اخبار
 1399/06/31  تاریخ خبر
برگزاری نشست مجازی حمل و نقل جاده ای دوجانبه میان ایران و جمهوری آذربایجان

توسعه مناسبات حمل و نقل جاده اي با جمهوري آذربايجان از اولويت کاري وزارت راه و شهرسازي و اين سازمان مي باشد و ما آماده توسعه همکاري ها در حوزه انتقال دانش و تجربيات در زمينه هاي مختلف حمل ونقلي ، نگهداري راه وتاسيسات بين راهي و حمل و نقل هوشمند هستيم .
نشست مجازي حمل و نقل جاده اي دوجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان ، به صورت ويديو کنفرانس در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور برگزار شد .

اين نشست به رياست جواد هدايتي مديرکل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي و حبيب حسن اف رئيس سرويس حمل و نقل جاده اي وزارت حمل ونقل ، ارتباطات و تکنولوژي هاي توين جمهوري آذربايجان برگزار و بر توسعه مناسبات حمل و نقلي جاده اي بين دو کشور تأکيد شد .

جواد هدايتي با اظهار خرسندي از برگزاري اين نشست و آرزوي سلامتي و سعادت براي ملت و دولت اين کشور در اين روزها و شرايطي که دنيا درگير ويروس کرونا مي باشد ، اظهار داشت : توسعه همکاري هاي فيمابين همواره مدنظر مقامات ارشد دو کشور بوده است . در اين راستا توسعه مناسبات حمل و نقل جاده اي با جمهوري آذربايجان از اولويت کاري وزارت راه و شهرسازي و اين سازمان مي باشد و ما آماده توسعه همکاري ها در حوزه انتقال دانش و تجربيات در زمينه هاي مختلف حمل ونقلي ، نگهداري راه وتاسيسات بين راهي و حمل و نقل هوشمند هستيم .

وي افزود : مناسبات حمل ونقل جاده اي در چارچوب موافقتنامه دوجانبه دو کشور ، در وضعيت مناسب ورو به رشد بوده و اميداست باتلاش هاي دو طرف مشکلات رانندگان ايراني که به علت ويروس کرونا مجبور به تخليه در پايانه هاي مرزي آذربايجان مي باشند به حداقل برسد و هرچه سريعتر امکان حمل يکسره کالا توسط ناوگان ايراني تا مقصد نهايي در جمهوري آذربايجان با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي فراهم شود .

هدايتي با تاکيد براينکه ظرفيت دوکشور در بخش حمل ونقل جاده اي به مراتب بيش از ظرفيت فعلي است ، افزود : از اين رو بايد تلاش کنيم تا موانع ، هزينه ها و تشريفات غيرضرور حذف شود . از جمله موانع موجود مي توان به عوارض دريافتي از سوي طرف آذربايجاني اشاره کرد و افزايش مبادله پروانه هاي عبور معاف از بخشي از عوارض ، مورد درخواست طرف ايراني است .

حبيب حسن اف رئيس سرويس حمل ونقل جاده اي وزارت حمل و نقل ، ارتباطات و تکنولوژي هاي نوين جمهوري آذربايجان ، طي سخناني موافقت خودرا درخصوص افزايش مبادله پروانه عبور در صورت نياز بيشتر طرف ايراني اعلام کرد . همچنين درخصوص درخواست طرف ايراني مبني بر کاهش عوارض دريافتي ازسوي طرف آذربايجاني نيز مقرر شد ، موضوع از طريق مراجع ذي ربط پيگيري شود .

وي با تاکيد بر تلاش براي رفع موانع و مشکلات اعلام کرد : طرف آذربايجاني آماده هرگونه همکاري در چارچوب قوانين و مقررات موجود بوده و ضمن آرزوي سلامتي براي ملت و دولت ايران ، براهميت برگزاري نشست حضوري بعد از نابودي ويروس کرونا تأکيد کرد .

شايان ذکر است در نشست مذکور علاوه بر معاونين و کارشناسان ذيربط دو طرف ، نمايندگان سفارت دو کشور نيز به صورت دورسخني حضور داشتند .

منبع: پرتال حمل ونقل