اخبار
 1397/08/09  تاریخ خبر
توسعه روابط بین منطقه آزاد ماکو و نخجوان پیگیری می‌شود

منصور آيرم، سرکنسول جمهوري اسلامي ايران در نخجوان و غلامرضا سليماني مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو شب گذشته در ماکو با يکديگر ديدار و بر همکاري هاي اقتصادي، گردشگري و فرهنگي منطقه آزاد ماکو و نخجوان تاکيد کردند.

منصور آيرم،  سرکنسول جمهوري اسلامي ايران در نخجوان در اين ديدار گفت: کنسولگري ايران در نخجوان بسترسازي براي توسعه روابط اقتصادي، گردشگري و فرهنگي بين منطقه آزاد ماکو و نخجوان را پيگيري کرده و اشتغال‌زايي در منطقه را دنبال مي‌کند.

آيرم افزود: منطقه آزاد ماکو فرصت مناسبي براي گسترش فعاليت اقتصادي براي تجار و بازرگانان نخجوان ايجاد کرده است که مي توان با تسهيل تردد اتباع ايراني و نخجوان، راه تجارت و رونق اقتصادي منطقه را هموار کرد.

وي با اشاره به اينکه عقد موافقت نامه هاي استاندارد و ترانزيت بين 2 کشور، افزايش پلکاني ساعت کار گمرک پلدشت و نشست ماهيانه مشترک مقامات گمرکي از اقدامات انجام گرفته در راستاي توسعه روابط اقتصادي است اظهار کرد: فراهم کردن بستر صادرات در حوزه هاي کشاورزي و دارويي ، برگزاري نشست هاي تجاري با حضور مقامات و تجار دو طرف و ايجاد ارتباط بين بخش هاي خصوصي نيز از ديگر اقدامات سرکنسولگري ايران در نخجوان است.

آيرم گفت: کنسولگري ايران در نخجوان به منظور رونق بخشيدن به سطح مناسبات اقتصادي همانند گذشته نگاه ويژه اي به اين موضوع دارد لذا ايجاد مجموعه هاي تجاري براي عرضه محصولات ايران در بازارچه هاي نخجوان و همچنين واگذاري غرفه در بازارچه ماکو براي عرضه محصولات نخجوان در دستور کار است.

وي برگزاري جشن هاي مشترک و استفاده از ظرفيت هاي هنري و فرهنگي دو منطقه را بسيار حائز اهميت دانست و تصريح کرد: در اين خصوص براي استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي و هنري، رايزن فرهنگي نخجوان با برگزاري جشنواره هاي مشترک ورزشي، فرهنگي و اجتماعي برنامه  ريزي کرده است.

منبع: خبرگزاري ايسنا

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR