اخبار انجمن
 1401/03/25  تاریخ خبر
برگزاری نشست بررسی طرح جامع سامانه حمل ونقل در انجمن ایران

نشست بررسي طرح جامع سامانه حمل و نقل بين المللي روزيکشنبه مورخ 22 خرداد ماه سال جاري با حضور جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن،افسانه فخري و قاسم حبيب پور از اعضاي هيئت مديره ، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي، جواد هدايتي مدير کل دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي ، جعفر جميلي معاون دفتر ترانزيت و چند تن از اعضاي سازمان راهداري در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.
رئيس هيئت مديره انجمن در ابتداي نشست اظهار داشتند: ما با سيستيماتيک شدن امور مساله اي نداريم اما متاسفانه ما با تعدد سامانه هاي حمل ونقل بين المللي مواجه هستيم که اين امر منجر به ايستايي ناوگان حمل ونقل در مرزها مي شود. به عنوان مثال در رابطه با کارنه تير يک سيستم بين المللي به نام TIR EPD و در مقابل سامانه EPL  که توسط گمرک طراحي شده موجود است که اين دو سامانه تفاوت بسياري با يکديگر دارند. تمامي اطلاعات درسامانه TIR EPD از  جمله   نوع محموله ، کاميون، وزن ، فرستنده ، گيرنده وبارنامه وجود دارد و به صورت آفلاين براي تمامي کشورهاي عضو سازمان ايرو قابل مشاهده است اما با ورود کاميون به  مرزايران بايد اطلاعاتي وارد سيستم شود که مربوط به ترخيص و اظهار کالا است که امرباعث ايجاد مشکلات عديده اي براي ناوگان حمل و نقل مي شود . وقتي ما عضو کنوانسيون تير هستيم و در مجلس شورا ي اسلامي مصوب و ابلاغ شده حمل ونقل بين المللي بايد براساس آن عمل کند اما در حال حاضر چنين نيست و روال موجود موجب ضرر زيادي به اقتصاد کشور مي شود . بايد سامانه ها همانند ساير کشورها به گونه اي طراحي شوند که موجب تسهيل امور تجاري کشور گردد.

در ادامه مديرکل دفتر ترانزيت ضمن ابراز قدرداني از انجمن ايران در خصوص برگزاري اين نشست بيان کردند : سامانه طرح جامع حمل ونقل بين المللي در جهت تبادل اطلاعات بين دستگاههاي مختلف در جهت تسهيل امور ترانزيت است اگر اين سيستم به خوبي طراحي شود   قطعا در عمل باعث تسهيل و يکپارچگي تجارت در کشور خواهد شد. به همين دليل سازمان بر آن است   با مشارکت تشکل هاي صنفي که کاربر اين سيستم خواهند بود به صورت تعاملي نقاط قوت و ضعف اين سيستم را  مورد بررسي قرار دهند.
در ادامه نشست نکات جامع وکاربردي از سوي رئيس، اعضاي هيئت مديره و رئيس بخش جاده اي در رابطه با سامانه بيان و مقرر شد که سامانه با توجه به نکات مطرح شده مورد بازنگري قرار گيرد.

 1401/01/23  تاریخ خبر
توقف کامیونهای حمل و نقل بین المللی در مرزهای جاده ای کشور

مسئولان محترم اجرائي دولت جمهوري اسلامي ايران،سازمان هاي نظارتي کشور.
با درود، باستحضار ميرساند، طي مصوبه هيات دولت وقت در سال 1397 در رابطه با ورود کالا به کشور که  بر اساس بند (يک) آن ورود کالا به کشور بدون مجوز ثبت سفارش ممنوع اعلام گرديده، و گمرک ايران بر اين اساس طي بخشنامه اي مراتب را  بکليه گمرکات اجرائي ابلاغ نموده است، طي بيش از چهار سال با توجه به مکاتبات و جلسات متعدد با مسئولين محترم وزارت صمت، وزارت راه و مسکن و شهر سازي، اتاق بازرگاني، سازمان راهداري و حمل ونقل و..... از جانب اين انجمن انجام پذيرفته متاسفانه تا کنون جهت اصلاح اين مصوبه اقدامي در رفع اين مشکل بوجود نيامده و متاسفانه سازمانهاي مسئول و ناظر به حمل و نقل بين المللي، شورايعالي هماهنگي ترابري کشور، بيش از دوسال گذشته ، راي به عدم ارتباط مجوز ثبت سفارش کالا  به حمل و نقل بين المللي را مصوب نمودو در اسفند ماه 1400 اداره تدوين مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طي نامه اي به مدير کل محترم واردات گمرک ايران درخواست مجوز ثبت سفارش را در مرز عبوري منتفي اعلام نمودند ولي همچنان گمرک محترم ايران با ادعاي اعتراض بعمل آمده توسط سازمان هاي نظارتي عليرغم ابلاغ آن به گمرکات اجرائي مفاد بخشنامه را کان لم يکن نمودند. حال کدام سازمان نظارتي بدون توجه به مشکلات اجرائي اين مصوبه بدون بررسي، حداقل از دست اندرکاران اين حرفه مورد درخواست را صلاح ندانسته اند، ما که اطلاع نداريم..!!
سئوال ما اين است ؟؟
-  که باتوجه با قوانين گمرکي، کليه محمولات وارده به کشور با هر يک از روش هاي حمل ميبايستي به گمرک تحويل گردد. آيا محل ورود محمولات به کشور * مرز عبوري است* يا* درب خروج* گمرک مقصد کالا ؟؟؟؟
-آيا مرزهاي جاده اي کشور محل عبورهستند، يا محل ورود کالا به کشور؟؟
-اگر محموله اي در زمان عبور از مرز مجوز ثبت سفارش نداشت، در انبار مرز که فاقد هرگونه امکانات ميباشد تخليه گردد و يا در انبار گمرک مقصد نهائي نگهداري شود، تفاوتي خواهد داشت؟؟
توضيح اينکه بعد از تخليه در مرز و با صدور مجوز ثبت سفارش و اجراي اين دستور العمل هزينه هاي سربار اين محموله اعم از تخليه، بارگيري،  ترانزيت و حمل مجدد به گمرک مقصد هزينه مضاعف به کشور تحميل نمي نمايد؟
-در اين ميان مسئوليت متصدي حمل بر اساس کنوانسيون هاي بين المللي که ايران هم عضويت آن ها را پذيرفته و بر اساس آن بارنامه حمل از يک مبدا خارجي به مقصد گمرکات داخلي صادر نموده است چه خواهد بود؟؟
-علاوه بر اين خواسته ناروا که مسئوليت رفع آن بقول گمرک ايران سازمانهاي نظارتي کشور مي باشند، در تاريخ 16/01/1401  بخشنامه ديگري از سامانه تجارت خارجي وزارت صمت از طريق گمرک به گمرکات اجرائي ابلاغ گرديده که ثبت سفارش هاي صادره بايستي داراي تخصيص ارز قبل از اظهار نيز باشند، ( گل بود و به سبزه نيزآراسته شد) اين در حالي است که از صدور اين دستورالعمل جديد ? روز قبل به کاميونهاي بين المللي بين راه، ،نيز تسري پيدا نموده که در مرز متوقف ميباشند..!!
در حاليکه درخواست اينگونه اسناد که براي اظهار و ترخيص کالا لازم است هيچگونه ارتباطي به حمل و نقل ندارند، و چرا با اين ندانم کاري ها سرمايه هاي کشور را به هدر ميدهيم،؟ و هيچ يک از مسئولين کشور، اين ظلم وستم را به حمل و نقل بين المللي ايران روا ميدارند؟؟
چه کسي جواب گو است حد اقل به ما معرفي کنيد شايد آنها به فرياد ما برسند.!!
بخشنامه هاي جديد بشرح زير است.
اي فرياد رس:

سيستمي شدن مجوزهاي ارزي وزارت صمت براي تمام بازرگانان
قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت ؛
به اطلاع مي‌‌رساند از امروز (سه‌شنبه مورخ 16/01/1401   ) شرط سقف واردات ، براي پرونده‌هاي ثبت‌سفارش با حالت «واردات بدون سابقه تا 500 هزار دلار» يا «هيج‌کدام» به صورت سيستمي کنترل مي‌شود.
کنترل سيستمي سقف واردات تنها براي پرونده‌هاي ثبت‌سفارشي که نوع عمليات ارزي آنها بانکي و سازمان مجوزدهنده ارزي آن‌ها از سازمان‌هاي زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، انجام مي‌گردد.
بنابراين با عنايت به سيستمي شدن کنترل سابقه واردات از تاريخ  10/10/1400، مجوز‌هاي ارزي پرونده‌هاي ثبت‌سفارش با شرايط بالا نيازي به بررسي کارشناسي سازمان‌هاي صمت استاني نداشته و توسط سيستم به صورت خودکار صادر مي‌گردد.
بدين منظور از امروز (سه‌شنبه مورخ 16/01/1401  ) در استعلام ضوابط پرونده‌هاي با شرايط فوق، مجوزدهنده جديدي با عنوان «مجوز سيستمي وزارت صنعت، معدن و تجارت - تخصيص ارز» اجباري مي‌شود.


