اخبار
 1399/09/05  تاریخ خبر
نشست مقامات حمل و نقل دریایی، بنادر و جاده‌ای ایران و قزاقستان برگزار شد

نشست مقامات حمل و نقل دريايي، بنادر و جاده اي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان به صورت ويدئو کنفرانس برگزار شد. 

اين نشست در پي نشست قبلي در تاريخ 27 مردادماه 1399 برگزار شد که در آن دو کشور در مورد آغاز فعاليت کشتي هاي رو- رو موافقت کردند. 

اين نشست بلافاصله پس از آغاز فعاليت و حرکت کشتي رور-رو بين بندر اميرآباد و بندر کوريک برگزار شد.  اولين کشتي رو-رو کاميوني از مبدا بندر اميرآباد چند روز پيش وارد بندر کوريک قزاقستان گرديد. 
در اين نشست دو طرف بر لزوم تداوم سفرهاي دريايي کشتي هاي رو-رو  بين بنادر ايران و قزاقستان تاکيد و بر عزم خود براي افزايش اعطاي تسهيلات متقابل براي ارائه تخفيف هاي بندري، افزايش حجم بار، تسهيل صدور رواديد براي رانندگان و کاهش زمان تخليه و بارگيري کشتي تفاهم کردند. 
مجيد صابر سفير کشورمان در قزاقستان که در اين نشست حضور داشت بر اهميت تداوم موفقيت آميز تردد کشتي هاي رو- رو بين ايران و قزاقستان تاکيد کرد و آغاز اين فعاليت را مرهون هماهنگي ميان وزارت امور خارجه، سازمان بنادر و دريانوردي، وزارت راه و شهرسازي، بندر اميرآباد، سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي، بخش خصوصي و ديگر نهادهاي ذيربط کشورمان و هم چنين قزاقستان دانست. وي از همه کساني که در اين زمينه فعاليت کردند قدرداني کرد و عزم سفارت و وزارت امور خارجه براي حمايت به منظور تداوم موفقيت آميز اين اقدام را اعلام کرد. 
روساي هيات هاي مذاکره کننده توافق کردند به منظور پيگيري و اجراي موضوعات مطروحه، ماهانه نشست هاي مشترک برگزار کنند.
لازم به ذکراست در نشست مقامات حمل و نقل دريايي، بنادر و جاده اي دو کشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان، خسرو سرايي مدير کل ترانزيت، لجستيک و موافقتنامه هاي سازمان بنادر و دريانوردي، مديران کل بنادر انزلي، امير آباد و نوشهر، نمايندگان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي،  نماينده انجمن شرکت هاي حمل و نقل و همچنين نمايندگان وزارت امور خارجه از سوي جمهوري اسلامي ايران و خيرالدين نورکنوف معاون کميته حمل و نقل وزارت صنعت و توسعه زيربنايي و ديگر مديران بخش هاي حمل ونقل حضور داشتند که از سوي جمهوري قزاقستان به صورت ويدئوکنفرانس برگزار شد.

منبع: خبرگزاري ايسنا