اخبار
 1399/11/08  تاریخ خبر
دیدار سفیر جمهوری قرقیزستان با رئیس سازمان راهداری

پتانسيل و ظرفيت هاي خوبي در زمينه توسعه روابط حمل و نقل جاده اي و ترانزيتي ميان دو کشور وجود دارد که اميد است با تلاش و همکاري هاي بيشتر ، از شرايط حال حاضر که به واسطه وجود برخي محدوديت ها در مسيرهاي ارتباطي ، مشکلاتي براي تردد ناوگان دو کشور ايجاد شده است، با موفقيت و سلامت پشت سر گذاشته و مجدداً شاهد افزايش ميزان تردد در حوزه حمل و نقل جاده اي باشيم .
سفير جمهوري قرقيزستان با معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، به منظور بررسي راهکارهاي توسعه حمل و نقل جاده اي و موضوعات مرتبط با فعالسازي کريدورهاي حمل و نقلي عبوري از دو کشور ، در روز دوشنبه ? بهمن ماه سالجاري در محل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، ديدار کرد .

در اين جلسه عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان ، با ابراز خوشامدگويي به جناب سفير و همراهان ايشان ، به سوابق طولاني و همکاري هاي متقابل دو کشور به ويژه در بخش حمل و نقل جادهاي اشاره کرد .

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در اين خصوص اظهار داشت : پتانسيل و ظرفيت هاي خوبي در زمينه توسعه روابط حمل و نقل جاده اي و ترانزيتي ميان دو کشور وجود دارد که اميد است با تلاش و همکاري هاي بيشتر ، از شرايط حال حاضر که به واسطه وجود برخي محدوديت ها در مسيرهاي ارتباطي ، مشکلاتي براي تردد ناوگان دو کشور ايجاد شده است، با موفقيت و سلامت پشت سر گذاشته و مجدداً شاهد افزايش ميزان تردد در حوزه حمل و نقل جاده اي باشيم .

وي همچنين اذعان نمود ، همکاري هاي فيمابين علي رغم محدوديت هاي موجود خوشبختانه در چارچوب موافقتنامه حمل و نقل جاده اي فيمابين در وضعيت قابل قبولي قراردارد و از طرق مختلف مانند تغيير يدک و نيمه يدک در مرزهاي ترکمنستان و از طريق مسيرهاي جايگزين مانند مسير رو-رو درياي خزر ، مسير آذربايجان ، روسيه و قزاقستان کالاهاي موردنياز دو کشور درحال جابه جايي مي باشد .

عوض بيک عبدالرزاق اف سفير جمهوري قرقيزستان در تهران نيز ضمن اشاره به سوابق همکاري دو کشور در حمل و نقل جاده اي و ابراز خرسندي از برگزاري نشست هاي متعدد براي حل مسائل و مشکلات ناوگان دو کشور اظهار داشت : با عنايت به پتانسيل موجود در بازارهاي منطقه اي و ضرورت تامين اقلام و کالاهاي موردنياز قرقيزستان ، خواستار تسهيل ترانزيت از طريق قلمرو جمهوري اسلامي ايران و همکاري بيشتر با ناوگان قرقيزي گرديد و ابراز اميدواري کرد با همکاري هاي فيمابين زمينه توسعه فعاليت شرکتها و ناوگان فعال دوکشور فراهم گردد .

در خاتمه مقرر شد ، دوطرف در جهت ارتقا حمل و نقل جاده اي ، مشکلات موجود را بررسي و دراسرع وقت راهکارهاي مقتضي براي حل و فصل مسائل باقيمانده ارائه نمايند .

شايان ذکر است در نشست ياد شده ، معاون مديرکل ترانزيت و حمل و نقل بين المللي و همچنين کنسول و دستيار سفارت قرقيزستان در تهران حضور داشتند .

منبع: پرتال حمل ونقل