الزام دريافت تخصيص ارز پيش از اظهار کالا به گمرک براي اولويت‌هاي کالايي 23، 24 و 25
قابل توجه واردکنندگان محترم
به اطلاع مي‌رساند پيرو هماهنگي به عمل آمده با گمرک جمهوري اسلامي ايران، از تاريخ 15/01/1401  ، ثبت سفارش‌هاي داراي اولويت‌ 23، 24 و 25 که عمليات ارزي آنها بانکي است، صرفا در صورتي که داراي تخصيص ارز تاييد شده از بانک مرکزي باشند، به گمرک ارسال مي‌گردد. لذا خواهشمند است پيش از مراجعه به گمرک نسبت به دريافت تاييديه تخصيص ارز از بانک مرکزي اقدام بفرماييد.
درصورت نياز، گروه کالايي پرونده در قسمت جزئيات پرونده ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است مشموليت تدريجي ساير اولويت‌هايي کالايي نيز متعاقبا اطلاع‌رساني خواهد شد.


با عرض پوزش از سروران گرام
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي  شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران
جواد سمساريلر

 1400/12/28  تاریخ خبر
جلسه مشترک رئیس کل گمرک‌ با رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن ایران
پيرو جلسه مشترک رئيس کل گمرک‌ جمهوري اسلامي ايران با شرکت هاي حمل و نقل و تبيين موضوعات و‌مشکلات حوزه حمل و‌نقل، جلسه مشترک دفتر حقوقي با رييس هيات مديره و‌ دبير انجمن صنفي شرکت هاي حمل و‌نقل بين المللي ايران با حضور مرکز مبارزه با جرايم سازمان يافته و دفتر نظارت بر ترانزيت در محل دفتر حقوقي سازمان تشکيل و پس از بحث و بررسي موضوعات و مشکلات حقوقي و قضايي صنف حمل و نقل  با عنايت به تاکيدات مقام رياست کل سازمان تصميماتي در حوزه اصلاح قوانين و مقررات مرتبط اتخاذ گرديد. ضمن اينکه مقرر گرديد از ظرفيت اين انجمن و اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در راستاي تهيه دستور العمل مرتبط استفاده گردد .
 1400/09/28  تاریخ خبر
پیام تبریک انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران به مناسبت هفته حمل ونقل
 1400/03/02  تاریخ خبر
افتتاح شعبه صلحی شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی شورای حل اختلاف استان تهران

شعبه ويژه صلحي انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران افتتاح شد.

 مراسم افتتاح شعبه صلحي 2636 انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران با حضور مهدوي معاون قضايي رئيس کل دادگستري و رئيس شوراي حل اختلاف استان تهران ،دبير و چند تن از اعضاي هيئت مديره انجمن ، ديگر مقامات و مسئولان عصر چهارشنبه مورخ 29 ارديبهشت ماه در محل ساختمان انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران برگزار شد.

غلامرضا مهدوي معاون قضايي رئيس کل دادگستري و رئيس شوراي حل اختلاف استان تهران ضمن تبيين جايگاه شوراهاي حل اختلاف ويژه در بخش‌هاي مختلف توليدي در اصناف و اتحاديه‌ها اظهار کرد: مقام معظم رهبري طي ساليان مختلف سال‌ها را به نام‌هاي اقتصادي و توليدي نامگذاري کردند تا توجه جامعه ما را به اهميت اقتصاد و توليد جلب کنند، چرا که مسأله اقتصاد و معيشت بسيار حياتي است و نظر به آنکه طبق بخشنامه رياست معزز قوه قضائيه آيت الله رئيسي ايجاد شعبه‌هاي صلح و سازش شوراي حل اختلاف به ما تکليف شده است.

وي افزود: ما در دادسراهاي تهران 55 شعبه صلح و سازش مستقر کرديم و در 32 اتحاديه و صنف شعبه ويژه صلح و سازش داريم که شاهد برکات بسيار آنها بوده ايم.

رئيس شوراي حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: آماري که ما داريم در اين 32 شعبه مستقر در اصناف شايد به تعداد انگشت دو دست پرونده به دادسرا برنگشته است، يعني پرونده‌ها در همان شعبه منتهي به صلح و سازش شده و تا حالا از اين شعب هيچگونه شکايتي نداشته‌ايم و اين نقطه قوت شعب مستقر در اتحاديه‌ها و اصناف است.

مهدوي تاکيد کرد: اگر ديگر اصناف هم بخواهند اين امکان را داريم تا با طي مراحل قانوني شعب شوراي حل اختلاف در آن اتحاديه‌ها را راه اندازي کنيم تا کار مردم توسط خود مردم به انجام برسد.

وي در ادامه بيان کرد: همگان مي‌دانيم وقتي مردم به اين شعب صنفي مراجعه مي‌کنند چون از جنس خودشان است بهتر و راحت‌تر به سازش مي‌رسند در حاليکه هرگونه تصميمي که اعضاء شعبه شوراي حل اختلاف مي‌گيرند به عنوان سند رسمي قضايي تلقي مي‌شود، چه در قالب صورتجلسه اصلاحي يا گزارش صلح و سازش باشد.

همچنين در اين مراسم، محمد علي به عنوان پيشکسوت صنعت حمل و نقل طي سخنان کوتاهي ضمن عرض خير مقدم توضيح مختصري از قوانين منضبط و سختگيرانه حمل و نقل بين المللي و کنوانسيون‌هاي آن و الحاق ايران از دهه40 به اين کنوانسيون‌ها بيان کرد و گفت: در حال حاضر 1500 شرکت حمل و نقل بين المللي در ايران به ثبت رسيده است و انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي به تمام اين شرکت‌ها اعم از عضو انجمن و غير عضو خدمات ارزشمندي ارائه مي‌کند.

وي در ادامه اظهار کرد: نظر به آنکه آموزش و حل اختلاف بين اعضاء در اساسنامه انجمن آمده است، لذا بر آن شديم تا شعبه حل اختلاف را در اين مجموعه داير کنيم که در زمان تصدي آيت الله رئيسي و همکاري آقاي دکتر مهدوي اين مهم به انجام رسيد.

وي خاطرنشان کرد: انجمن از مقامات دادگستري مي‌خواهد همه پرونده‌هاي مطروحه در موضوعات مربوطه به منظور حصول صلح و سازش را به اين شعبه ارجاع کنند.

در ادامه مراسم، ضيائي رئيس شعبه شوراي حل اختلاف ويژه دعاوي شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي طي سخناني به ضرورت وجود مرجع حقوقي تخصصي براي رسيدگي به آنها اشاره کرد و گفت: از آنجا که در دو سال گذشته و با درايت رياست قوه قضائيه موفق به تأسيس شعبه دريانوردي در شوراي حل اختلاف شدند و آن مجموعه در خدمات خود موفق عمل کرد، لذا تلاش ما براي ايجاد مرجع حقوقي تخصصي افزايش يافت چرا که بسياري از اختلافات متصديان حمل و نقل را مي‌توان با صلح و سازش به انجام رساند.

وي افزود: حالا که اين ظرفيت در راستاي سياست‌هاي کلان دستگاه قضايي فراهم و اين شعبه تأسيس شده از تمام مقامات قضايي و مسئولين حمل و نقل به پاس اعتماد به اين مجموعه کمال تشکر را دارم.

در ادامه اين مراسم، سرهنگ نوري جانشين فرمانده نيروي مقاومت بسيج قوه قضائيه و وزارت دادگستري طي سخنان کوتاهي از تغيير رويکرد شوراي حل اختلاف استان تهران با درايت مهدوي رئيس شوراي حل اختلاف تهران با هدف افزايش حصول صلح و سازش و ايجاد اخوت و برادري در جامعه و کمک به صنايع و مانع زدايي از توليد  و همچنين تغيير نام مجتمع‌هاي شوراي حل اختلاف تهران به نام شهداي گرانقدر تقدير و تشکر کرد.

در پايان اين مراسم، احکام اعضاء و دبير شعبه به ايشان اعطا گرديد و شعبه ويژه صلحي انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران افتتاح شد.

 1400/02/05  تاریخ خبر
اغاز بهره برداری آزمایشی از تیر پارک آنا وطن - بازرگان
 1399/11/11  تاریخ خبر
یادداشت رئیس هیت مدیره انجمن ایران؛حمل و نقل هوائی یک اضطرار است نه تجمل!!!
با درود،
همانطور که استحضار داريد لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بيش از 10 سال در چنبره رفت و برگشت به صحن و کميسيون ها ميگويند که در آخر دي ماه به تصويب رسيده، و ابلاغ خواهد شد، شايد ابلاغ آن هم 10 سال زمانبر باشد، الله و اعلم...
موردي از اصلاحات معافيت بخش هائي از کسب و کارها بوده، از جمله معافيت بخش حمل ونقل جاده اي بين المللي.
بجز تشکر که کاري نميتوانيم داشته باشيم. سپاس. سپاس.سپاس
ولي موردي در اين بخش از معافيت شقوق حمل و نقل نظرم را جلب کرد که واقعا متحير شدم !!
 ابتدا به عرض برسانم که کليه شقوق حمل و نقل در 27 کشور اروپائي از پرداخت VAT معاف ميباشند، و منتي به سر ما ندارد، ثانيا موردي نظرم را جلب کرد، و آن حذف معافيت حمل و نقل هوائي از مجموع سرويسهاي حمل و نقل بين المللي ميباشد و آقايان پروفسور در کميسيون مربوطه علت آن را حمل و نقل لوکس تلقي فرموده اند!!!
ما که در اين کميسيون ها جائي نداريم ولي نماينده وزارت متبوع ما هم عقلش به اين مورد قد نداده که حمل و نقل هوائي يک اضطرار است  نه تجمل!!!
امروز ميخواهيد يک قطعه ضروري را بدليل عدم توقف يک مجموعه بزرگ کشور سريع وارد کشور کنيد؟ واکسن مي خواهيد به کشور وارد کنيد، بجز راه هوائي گزينه ديگري داريد؟؟
اين حمل و نقل لوکس است؟؟
آقايان آزموده اند که هواپيما سه کلاس
-FIRST
-BUSINESS
-ECONOMY
دارد، ولي بار را در دالان بي نور و بي فرش و پرده بارگيري مي کنند وبا آبميوه
و...‌ هم از ايشان پذيرائي به عمل نمي آيد.
چطور اين علما تشخيص حمل و نقل لوکس داده اند؟ و چطور نماينده وزارت متبوع که در جلسه حتما حاضر بوده ، اعتراضي نکرده، باز هم الله و اعلم..
10 سال ديگر هم دنبال اصلاح قانون مي‌دويم. مطمئنا به عمر من وفا نميکند،
اي جوان ها بعد از ما نگوئيد که ما نگفتيم.... آخه به کي بگيم؟؟

جواد سمساريلر
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران
 1399/10/13  تاریخ خبر
ششمین نشست کمیسیون فرعی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

ششمين نشست کميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري کشور باحضور آقايان مير فتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن ،  مسعود عطري  رئيس بخش فورواردري انجمن ، رئيس مركز تدوين مقررات، ايمني حمل ونقل، پدافند غير عامل ، دبير انجمن کشتيراني وخدمات وابسته ، مدير کل ترانزيت، لجستيک و توافقنامه هاوچند تن از مسئولان ذير بط به صورت ويدئو کنفرانس مورخ 13 دي ماه سال جاري برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران در اين نشست دو موضوع  پيشنهاد تعديل نرخ تعرفه هاي خدمات بندري و دريايي و پيشنهاد اصلاح فرآيند پرداخت هزينه خدمات بندري موردبحث و بررسي قرار گرفت.

مير فتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران مسائلي همچون هزينه هاي انبارداري ، بيمه محلي، هزينه هاي زير ساخت،تن کيلومتر ، اخذ درآمد به ارز را مطرح کردند.
وي هچنين در رابطه با هزينه ها اظهار داشتند: هر سازماني از ديدگاه خود به موضوع در آمد وهزينه ها توجه مي کند در حالي که شرکتهاي ترانزيت کننده هزينه هاي جداگانه اي از جمله هزينه انبارداري،هزينه زيرساخت بنادر، بيمه محلي را به سازمان بنادر ودريانوردي و هزينه تن کيلومتر را به سازمان حمل ونقل و پايان هاي کشور پرداخت مي کنند، که تجميع اين هزينه ها را ترانزيت کننده متحمل شده و مي بايست در افزايش نرخ تعرفه هاي بندري مدنظر قرار گيرد. در حال حاضر با توجه شيوع ويروس کرونا شرکتهاي حمل ونقل بين المللي با کاهش چشمگير درآمدي مواجه شده اند و در شرايط فعلي افزايش تعرفه هاي بندري قدرت رقابت شرکتهاي حمل ونقل ايراني را از ساير رقبا سلب مي نمايد.به همين منظور ما با افزايش تعرفه هاي بندري مخالف هستيم.
در ادامه هر يک از حاضران پيشنهادات خود را دررابطه با  اين موضوع مطرح و مقرر شد که در جلسه آتي پس ازبررسي، پيشنهادات مهم نهايي شود.

 1399/10/09  تاریخ خبر
مرکز آموزش انجمن جلسه آموزشی و توجیهی استفاده از نرم افزار sky room را برگزار کرد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران،جلسه آموزشي و توجيهي استفاده از نرم افزار sky room با حضور رئيس مرکز آموزش و چند تن از اساتيدي که مسئول تدريس در هفته هاي اول کلاسها مي باشند، امروز مورخ 9 دي ماه در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

 لازم به ذکر است که کلاسهاي آموزشي آنلاين دوره دهم فياتا از روز شنبه مورخ 13 دي ماه سال جاري از ساعت 15 الي 19 برگزار خواهد شد.
 1399/10/02  تاریخ خبر
سیستم جدید ثبت اطلاعات کامیون های ترانزیتی راه اندازی شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره اين انجمن در پيامي راه اندازي سيستم جديد ثبت اطلاعات کاميون هاي ترانزيتي را تبريک گفت.
متن پيام ايشان به شرح ذيل است:
 با درود ، بسيار خوشوقت هستم که به اطلاع اعضاي محترم هيات مديره برسانم، که يکي از اساسي ترين مصوبات هيات مديره همانا راه اندازي سيستم جديد ثبت اطلاعات کاميون هاي ترانزيتي ورودي و خروجي که به ترمينال ترانزيتي انجمن شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در بندر عباس مراجعه مي نمايند از تاريخ اول دي ماه 1399 آماده بهره برداري قرار خواهد گرفت.
بدينوسيله از همکاري و مساعدت هاي
مديريت کل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي هرمزگان و همکاران محترم ايشان و تلاشهاي همکاران سخت کوش آقايان  زنوزي، جمالي،تيو و توکلي تشکر و قدر داني مينمايم.
با سپاس
جواد سمساريلر- رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران
 1399/09/26  تاریخ خبر
پیام تبریک رئیس هیئت مدیره انجمن ایران به مناسبت 26 آذر روز ملی حمل ونقل
 1399/06/31  تاریخ خبر
در دومین نشست کارگروه کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛تعیین کارگروههای فرعی و مسئولان هریک

دومين نشست کارگروه کميته حمل ونقل کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي   با حضور مير فتحعلي سيدزنوزي دبير انجمن ، افسانه فخري ، قربان جعفرزادگان ، قاسم حبيب پور اعضاي هيئت مديره ، دکتر سليمي رئيس کارگروه کميته حمل ونقل ، غلامحسين اميري مشاور امور ترانزيت حمل ونقل ، مسعود پل مه دبير انجمن کشتيراني و خدمات وابسته و غلام حسين باباسنگاني رئيس بخش هوايي  روز گذشته مورخ 30 شهريور ماه سال جاري در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، در اين نشستد کتر سليمي رئيس کارگروه کميته حمل ونقل،بر شروع هر چه سريعتر فعاليت کارگروههاي فرعي و بررسي مسائل و مشکلات صنعت حمل ونقل بين المللي جهت تحقق اهداف تاکيد داشتند.
در ادامه افسانه فخري دبيرکار گروه کميته حمل ونقل مسئولين هريک از کار گروهها رابه شرح ذيل معرفي کردند:

1- آقاي مسعود عطري، کارگروه فرعي، شاخه فورواردري ولجستيک

2- آقاي روزبه مختاري، کارگروه فرعي، شاخه حمل و نقل دريايي

3- آقاي قاسم حبيب پور، کارگروه فرعي، شاخه حمل و نقلجاده اي

4- آقاي غلامحسين باباسنگاني، کارگروه فرعي، شاخه حمل ونقل هوايي

5- سرکار خانم افسانه فخري خياوي، کارگروه فرعي، شاخه حمل و نقل ريلي

6- آقاي ميرفتحعلي سيدزنوزي، کارگروه فرعي، شاخه گمرک،بيمه و ترانزيت

7- آقاي مسعود پل‌مه، کارگروه فرعي، شاخه تنقيح قوانين و مقررات

لازم به ذکر است محدوده فعاليت هر يک از کارگروههاي فرعي، در سطح کشوري و مشتمل برحوزه‌هاي بار، مسافر اعم از داخلي و بين‌المللي تعيين شد.
 همچنين مقرر گرديد که سرشاخه هاي (دريايي،ريلي، هوائي، جاده اي، تنقيح قوانين و مقررات) جلسه کارگروههاي خود را تا آخر هفته جاري برگزار و گردش کاري کارگروه فرعي خود را تصويب و در جلسه هفته آينده (يکشنبه)براي تصويب در کارگروه اصلي ارائه نمايند .

 1399/06/26  تاریخ خبر
نخستین نشست کارگروه کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به میزبانی انجمن ایران برگزار شد

