اخبار
 1399/05/04  تاریخ خبر
برگزاری نشست دوجانبه معاونین وزیر راه و شهرسازی ایران و ازبکستان

نشست دوجانبه کميته مشترک حمل و نقل جاده اي ايران و ازبکستان با حضور معاون وزير راه و شهرسازي جمهوري اسلامي ايران،  معاون وزير حمل و نقل ازبکستان و سفير جمهوري ازبکستان در تهران و نماينده سفارت جمهوري اسلامي ايران در تاشکند به صورت ويديو کنفرانس برگزار شد.

عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و با اظهار خرسندي از برگزاري اين نشست و آرزوي سلامتي و سعادت براي ملت و دولت اين کشوردر اين روزها و شرايطي که دنيا درگير شيوع ويروس کرونا است،  اظهارداشت : توسعه همکاري‌هاي اقتصادي فيمابين همواره مورد نظر مقامات ارشد دو کشور بوده و در همين راستا توسعه مناسبات حمل و نقلي به ويژه در حوزه حمل و نقل جاده اي با جمهوري ازبکستان از اولويت هاي کاري وزارت راه و شهرسازي و اين سازمان بوده است و  آماده توسعه همکاري ها در حوزه انتقال دانش و تجربيات در زمينه هاي مختلف حمل و نقلي نگهداري راه و تاسيسات بين‌راهي سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند هستيم.

وي افزود: مناسبات حمل و نقل جاده‌اي بين دو کشور در چارچوب موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل بين المللي جاده اي کالا و مسافر که در سال 93 منعقد شده است ، در وضعيت مناسب و رو به رشد بوده و چنانچه برخي مشکلات منطقه‌اي که عمدتاً مربوط به ساير کشورهاي مسير مي باشد وجود نداشت ، قطعاً اين روند رو به رشد ادامه پيدا مي کرد.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد : در چارچوب همکاري‌هاي چندجانبه نيز دو کشور در حوزه موافقت نامه عشق آباد،  سازمان همکاري‌هاي اقتصادي اکو، همکاري‌هاي خوبي داشته و با توسعه و احياي همکاري ها در چارچوب موافقتنامه قديمي کريدور جانبه ايران افغانستان و ازبکستان ، همچنين با استفاده از ظرفيت‌هاي موافقتنامه چابهار براي دسترسي به آب‌هاي آزاد اقيانوس هند،  زمينه براي همکاري هاي بيشتر فراهم خواهدشد .

حسن نيا، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، با تاکيد بر اينکه ظرفيت دو کشور در بخش حمل و نقل جاده اي به مراتب بيش از ظرفيت فعلي است، افزود از اين رو بايد تلاش کنيم تا موانع،‌ هزينه ها و تشريفات غيرضروري حذف شود.

بر اساس اين گزارش ، دهقان اف  معاون وزير حمل و نقل ازبکستان،  با تاکيد بر اهميت برگزاري اين نشست در حل و فصل مسائل حمل و نقلي بين دوکشور اظهار داشت : با توجه به بروز برخي مشکلات در مسيرهاي حمل و نقل جاده اي ،  ما مسيرهاي ديگري را جايگزين کرديم که اميد است در نتيجه برگزاري اين نشست ها شرايط مناسب تري در توسعه روابط حمل و نقلي فراهم شود.

وي افزود: ايران و ازبکستان در قالب چندين موافقتنامه دو جانبه و چند جانبه در زمينه حمل و نقل جاده‌اي با هم همکاري دارند و حل مسائل و موضوعات مطرح در اين حوزه، قطعاً  در افزايش توسعه مناسبات حمل و نقلي تاثير قابل توجهي دارد.

در پايان اين نشست مقرر شد نشست هاي کارشناسي در خصوص پيشنهادهاي مطرح شده از سوي طرف ازبک و همچنين پاسخ طرف ايراني که پيش از نشست مذکور، بصورت مکتوب  ارائه شده است، بررسي و در نشست بعدي معاونين وزرا جمع بندي و تصميمات لازم اتخاذ شود.

گفتني است در اين نشست، مهران قرباني معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، جواد هدايتي سرپرست دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي، حضور داشتند.

منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي