اخبار
 1397/03/21  تاریخ خبر
آغاز برخورد با شرکت‌های حمل‌ونقلی متخلف از هفته آینده

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي از اجراي طرح برخورد ضربتي با شرکت هاي متخلفي که حق کميسيون بيشتري از رانندگان مي گيرند؛ خبر داد.

داريوش اماني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در گفت‌وگو با خبرنگار تين‌نيوز به تشريح جزييات جلسه امروز کارگروه ويژه رسيدگي به مشکلات کاميون‌داران پرداخت.

وي در پاسخ به اين سؤال که امروز چه موضوعاتي در اين جلسه مطرح و چه تصميمات جديدي اتخاذ شد، گفت: موضوع دريافت حق کميسيون اضافه از سوي شرکت‌هاي حمل‌ونقلي هم چنان در حال بررسي است و برنامه جدي سازمان براي مقابله با شرکت‌هايي متخلف ادامه دارد.

او خبر داد که سازوکارهاي اجرايي تصميم سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اکنون در دفتر حقوقي و فناوري سازمان در حال بررسي است و گفت: درگذشته روال کار بر اين بود که رسيدگي به شرکت‌هاي متخلف مشمول گذشت زمان مي‌شد و در ابتدا به کميسيون ماده 12 مي‌رسيد اما اکنون و بر اساس تصميم جديد کارشناسان ما به‌صورت نامحسوس در پايانه‌ها و محل شرکت‌هاي حمل‌ونقلي قرار دارند و در صورت ديدن هر تخلفي همانجا اقدام مي‌کنند.

به گفته اماني اکنون کارگروهي ويژه در سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اين موضوع را بررسي مي‌کند.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي خبر داد که از هفته آينده اين طرح در ابتدا در استان تهران و بعد استان‌هايي که بيشترين ميزان حمل بار را دارند اجرايي مي‌شود. بدين ترتيب که نمايندگان سازمان راهداري در محل پايانه‌ها و شرکت‌هاي حمل‌ونقلي حضور دارند و با هر تخلف شرکت‌هاي حمل‌ونقلي به‌صورت ضربتي برخورد مي‌کنند.

اماني هم‌چنين به موضوع تن بر کيلومتر اشاره کرد و گفت: تعيين نهايي کرايه حمل بر اساس تن بر کيلومتر هم يکي ديگر از الويت هاي ما است که اکنون در حال چکش‌کاري و کار کارشناسي است. اجراي اين قانون به دليل آميختگي با پارامترهاي گوناگون و مهمي چون انواع بار انواع وسايل حمل‌کننده و انواع محورهاي مواصلاتي سخت است و اکنون به دنبال رسيدن به يک فرمول مشخص و درست هستيم.

وي با توضيح اينکه علاوه بر نمايندگان کانون‌ها که فرصتي براي ارائه پيشنهاد‌ات خود براي نحوه محاسبه تن بر کيلومتر پيدا کرده اند، کارگروهي هم در خود سازمان اين موضوع را بررسي مي‌کند.

اماني هم‌چنين به موضوع بيمه رانندگان اشاره کرد و گفت: بيمه تکميلي رانندگان نيز از سوي سازمان بررسي و قرار است براي انها اعمال شود.

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR