجمن با ماهنامه صنعت حمل و نقل : اٌوستا یکی نیست!
 1400/09/10  تاریخ خبر
مصاحبه رئیس هیئت مدیره با نشریه ترابران: مشکل از ماست !
 1399/09/11  تاریخ خبر
مشکل دستورهاي محرمانه
ارزيابي فيزيکي و فک پلمب محمولات ترانزيتي خارجي در داخل کشور آن هم بر مبناي ظن قوي، از جمله مواردي است که کار حمل و نقل بين المللي را براي فعالان اين حوزه سخت کرده و گاهي منجر به کاهش سرعت، افزايش هزينه ها و در نهايت نارضايتي مشتري مي شود. آنچه باعث به ستوه آمدن شرکت ها شده، وجود عبارت مبهم و کل نگر «ظن قوي» در ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران است که باعث شده سازمان هاي مرتبط با موضوع اين ماده قانوني، با هر بهانه اي اقدام به فک پلمب محمولات ترانزيتي کنند. آن هم محمولاتي که قرار است فقط از خاک ايران عبور کنند.
گزارش پيش رو با هدف پيگيري بند 4 بيانيه پاياني اولين همايش ملي ترانزيت و حمل و نقل تهيه شده که اجراي دقيق ماده قانوني مذکور و به حداقل رساندن ارزيابي فيزيکي و فک پلمب محمولات ترانزيتي را درخواست مي کند.

ميرفتحعلي سيد زنوزي، دبير انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي ايران نيز در توضيح اين مشکل به تبصره ذيل ماده 18 قانون امور گمرکي، اشاره مي کند. بر اساس اين ماده، مسئوليت شرکت هاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. کانتينرهاي بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقي مي‌گردد. به گفته زنوزي، وقتي قانون مي گويد کانتينر يک بسته تلقي مي شود، اگر مغايرتي در اين زمينه وجود داشته باشد، مسئوليتي متوجه ما نبوده و بر عهده فرستنده کالاست. زيرا بسته هاي آکبند محدود به مندرجات بارنامه است.
وي ادامه مي دهد: اما با وجود اين قانون، کانتينرها اسکن مي شود. پس از اسکن نيز بايد اسکن ورودي را با اسکن خروجي مطابقت بدهند، اگر مغايرت نداشته باشد نبايد جلوي خروج کالا را بگيرند.
زنوزي همچنين به ماده 104 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي اشاره مي کند. ذيل اين ماده آمده است، چنانچه در مرز خروجي يا گمرک داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم کانتينر يا وسيله نقليه دست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موراد ظن قوي به وجود تخلف که در اين صورت با اجازه رئيس گمرک مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و موم هاي قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده مي شود.
زنوزي در اين باره مي گويد: بر اساس اين ماده قانوني و بدليل انجام اسکن ورودي و خروجي بنابراين مطابقت اسکن، کافي به مقصود است. ضمن اينکه اگر مي خواهند با ظن قوي بازرسي انجام دهند، طبق قانون بايد در محوطه گمرکي و در حضور نماينده گمرک اين کار انجام شود نه در ايستگاه هاي پليس و نيروهاي انتظامي؛ اگر شک دارند يک مأمور را با کاميون همراه کنند به اولين گمرک که رسيدند آن را باز کنند.
وي همچنين به ماده 103 آئين نامه اجرايي قانون امورگمرکي اشاره مي کند که بر اساس آن توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم مجدد موضوع ماده 55 قانون که در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل مي گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.
به گفته زنوزي، قانون کاملا مشخص کرده که زمان بررسي نبايد بيشتر از يک شبانه روز طول بکشد اما گاهي مي بينيم که يک دستگاه نزديک به چند ماه مي خوابد، 10 روز آزمايش طول مي کشد، سه روز نامه نگاري و ... . وي خاطرنشان مي کند: ما خواهان اجرايي شدن ماده 103 هستيم.
وي يادآور مي شود که اهالي حمل و نقل با بازرسي هيچ ارگاني مخالفتي ندارند، تنها خواسته آنها اين است که اين کار بدرستي اجرا شود. به گفته زنوزي، در همه کشورها بازرسي انجام مي شود و ارگان هاي مختلف هم دخيل هستند. بازرسي بايد باشد اما خواست ما اين است که قانون بدرستي اجرا شود. حداقل اگر بار يک بسته تلقي نمي شود، اجازه هم داده نشود که بازرسي از 24 ساعت تجاوز کند.
وي به شرايط حال حاضر اشاره مي کند و مي گويد: اخيراً با توجه به اينکه هم اکنون مرز ترکمنستان بسته شده و ترانزيت عمدتاً با قطار مي رود، اين مسائل کمرنگ تر شده است. اما اگر مرز باز شود و شرايط پيشين حاکم شود، گاهي ماشين سه تا چهار ماه در مرز مي ماند.
دبير انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي ايران با اشاره به ضررها و زيان هاي اين مشکل اظهار مي کند: اگر مرز باز شود اين مسائل نه تنها بر ترانزيت که بر کل بدنه حمل و نقل کشور تأثير مي گذارد. بعنوان مثال، يک ماشين که 20 روز تا يک ماه براي بازرسي مي خوابد، چند سرويس را از دست مي دهد، ماشين توقف مي کند، از چرخه حمل و نقل خارج مي شود، ويزاي راننده تمام مي شود و در کل ضرر و زياني که متوجه راننده مي شود بسيار بالاست.
زنوزي با اشاره به پيگيري هاي انجام شده از سوي بخش خصوصي براي حل اين مشکل خاطرنشان مي کند: متأسفانه ما پيگيري انجام مي دهيم، اما ارگان هاي مختلفي در اين امر دخيل هستند. به گمرک معترض مي شويم، به سازمان قاچاق کالا ارجاع مي دهد، آن سازمان مجدد ما را به بخش جرايم سازمان يافته گمرک ارجاع مي دهد. حرف ما اين است که در حمل و نقل مرجع بخشنامه ها مشخص باشد، ما به مرجع مراجعه مي کنيم، يا قانع مي کند يا قانع مي شود.
وي ادامه مي دهد: به ما مي گويند دستور آمده و محرمانه است. مشکل اين است که ما دستورالعمل ها را رويت نمي کنيم. در حمل و نقل همه چيز را قانون مشخص کرده است نيازي به امري محرمانه وجود ندارد.
زنوزي با بيان اينکه چارچوب در حمل و نقل بايد مشخص شود، اظهار مي کند: ما کار خود را انجام مي دهيم اما اگر مشکلي پيش بيايد، ضرر و زيان را ما مي دهيم. اگر سيستم گمرکي قطع مي شود، ما ناچار به پرداخت انبارداري هستيم. براي آنها يک گفتار است، براي ما هزينه است. هرچه اين هزينه ها زياد مي شود، به فرستنده يا خريدار تحميل مي شود و اگر آنها قبول نکنند شرکت حمل و نقل متحمل پرداخت آن مي شود. اگر آن دو طرف هم پرداخت کنند، در نهايت نارضايتي بوجود مي آيد و ترانزيت کشور کاهش پيدا مي کند.
وي به ضرورت پاکسازي بخش خصوصي نيز اشاره مي کند و مي گويد: بخش حمل و نقل هم بايد در داخل خود يک تصفيه انجام دهد و شرکت ها و رانندگان را توجيه کند که در صورت خطا، همه شرکت ها متضرر مي شوند. بايد آموزش را بالا ببريم. بپذيريم که ترانزيت درآمد کشور است و بايد سعي کنيم آن را براي خود و آيندگان حفظ کنيم. تلاش کنيم جاده ترانزيت را همواره سر پا نگه داريم و خودمان هم بعنوان صاحبان منافع با قاچاق مبارزه کنيم. همکاري صنف حمل و نقل بين المللي و دولت الزامي است. اين همکاري دو طرفه است و اگر يکي کوتاهي کند، هر دو طرف ضرر و زيان مي کنند.

منبع: ترابرد
 1399/09/05  تاریخ خبر
کریدورهای نوظهور ارمغان اجرای سلیقه ای قانون
ارزيابي فيزيکي و فک پلمب محمولات ترانزيتي خارجي در داخل کشور آن هم بر مبناي ظن قوي، از جمله مواردي است که کار حمل و نقل بين المللي را براي فعالان اين حوزه سخت کرده و گاهي منجر به کاهش سرعت، افزايش هزينه ها و در نهايت نارضايتي مشتري مي شود. آنچه باعث به ستوه آمدن شرکت ها شده، وجود عبارت مبهم و کل نگر «ظن قوي» در ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران است که باعث شده سازمان هاي مرتبط با موضوع اين ماده قانوني، با هر بهانه اي اقدام به فک پلمب محمولات ترانزيتي کنند. آن هم محمولاتي که قرار است فقط از خاک ايران عبور کنند.
گزارش پيش رو با هدف پيگيري بند 4 بيانيه پاياني اولين همايش ملي ترانزيت و حمل و نقل تهيه شده که اجراي دقيق ماده قانوني مذکور و به حداقل رساندن ارزيابي فيزيکي و فک پلمب محمولات ترانزيتي را درخواست مي کند.
کريدورهاي نوظهور ارمغان اجراي سليقه اي قانون
در اين باره عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي ايران مفاد ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو ج.ا.ايران را در نفس خود يکي از مواد مترقي و منطبق بر ضوابط بين المللي ترانزيت کالا مي داند و مي گويد: با اين وجود متأسفانه مشابه بسياري قوانين ديگر اين ماده قانوني نيز در مرحله اجرا دچار آفت برخوردهاي سليقه اي و غير فني و کارشناسي مي شود.
به گفته «افسانه فخري» منشا بروز اين برخوردها نبود يک تعريف دقيق حقوقي از مفهوم «ظن قوي» است که موجب مي شود بيشتر مواقع بدون وجود هيچگونه دليل قطعي و محکمي نظير مغايرت هاي آشکار اسنادي و يا دستخوردگي پلمب مبدا در هنگام اظهار و امثال آن، حسب سليقه و تشخيص ماموران گمرک و يا ناجا، دستور فک پلمب و ارزيابي محتويات کانتينرها صادر شود؛ غافل از اينکه هيچ تضميني براي بازرسي حرفه اي بدون آسيب زدن به کالا وجود نداشته و ماموران مزبور بدليل ناآگاهي از ماهيت برخي اقلام کالايي و شيوه صحيح کار، از شيوه متناسبي براي اين عمل استفاده نمي کنند.
فخري با اشاره به هزينه هاي سنگيني که اين کار بر ترانزيت کشور تحميل مي کند، مي گويد: اتلاف وقت ناشي از ضرورت اجراي رويه هاي اداري زمان بر و هزينه هاي اضافي نيز در اين ميان به لطمات کلي ناشي از اجرا نشدن مقررات مندرج در ماده 9 مي افزايد.
به گفته وي، در موارد بسياري شاهد بوده ايم که در حين عمليات بيرون ريزي کالا، بازرسي و بارچيني مجدد آن، بسياري از کالاها دچار نقصان و خسارت مي شوند و تبعات منفي اين رويکرد خصوصا درميانه مسير، خارج از حيطه مکاني گمرک، و بدون وجود امکانات کافي براي عمليات تخليه و بارگيري، بسيار جدي تر مي شود.
فخري ادامه مي دهد: گاهي نيز مشاهده مي شود که گمرکات بطور رندوم و صرف نظر از وجود زمينه هاي شک و ظن، نسبت به ارزيابي محتويات کانتينرها اقدام مي کنند که حتي از منظر کنترل هاي گمرکي نيز نمي تواند کافي به مقصود باشد.
وي به آثار سوء اين رفتارها بر ترانزيت کشور اشاره مي کند و مي گويد: فضاي هراسناک و ناامن شغلي که براي مجريان ترانزيت ايجاد مي شود، انگيزه هاي بازاريابي و فعاليت در اين حوزه از حمل و نقل را بي رنگ و رمق مي کند. در کمال تاسف بنا به دلايلي نظير نمونه هاي فوق که صرفا يکي از موانع تسهيل ترانزيت در کشور محسوب مي شود، مواهب قابل توجه ژئو پلتيکي کشور براي بهره مندي از فرآيند ترانزيت خارجي که بسيار در توصيف آنها بحث و نگارش شده، کماکان در حال اتلاف است و شاهد حذف تدريجي جايگاه کشور از مسير کريدورهاي نوظهور منطقه اي هستيم.
اين عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي ايران، اشاره اي هم به راهکار اين مشکل دارد و اظهار مي کند: بنظر مي رسد براي اجتناب از برخوردهاي سليقه اي مخرب، بهتر است چارچوبي براي اعمال ظن قوي در گمرکات و نيروي انتظامي تعريف شود تا بتوان از تکثر اين گونه موارد کاسته و بصورت خوشبينانه، دريک پروسه ميان مدت اعتماد سابق از دست رفته را مجددا در بازارهاي بين المللي حمل و نقل بازيافت کرد.منبع: ترابرد
 1399/05/21  تاریخ خبر
راهکار رانندگان برای جبران خسارت به محموله‌های ترانزیت چیست؟

در صورتي که بار حمل شده بيمه بوده و صورتجلسه حادثه تنظيم شده باشد، شرکت حمل و نقل ايراني موظف به اعلام به شرکت بيمه و دريافت خسارت از بيمه به نفع صاحب مال است.

رئيس هيئت‌ مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ و نقل بين‌المللي ايران در مورد مشکل تخليه بار ترانزيت در صورت آسيب به محموله، گفت: در صورتي که بار حمل شده بيمه بوده و صورتجلسه حادثه تنظيم شده باشد، شرکت حمل و نقل ايراني موظف به اعلام به  شرکت بيمه و دريافت خسارت از بيمه به نفع صاحب مال است.

جواد سمساريلر پس از باز نشر فيلمي از وضعيت دشوار يک راننده ترانزيت در سليمانيه عراق عنوان کرد: در اين که راننده خط ترانزيت بايد محموله‌اي را که تحويل گرفته است، باهمان وضعيت زمان بارگيري به صاحب کالاي مشخص شده و مندرج در بارنامه و يا راهنامه تحويل بدهد، هيچ گونه شکي نيست.

وي افزود: در صورت از بين رفتن و يا آسيب به کالا در زمان ترانزيت، بايد دلايل آن مشخص و توسط پليس يا هر ارگان دولتي در کشوري که اتفاق در آن رخ داده صورتجلسه‌اي تنظيم و دلايل رخداد در آن درج شود.

اين مقام صنفي تاکيد کرد: بنابراين اول بايد مشخص شود که راننده در پيمان کدام شرکت حمل و نقل در مبدأ حمل بوده و شرکت مربوطه در زمان بارگيري و حمل محموله را بيمه CMR نموده است يا خير؟؟

سمساريلر عنوان کرد: در صورتي‌که بيمه داشته و صورتجلسه حادثه تنظيم شده باشد، شرکت حمل و نقل ايراني موظف به اعلام به  شرکت بيمه و دريافت خسارت از بيمه به نفع صاحب مال است.

به گزارش تين نيوز، چندي پيش يک راننده ترانزيت فيلمي از مشکلات خود در شهر سليمانيه عراق منتشر و براي حل اين مشکل از مسئولان دولتي استمداد کرد.

در اين فيلم که مربوط به 27 تيرماه است راننده ترانزيت در شرح رخداد گفت که بار خودروي خارجي از مرز پرويزخان به سليمانيه عراق بارگيري کرده و پس از خالي کردن بار، متوجه شده‌اند در گوشه سقف يکي از سواري‌ها تورفتگي ايجاد و ناخواسته خسارتي به بار وارد شده است.

اين راننده همچنين عنوان کرد که به دليل بروز اين خسارت  6 روز (تا زمان ارسال فيلم)  در پارکينگ سليمانيه زنداني و خسارتي حدود 5 هزار دلار برايش برآورد و عنوان شده بدون پرداخت اين خسارت به هيج وجه حق خروج ندارد.

اين راننده همچنين با بيان اين‌که در اين مکان نگهباني با اسلحه قرار داده‌اند که امکان خارج شدن از محوطه بدون پرداخت خسارت وجود نداشته باشد، گفت که با شرکت حمل و نقل در ايران تماس گرفته اما آنها نيز به او کنار آمدن با طرف عراقي و پرداخت خسارت را توصيه کرده‌اند.

وي افزود خسارت برآورد شده چيزي حدود 260 ميليون تومان و کل ارزش کاميون وي 400 ميليون تومان است.

منبع: تين نيوز

 1399/04/01  تاریخ خبر
دغدغه های اصناف حمل ونقل جاده ای از کرونا؛ لزوم کمک دولت به فعالان حمل و نقل
منبع: ماهنامه راهبران
 1399/03/21  تاریخ خبر
مرگ ترانزیت بر اثر مصوبه هیئت دولت

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي مصوبه هيئت دولت را درباره ممنوعيت ترانزيت بنزين، نفت‌گاز و هيدروکربورهاي مشابه، مرگ ترانزيت اعلام کرد.

جواد سمساريلر درباره مصوبه هيئت دولت براي ممنوعيت ترانزيت بنزين، نفت‌گاز و هيدروکربورهاي مشابه از ايران به کشورهاي همسايه تا پايان سال 99 گفت: «اين بخشنامه براي فعالان حمل‌ونقلي به منزله مرگ ترانزيت است زيرا شرکت‌هاي حمل و نقلي که براي اين کار سرمايه‌گذاري کرده و تانکر خريداري کرده، در کشور مخزن اجاره کرده و محموله کشورهاي خارجي را آورده و در مخزن ريخته‌اند تا بعداز آن به مقصد برسانند، اکنون با اين بخشنامه به بن‌بست خورده‌اند. دولت به آنها مي‌گويد نمي‌توانيد محموله کشور ديگر را ببريد.»

او با با اشاره به اينکه با درخواست وزارت نفت و يا شرکت نفت به اين بهانه که چون ما نمي‌توانيم صادر کنيم محموله کشورهاي ديگر هم از اين مسير رد نشود، خاطرنشان کرد: «هيچ‌گونه منطق و عقلانيتي پشت اين ماجرا نيست.»

سمساريلر با بيان اينکه ضرر و زيان هنگفتي با اين بخشنامه به شرکت‌هاي حمل‌ونقلي وارد مي‌شود، افزود: «هيچ‌گاه مسئولان ما از خودشان نپرسيدند که چرا ترانزيتي که تا 2 سال پيش به 15 ميليون تن در سال رسيده بود اکنون حتي به 2 ميليون تن هم نمي‌رسد. به اندازه‌اي مقررات دست و پاگير و ضدترانزيتي در کشور تدوين و وضع مي‌شود که ديگر رمقي براي ترانزيت باقي نمي‌ماند.»

گفتني است؛ هيئت وزيران در جلسه 28 ارديبهشت امسال به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 125 قانون امور گمرکي-مصوب 1390- عبور (ترانزيت) بنزين، نفت‌گاز، هيدروکربورهاي مشابه را از قلمرو ايران به کشورهاي همسايه تا پايان سال 1399 ممنوع اعلام کرد. محموله‌هاي موجود در بنادر و گمرکات جنوبي کشور نيز مشمول اين مصوبه است.

منبع: ماهنامه ترابران

 1399/03/17  تاریخ خبر
ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران؛ به نام جلوگیری از قاچاق به کام همسایگان
رئيس هيئت‌ مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ و نقل بين‌المللي ايران در مورد مصوبه اخير هيئت دولت مبني بر ممنوعيت ترانزيت سوخت از ايران تا پايان سال 99، گفت: اين انجمن مراتب اعتراض شديد خود را به مصوبه مذکور اعلام کرده و درخواست تجديد نظر دارد.;
جواد سمساريلر اين مطلب را در جمع اعضاي باشگاه متخصصان تين نيوز بيان کرد و افزود: هدف از  ابلاغ اين مصوبه ظاهراً جلوگيري از قاچاق سوخت اما نتيجه آن فروپاشي ترانزيت است.وي اظهار کرد: پس از فروپاشي شوروي سابق مقدمات موهبت و موقعيتي استثنائي به‌نام «ترانزيت کالا» از طريق ايران فراهم شد وي افزود: اما، گويي «ابر و باد و مه و خورشيد» را در راه ايجاد مانع بر سر روان‌سازي به‌کار گرفته‌ايم.
رئيس هيئت‌ مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ و نقل بين‌المللي ايران با بيان اين‌که اين اقدام نتيجه‌اي جز سود رساندن به همسايگان  ندارد، عنوان کرد: چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است.
سمساريلر گفت: با اين مصوبه کل درآمد ترانريت سوخت و به‌طور کلي «ترانزيت» به حلقوم همسايگان سرازير مي‌شود و ديگر هيچ.
به گزارش تين نيوز، او افزود: به‌ويژه اينکه مصوبه عطف به ماسبق نيز شده است و اينک ترانزيت کننده ايراني با کلي سرمايه خريد و اجاره مخازن سوخت و اجاره کاميون و قسط و... به‌حال خود رها شده به اميد اين‌که سوخت توليد داخل عرضه شود.
اين مقام صنفي عنوان کرد: آيا مشاوران  معاون اول رئيس جمهوري(که اين مصوبه را ابلاغ کرده است)، از تعداد رانندگان کاميون‌هاي شاغل و کاميون‌هاي «سوخت‌بر» داراي اقساط ليزينگي و هزينه توقف کاميون در پارکينگ‌ها و اجاره مخازن سوخت اطلاع دارند؟ آيا سود و زيان مصوبه اخير به دقت محاسبه شده است؟ آيا با توقف ترانزيت سوخت از طريق ايران، عمليات ترانزيت متوقف مي‌شود يا اين‌که تغيير مسير خواهد داد؟وي تاکيد کرد: انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران با بيش از نيم قرن سابقه ساماندهي به امر حمل و نقل، با در نظر گرفتن جميع جهات، مراتب اعتراض شديد خود را به مصوبه مذکور اعلام و درخواست تجديد نظر دارد.

منبع: تين نيوز


 1399/02/16  تاریخ خبر
ممانعت گمرک از ورود کالای فاقد ثبت سفارش با وجود مصوبه شورای عالی ترابری
رئيس هيئت‌ مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ و نقل بين‌المللي ايران گفت: با وجود مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور،  گمرک ايران همچنان از ورود کاميون‌هايي که حامل کالاي خرده بار فاقد ثبت سفارش هستند به مقاصد گمرکات داخل کشور ممانعت مي‌کند.
جواد سمساريلر افزود: اين در حالي است که بيش از 6 ماه از تصويب مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور مي‌گذرد گمرک همچنان بدون در نظر گرفتن عدم امکان اخذ مجوز ثبت سفارش از ادارات تابعه که از اول اسفند ماه 98 که به‌علت شيوع ويروس کرونا تعطيل بوده‌اند و بدون توجه به مسئوليت شرکت‌هاي حمل و نقل، اصرار به تخليه در مرز ورود دارد.
وي عنوان کرد: مشخص نيست چرا در اين شرايط که واردکنندگان که غالباً کارخانجات توليدي هستند و شرکت حمل و نقل که در مسير حمل، بيش از 2 بار در قرنطينه قرار گرفته و خود را به مرز آستارا رسانده است بعد از سه روز متوقف شدن، بايد بارش را در مرز تخليه کند و در حاليکه صاحب کالا کرايه حمل ارزي تا مقصد نهايي را پرداخت کرده، 2 روز هم هزينه توقف به ارز  که در نصف راه تخليه شده را پرداخت نمايد؟

 اين فعال صنفي خاطرنشان کرد: يک کاميون خارجي سه برابر يک کاميون ايراني کرايه مي‌گيرد تا کالاهاي مورد نياز کشور را وارد کند و در چنين شرايطي کسي پاسخگوي  مشکلات وارد کنندگان توليدي و راننده سرگردان و شرکت‌هاي حمل و نقل نيست.

منبع: تين نيوز

 1399/02/06  تاریخ خبر
رئیس هیئت مدیره انجمن ایران عنوان کرد : ترکیه به دلیل کرونا ما را راه نمی دهد
منبع: هفته نامه حمل و نقل
 1399/01/31  تاریخ خبر
توقف کامل فعالیت حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کشور

ترابران- رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت­هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران با بيان اينکه فعاليت شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي به صفر رسيده است، شروع دوباره فعاليت شرکت‌ها را منوط به از بين رفتن محدوديت‌هاي شرايط کرونا در کشورها دانست.

***

جواد سمساريلر، در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران، با اشاره به اينکه کل فعاليت صادرات و واردات در کشور متوقف شده است، توضيح داد: «براي واردات از کشورهاي اروپايي، ترکيه اجازه خروج به کاميون­هاي ايراني نمي‌دهد. همچنين، از اواسط اسفندماه، کل کاميون­هاي ايراني که از ايران صادرات مي‌بردند، نمي‌توانند وارد ترکيه شوند، از هيچ جاي ديگر هم نمي‌توانند بروند چون هر جا بروند، تک راه به اروپا مسير ترکيه است و در برگشت هم دچار مکافات مي‌شوند.ِ»

او افزود:«بسياري از کاميون‌هايي که قبل از اسفندماه به اروپا رفتند و بار زدند و در مرزهاي مختلف همجوار ترکيه متوقف شده بودند با کمک انجمن، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و وزارت امور خارجه از مرز رد شده، وارد کشور شدند و اکنون بيش از دو، سه کاميون در مرزهاي اروپايي نداريم که بخواهند وارد ترکيه شوند. کاميون‌هاي ترک هم جسته گريخته از مرز نخجوان و آستارا مي‌آيند و بار مي‌زنند ولي از مرز بازرگان نمي‌توانند خارج شوند چون خود ترک‌ها مرز بازرگان را بسته‌اند و تا پايان دوران قرنطينه، اوضاع به همين منوال است.»

سمساريلر با بيان اينکه در برنامه‌‌هايي که براي حمايت از اصناف در شرايط کرونا مطرح شده، همه صنوف به جز حمل و نقل ديده شده است، خاطرنشان کرد: «گويي حمل‌ونقل از صفحه روزگار محو شده است.  شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل هم چاره‌اي جز تعديل ندارند، البته بيشتر کارکنانشان نيروهاي متخصصي هستند که نمي‌توان آنها را تعديل کرد. حداقل اين است که دولت بايد بيمه بيکاري آنها را بدهد.»

او در واکنش به سخنان ديروز وزير راه و شهرسازي مبني بر اينکه به شرکت‌هاي حمل و نقل تسهيلات با نرخ 12 درصد داده مي‌شود و در صورتي که شرکتي نيروي خود را تعديل کرده باشد، مشمول اين تسهيلات يا معافيت‌ها نمي‌شود، تصريح کرد: «شرکت‌هاي حمل‌ونقل به  تسهيلات نيازي ندارند. مثلا دولت آلمان مي‌گويد 70 درصد حقوق بيکاري را من مي‌دهم و 30 درصد را خود شرکت بدهد. دولت ما هم بايد حداقل درصدي از بيمه بيکاري را قبول کند تا ما بتوانيم کارمندان خود را حفظ کنيم ولي متاسفانه در ايران چنين رويکردي وجود ندارد. آيا همان وام يک ميليون توماني را که براي سرپرستان خانواده در نظر گرفته‌اند، واريز کرده‌اند.»

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي درباره تبعات توقف فعاليت شرکت‌هاي حمل‌ونقل گفت: «فرض کنيد  شرکت فولاد مبارکه يا ذوب آهن اصفهان مواد اوليه و کالا وارد مي‌کردند، ولي الان کاملا واردات متوقف شده است يعني هر چه کالا با کاميون‌هاي خارجي از اسفندماه هم براي ايران آمده معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا کرده است. در واقع، از اسفندماه تا به حال هيچ کاميوني مستقيما وارد ايران نشده و تمام کارخانه‌هاي توليدي که نياز به مواد اوليه دارد، فعلا نمي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند.»

سمساريلر درباره مشموليت معافيت‌هاي مالياتي و بيمه شرکت‌هاي حمل‌ونقل يادآور شد: «فعلا هنوزهيچ معافيتي اعلام نشده است. با توجه به نامه‌نگاري‌ها و پيگيري‌هاي اتاق بازرگاني، آقاي جهانگيري دستور دادند سررسيد ماليات‌هايي که براي شرکت‌ها مشخص شده، بعد از خرداد يا مرداد يا پس از کرونا در نظر گرفته شود ولي اين دستور هم هنوز اجرايي نشده و در زمان مراجعه هر کسي که بدهي يا وامي دارد، اصلا اين معافيت‌ها لحاظ نشده است.»

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي با اظهار تأسف از اينکه حرف‌هاي بسياري گفته مي‌شود ولي در عمل هنوز هيچ حمايتي انجام نشده است، گفت: «اگر شرکت‌ها تعديل نيرو نکنند و مثلا به کارمندانشان بگويند دو روز در هفته سرکار باشيد، افراد هم با آن حقوق کم نمي‌توانند زندگي خود را اداره کنند. مسائل و مشکلات اينقدر زياد است که مجبور به تعديل نيرو هستيم. هر کسي را هم تعديل نيرو مي‌کنيم، تأمين اجتماعي باز دوباره برگشت به کار مي‌دهد يعني از زير بار تمام  تعهداتشان شانه خالي مي‌کنند. وقتي فعاليتي وجود ندارد‌‌‌‌، مگر چقدر مي‌توان از اندوخته‌هاي قبلي حقوق‌ها را پرداخت کرد، از يکي، دو ماه ديگر، پرداخت حقوق با اين شرايط عملا امکانپذير نيست.»

منبع: ماهنامه ترابران

 1398/12/13  تاریخ خبر
مصوبه جدیدشورایعالی هماهنگی ترابری و باز هم چالش نرخ حق توقف کانتینر؛ حق توقف بیجا مانع کسب است
منبع: ماهنامه ترابران
 1398/11/27  تاریخ خبر
انباشت کامیون‌ها پشت مرز بازرگان به دلیل ممنوعیت ورود کالا بدون ثبت سفارش

معطلي کاميون از پنجشنبه هفته گذشته در مرز بازرگان تا امروز ادامه داشته و رانندگان هنوز امکان عبور ندارند و منتظرند تا صاحبان بار پس از ثبت سفارش کالاي خود، اقدام به ترخيص کالا از گمرک بازرگان کنند.

جواد سمساريلر رئيس هيات‌مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران در خصوص مشکل پيش آمده براي رانندگان کاميون‌ در مرز بازرگان به خبرنگار تين نيوز گفت: يک تصويب‌نامه هيئت‌وزيران به امضاي آقاي جهانگيري وجود دارد که در ماده يک اين مصوبه عنوان شده «ورود کالا به کشور بدون ثبت سفارش ممنوع است» اين در حالي است که اين موضوع هيچ‌گونه ارتباطي با زيرشاخه‌هاي حمل‌ونقل ندارد.

وي ادامه داد: بر اساس مصوبه شوراي عالي ترابري ثبت سفارش ارتباطي با حمل‌ونقل ندارد و اين مصوبه تنها براي ترخيص کالا است. اين در حالي است که بر اساس مقررات گمرکي هر کالايي که از درب گمرک بيرون بيايد بايد اجازه ورود به کشور داشته باشد و همان‌طور که اطلاع داريد هر کالايي وارد کشور مي‌شود بايد در ابتدا به گمرک برود.

رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران تصريح کرد: اين کاميون‌ها طبق کنوانسيون TIR مجاز به عبور و مرور هستند و شرکت حمل‌ونقلي نمي‌تواند اين کاميون‌ها به مدت چند روز  در مرز نگه دارد تا صاحب کالا ثبت سفارش واردات را انجام دهد.

سمساريلر با انتقاد به اينکه بخش بزرگي از سرمايه‌هاي کشور در مرز بازرگان متوقف است، اظهار داشت: ما بارها اعلام کرده‌ايم که اگر قرار است تصميمي گرفته شود، حداقل يک فرجه زماني وجود داشته باشد تا راننده کاميوني که در حال حرکت به سمت مرز است با اين مشکلات مواجه نشود.

او مي‌گويد: متأسفانه از روز پنجشنبه هفته گذشته رانندگان کاميون در سرماي 10 درجه زير صفر در مرز بازرگان مانده‌اند و امکان عبور ندارند اين در حالي است که  امکاناتي از قبيل انبار، خوابگاه يا امکانات بهداشتي پاسخگوي نياز آنها نيست.

وي به اين نکته اشاره مي‌کند که توقف کاميون پشت مرز مشمول حق توقف مي‌شود و اين حق توقف هم بايد به صورت ارزي در اين شرايط نامناسب اقتصادي به طرف ترکيه‌اي پرداخت شود.

او افزود: بنده اين مشکل پيش آمده را به وزارت صمت،گمرک و وزارت راه و شهرسازي اطلاع داده‌ام اما هنوز مشکل رانندگان پشت مرز بازرگان تداوم دارد.

 1398/11/15  تاریخ خبر
ترانزیتی که فراموش شده است
منبع : هفته نامه حمل ونقل