نخستين نشست کارگروه کميته حمل ونقل کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي   باحضورميرفتحعلي زنوزي دبير انجمن، محمد جمالي خزانه دار، ، افسانه فخري، قربان جعفرزادگان ، قاسم حبيب پور اعضاي هيئت مديره،  دکتر نجف زاده رئيس کميته حمل ونقل کشور ، دکتر سليمي رئيس کارگروه کميته حمل و نقل ، غلامحسين اميري معاون اسبق دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي سازمان راهداري ، روزبه مختاري رئيس هيئت مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ،  حسين سنگاني رئيس بخش هوايي و مسعود عطري  رئيس بخش فورواردري و لجستيک،  دوشنبه  مورخ 24 شهريور ماه   سال جاري درسالن اجتماعات انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونفل بين المللي ايران  ، اين نشست حاصل نخستين جلسه اي است که با حضور چند تن از  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوره يازدهم مورخ 12خرداد ماه سال جاري به ميزباني فدراسيون حمل و نقل و لجستيک و با مشارکت انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران برگزار شد.
در ابتداي  نشست دبير انجمن ضمن خوشامدگويي و ابراز قدارني انجمن ايران از حضور رئيس کميته  حمل ونقل کشور   اظهار داشتند: ما متاسفانه در زمينه حمل   ونقل بين المللي بامشکلات عديده اي براي رساندن محمولات صادراتي به مصرف کننده خارجي و بالعکس براي حمل محمولات به ايران مواجه هستيم .
 ايشان  از حاضران در جلسه تقاضا کردند که به بيان مشکلات و چالشهاي موجود در حمل ونقل بين المللي اعم از جاده اي ، ريلي ، دريايي ،هوايي و همچنين مسائل مالياتي بپردازند.
خزانه دار انجمن در خصوص مسائل مالياتي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي اظهار کردند:شايد در قوانين مالياتي مشکلي وجود نداشته باشد اما تفاسيري که از قوانين مي شود متاسفانه براساس سليقه فردي است و در حال حاضر يکي از مهم ترين مشکلات ما مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است . در حال حاضر براساس آمار ميزان مصرف کارنه تير را که ازطريق اتاق بازرگاني دريافت مي کنند ، شرکت هاي حمل ونقل بايد براساس مسافت طي شده در داخل کشور ماليات بر ارزش افزوده بايد پرداخت کنند که اين مورد مغاير مقررات کنوانسيون تير است .
در ادامه معاون اسبق دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي سازمان راهداري عنوان کردند:همه مي گويند چرا شرکتهاي حمل ونقل توانمند نيستند و چرا وسيله نقليه ندارند به اين دليل است که وقتي  يک شرکت ناوگاني را تهيه مي کند بعداز مدتي بايد   جايگزين و ناوگان را نوسازي کند براي جايگزيني بايد مالياتي متفاوت و بيشتر از ناوگاني که مالک هستند ، پرداخت کنند. به همين دليل است که شرکتها به سمت خريد کاميون نمي روند . پيشنهاد من اين است که رويه و ماخذ مورد عمل در مورد ماليات نقل و انتقال، ماليات بر ارزش افزوده وماليات عملکرد وسايل نقليه تجاري ملکي متعلق به شرکتهاي حمل و نقل عينا مشابه رويه مربوط به ناوگان خود مالک اضافه و اخذ گردد.   
مختاري رئيس هيئت مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته در خصوص هزينه THC عنوان کردند : THC هزينه اي است که بايد سازمان بنادر و دريانوردي مستقيما از تجار دريافت کند اما بنابر دستور سازمان بنادر مقرر شده که شرکتهاي کشتيراني به نيابت از سازمان اين هزينه را دريافت کنند.شرکتهاي کشتيراني بايد اين هزينه را يکجا به سازمان بنادر پرداخت و تک به تک  دريافت کنند که اين امر  موجب مغايرت حساب مالي ما مي شود، چون ما يکجاپرداخت مي کنيم اما از بعضي تجار اين هزينه را دريافت نمي کنيم.
  دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در خصوص هزينه THC اظهار کردند: پرداخت به ما به صورت ريالي است اما براي وصول بايدارز پرداخت کنيم . براساس قانون صادرات و واردات ما فقط حمل کننده هستيم و در خريدو فروش نقشي نداريم   و خودمان را مستحقپرداخت ماليات بر ارزش افزوده نمي دانيم.
ايشان همچنين به کمبود کانتينر يخچالي اشاره و بيان کردند: طي جلسات متعددي که با آقاي زادبوم در سازمان توسعه و تجارت داشتيم بارها  کمبود کانتينر ريلي و دريايي را عنوان کرده ايم.
در ادامه  افسانه فخري عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران اظهار داشتند: در حال حاضر ما نميتوانيم از واگن هاي خودمان براي حمل کالاي ترانزيتي و صادراتي استفاده کنيم . ما هميشه وابسته به وارداتي هستيم که با واگن وارد کشور مي شوند که اين يک روند مستمرو هميشه در دسترس نيست و ما هميشه با کمبود واگن مواجه هستيم و متاسفانه اين کمبودموجود يک رانت فساد برانگيز شده است .
در ادامه دکتر نجف زاده رئيس کميته حمل ونقل کشور  به تشريح   رويکردهاي کلي مجلس دوره يازدهم  با محوريت نگرشهاي ملي و توسعه اي پرداخته و برضرورت مشارکت بخش خصوصي  کشور به عنوان بازوهاي مشورتي در مسير نيل به اهداف توسعه تاکيد کردند.
ايشان در ادامه اظهار داشتند: نگاهي که امروز مجلس نسبت به ارتقا زيرساختهاي عمراني کشور دارد که حمل و نقل کشور هم بخشي از اين  اقتصاد ملي است،  ماموريت دهي اساسي به GDP   است که بايد از لجستيک دريافت کنيم ما متاسفانه در حال حاضر   با انباشت قوانين ،تبصره ها و تناقض هاي قانوني روبه رو هستيم که موجب ايجاد مشکلات مي شود .امروز کميسيون عمران نگاه جزء به جزء  براي حل مشکلات دارد اما در ابتدا نياز به استراتژي داريم که گره کار را پيدا کنيم. مامي خواهيم در لجستيک کشور در GDP   به درآمد 23% برسيم که در حال حاضر 8 / 7 % است که اين  درآمد حاصل از لجستيک براي کشور بسيار کم است. ما سند راهبردي حمل ونقل کشوري داريم که بسيار جامع است واگر ايراداتي دارد بايد رفع و عملياتي شود. مجلس توانمندانه در کنار شماست و ما دورويکرد را دنبال مي کنيم نخست درصد   اصلاح رويکردها نسبت   به حمل ونقل کشور هستيم  ، سپس اصلاح رويه ها و قوانين است.
در اين نشست به منظور تدوين راهکارهاي  اجرايي براي ايجاد تعامل بين بخش خصوصي و کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و در راستاي ارتقاي کيفي و کمي صنعت حمل  ونقل کشور   پس از تبادل نظر ميان حاضران مقرر شد   در هريک از ابعاد وشقوق مرتبط با حمل ونقل ، کارگروه ويژه اي مرکب از کارشناسان سرآمد هر بخش به منظورمدون سازي چالشهاي موجود و ارائه راهکارهاي اجرايي در جهت بهبود شرايط تشکيل گرددو هر يک از کار گرو هها موظف هستند که مشکلات موجود در هر يک از ابعاد داخلي ،خارجي و کليه شقوق  را شناسايي و به ارائه پيشنهادات و راهکارهاي اجرايي بپردازند .
لازم به ذکر است که جلسات گارگروهها به طور منظم و هفتگي و با حضور دکتر نجف زاده و دکتر سليمي جهت ارائه گزارش و پيگيري روند اجرايي امور برگزار خواهد شد.

 

 1399/06/23  تاریخ خبر
انجمن ایران ورود کامیون های خط ترانزیت و همچنین کامیونهای حمل ونقل شهری به سامانه access control را تکذیب کرد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، پيرو اخبار منتشر شده در رابطه با تشکل‌هاي صنفي و پاسخگويي به مراجع قضايي ، جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي در خصوص شکايت مطرح شده از سوي دادستاني بندرعباس  تکذيبيه اي جهت تنوير افکار عمومي منتشر کرده اند که متن آن به شرح ذيل است:

پيرو مرقومه شماره 9033/8064/3000 مورخ05/06/1399   دادستان محترم عمومي و انقلاب بندرعباس  با موضوع " ورود کاميون هاي خط ترانزيت و همچنين کاميونهاي حمل ونقل شهري به سامانه access control "   و پيرو اخبار مندرج در تاريخ هاي 19و 22 شهريور ماه سال جاري که در پايگاه خبري تين نيوز و شبکه هاي اجتماعي با عناويني از جمله " ثبت شکايت جمعي از رانندگان از تشکل‌هاي صنفي، در قوه قضاييه"  ،  " از ورود دادستان مريوان به مشکلات مرز باشماق تا دستگيريبرخي افراد صنفي در بندرعباس" و " تشکل‌هاي صنفي و پاسخگويي به مراجع قضايي " منتشر شده است ، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران بر خود لازم مي داند که توضيحاتي را به منظور تنوير افکار عمومي ارائه نمايد.
بر اساس اعلام دفتر نمايندگي اين انجمن در بندرعباس مورد عنوان شده مربوط به يک دستگاه کاميون ترانزيت خارج از سيستم حمل ونقل بين المللي بوده که با صدور بارنامه داخلي اقدام به ترانزيت داخلي نموده و هيچگونه ارتباطي با سيستم حمل و نقل بين المللي وترانزيت خارجي ندارد.


                                  رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران
                                                                     جواد سمساريلر

 1399/04/29  تاریخ خبر
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ابوی نائب رئیس انجمن حمل ونقل بین المللی ایران