اخبار
 1398/10/29  تاریخ خبر
دهمین جلسه بخش بیمه، ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد

 

دهمين جلسه بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران با حضور قربان جعفرزادگان عضوهيئت مديره و رابط بخش، مجيدخياطي مطلق رئيس بخش، نسرين مکري و امير منصوري نائبان رئيس بخش و تعدادي ازاعضاء  روز چهارشنبه مورخ 25 دي ما ه  در محل انجمن برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، درابتداي جلسه مجيد خياطي مطلق رئيس بخش ضمن قدرداني از زحمات آقاي جعفرزادگان عضو هيئت مديره و رابط بخش پيرو موفقيتهاي بدست آمده وپيشبرد اهداف صنف ، موضوعات دستور جلسه را عنوان کردند.

-     در زمينه پيگيري موضوع افزايش هزينه الصاق پلمپ، رئيس بخش مذکور از قبل نامه اي تهيه و به دبير انجمن حمل و نقل بين المللي ارائه داده بودند که منتج به ارسال نامه170/1/10177 مورخ 1398/10/21 از سوي  دبير انجمن به رياست گمرک جمهوري اسلامي ايران شد.

-     موضوع بعدي دستور جلسه رسيدگي و پيگيري رفع ممنوعيت فعاليت شرکتهاي تبرئه شده بود که  توسط داريوش غلامين  مدير عامل شرکت باررسان و از اعضا بخش در رابطه با تبرئه شدن شرکتشان مستنداتي را  ارائه واعلام کردند که  شرکت توانسته با ارائه مستندات و طي تقريبا 10 روز خود را تبرئه و از بند 2  برهاند اما مشکل فقط اين مورد  نيست و بعد از آزاد سازي با مشکلات بيشتري درگيرخواهند بود، از جمله حق توقف کانتينر، انبارداري و ...

اعضاء بخش در ادامه اعلام داشتند همچنان منتظرمدارک و مستندات شرکتهايي هستند که در اين زمينه پرونده دارند تا اقدام نهايي صورت گيرد.

-   يکي ديگر از موضوعاتي که در بخش اعلام شد حق توقف کانتينرها بود که با تلاش بخش بيمه ، ترانزيت و امورگمرکي  و انجمن حمل و نقل بين المللي ايران به نتيجه رسيده و طبق اعلام شورايعالي عالي هماهنگي ترابري کشور اصلاح مصوبات 205مورخ 97/05/21 و 206 مورخ 97/05/28 شورا در مورد تعيين مبناي حق توقف کانتينرابطال شد وتعرفه کانتينرها به صورت ريالي وبرابر تعرفه مصوب آن چيزي که مدنظر بخش و صنف بود تصويب شد.

-   در پايان جلسه  بر موضوع  يک پارچگي و همبستگي انجمنها تاکيد شد . اعضاءاعتقاد دارند وقتي انجمنها بصورت جدا جدا و تک تک باشند صدايشان کمتر شنيده ميشود.

-   قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و رابط بخش عنوان کردند:  تا زماني که تشکل ها درگير مسائل پولي هستند هيچ اتفاق مثبتي نخواهد افتاد .

وي  درادامه يادآور شد: شرکتهايي که درگير مشکل تعزيرات هستند اگر مدارکي در رابطه بااين موضوع  دارند سريعتر ارسال کنند تا پيگيري و اقدامات لازم انجام شود.

ضمناً  در رابطه با چکهاي شرکتهاي حمل و نقل که نزد بيمه هاست عنوان کردند  بايد در اين زمينه هم اقدام کنيم و در بخش صورتجلسه شود .تعدادي از اعضا بايد پيگير اين قضيه باشند  تا در اين مورد هم به نتيجه برسيم.