فعالیت ها - بیمه ترانزیت
شرايط اشتراك در طرح بيمه ترانزيت
در پي انعقاد قرارداد دسته جمعي بيمه مسئوليتهاي ترانزيت با شركت بيمه آسيا، نحوه استفاده از گواهيهاي بيمه ترانزيت توسط اعضاء را ذيلاً اعلام ميدارد:
متن کامل شرایط اشتراک را از اینجا دانلود نمائید