اخبار
 1398/09/13  تاریخ خبر
در دوازدهمین جلسه بخش جاده ای و فناوری روز مطرح شد؛ رسیدگی به موضوع میزان ارز تخصیصی همراه رانندگان

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، دوازدهمين جلسه بخش جاده اي و فناوري روز با حضور علي محمودي سراي عضو هيئت مديره و رابط بخش، اکبر لشگري عضوهيئت مديره ، جواد ترکمن رئيس بخش، محمد عدديان نائب رئيس و 8 نفر از اعضاء بخش درتاريخ 9 آذرماه در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

در اين نشست موضوع رسيدگي به نامه شماره 83423/74/3 مورخ 1398/07/15 از وزارت راه و شهرسازي به انجمن حمل و نقل بين الملي ايران، در رابطه با جدول ميزان ارز تخصيصي همراه رانندگان کاميونهاي ايراني در هنگام خروج از کشور مطرح شد. حاضران در جلسه پس از بحث و بررسي به اين نتيجه رسيدند با توجه به اينکه ميزان خروج ارز مسافرتي در مرزهاي زميني 2000 يورو و در مرزهاي هوايي 5000 يورو است وهزينه هاي بين راهي کاميونهاي حامل بار در مسيرهاي مختلف قابل پيش بيني و ثابت نيست،پيشنهاد شد در مواردي که کاميون حامل بار براي کشورهاي همسايه است مبلغ 2000 يورو و براي مسيرهايي غير از کشورهاي همسايه و دورتر طبق مرزهاي هوايي مبلغ 5000 يورواعمال شود.

در ادامه جلسه اسماعيل ابراهيمي مديرعامل شرکت بهروان بارموضوع نصب Gps بر روي ماشينها را که از سوي اتاق بازرگاني به اجبار بوده و شامل تحميل هزينه هايي براي شرکتهاي حمل و نقل است را مطرح و درخواست کردند در صورت امکان توسط رابط بخش اين موضوع در هيئت مديره مطرح و براي حل اين مشکل نامه اي به اتاق بازرگاني ارسال شود .همچنين پيشنهاد دادند نصب GPS ها بهتر است به صورت اختياري به شرکتهاي حمل واگذار شود.

در پايان جلسه در خصوص رتبه بندي شرکتها که توسط رابط بخش مطرح شد جواد ترکمن رئيس بخش و مجيد مطلق از اعضاء به شدت با اين طرح مخالفت کردند و اعتقاد داشتند اين رتبه بندي موجب ايجاد رانت و فساد  شده و عملا بسياري از شرکتها از گردونه رقابت حذف خواهند شد. لازم به ذکر است که کليه حاضران در جلسه مخالفت خود را با طرح رتبه بندي اعلام کردند.