اخبار
 1398/12/06  تاریخ خبر
به منظور بررسی موضوعات تخصصی حوزه حمل ونقل؛ جلسه کمیته مشترک انجمن کشتیرانی و انجمن حمل ونقل بین المللی ایران برگزار شد

جلسه کميته مشترک انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ايران و انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران به ميزباني انجمن کشتيراني برگزار شد.

 مسعود پل مه، دبيرکل انجمن کشتيراني در خصوص اهداف برگزاري اين نشست گفت:« کميته مشترک در اين به منظور بررسي مشکلات و موضوعات تخصصي حوزه کسب وکار و ساير علاقه مندي هاي بخش حمل ونقل روز گذشته، (پنجم اسفندماه) تشکيل جلسه داد. در اين جلسه مواردي همچون هزينه ديرکرد کانتينري در بخش ريالي مورد بررسي قرار گرفت و تفاهمات مورد نياز، اتخاذ شد.»
پل مه افزود:« اين کميته حدود ده سال است که ميان دو انجمن تشکيل مي شود و تفاهمات فيمابين باعث شده تا هم افزايي در حوزه هاي تخصصي حمل ونقل بيش از پيش ارتقا يابد.»

منبع: پايگاه خبري سي نيوز