اخبار
 1398/08/22  تاریخ خبر
برگزاری ششمین جلسه بخش فورواردری و لجستیک
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، ششمين جلسه بخش فورواردري و لجستيک روز گذشته با حضور افسانه فخري عضو هيئت مديره و رابط بخش ،نائبان رئيس بخش و 7نفر از اعضاء  برگزار شد.

 در  ابتداي جلسه افشين بهرامي مديرعامل شرکت ارشا ترابر آريا در خصوص حمل و نقل هوشمند گزارشي را ارائه کردند و مقرر شد که اين گزارش با ساير بخشهاي انجمن از جمله بخش جاده اي جهت استفاده بهينه به اشتراک گذاشته شود . همچنين اين موضوع از لحاظ هوشمند سازي مديريت جابه جايي کالا در بخش فورواردري و لجستيک به صورت گسترده مورد بررسي قرار گيرد.

 در ادامه جلسه موضوع حق توقف و تحولات آن با  ارائه گزارشي از سوي رضا ميرهادي رئيس هيئت مديره شرکت پارت نيک مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

لازم به ذکر است که با توجه به جلسات مرتبط با کميسيون ماده 20 و شورايعالي هماهنگي ترابري کشور در هفته آينده ، موضوع فوق در جلسه آتي پيگيري خواهد شد.