اخبار انجمن
 1399/06/31  تاریخ خبر
در دومین نشست کارگروه کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛تعیین کارگروههای فرعی و مسئولان هریک

دومين نشست کارگروه کميته حمل ونقل کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي   با حضور مير فتحعلي سيدزنوزي دبير انجمن ، افسانه فخري ، قربان جعفرزادگان ، قاسم حبيب پور اعضاي هيئت مديره ، دکتر سليمي رئيس کارگروه کميته حمل ونقل ، غلامحسين اميري مشاور امور ترانزيت حمل ونقل ، مسعود پل مه دبير انجمن کشتيراني و خدمات وابسته و غلام حسين باباسنگاني رئيس بخش هوايي  روز گذشته مورخ 30 شهريور ماه سال جاري در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، در اين نشستد کتر سليمي رئيس کارگروه کميته حمل ونقل،بر شروع هر چه سريعتر فعاليت کارگروههاي فرعي و بررسي مسائل و مشکلات صنعت حمل ونقل بين المللي جهت تحقق اهداف تاکيد داشتند.
در ادامه افسانه فخري دبيرکار گروه کميته حمل ونقل مسئولين هريک از کار گروهها رابه شرح ذيل معرفي کردند:

1- آقاي مسعود عطري، کارگروه فرعي، شاخه فورواردري ولجستيک

2- آقاي روزبه مختاري، کارگروه فرعي، شاخه حمل و نقل دريايي

3- آقاي قاسم حبيب پور، کارگروه فرعي، شاخه حمل و نقلجاده اي

4- آقاي غلامحسين باباسنگاني، کارگروه فرعي، شاخه حمل ونقل هوايي

5- سرکار خانم افسانه فخري خياوي، کارگروه فرعي، شاخه حمل و نقل ريلي

6- آقاي ميرفتحعلي سيدزنوزي، کارگروه فرعي، شاخه گمرک،بيمه و ترانزيت

7- آقاي مسعود پل‌مه، کارگروه فرعي، شاخه تنقيح قوانين و مقررات

لازم به ذکر است محدوده فعاليت هر يک از کارگروههاي فرعي، در سطح کشوري و مشتمل برحوزه‌هاي بار، مسافر اعم از داخلي و بين‌المللي تعيين شد.
 همچنين مقرر گرديد که سرشاخه هاي (دريايي،ريلي، هوائي، جاده اي، تنقيح قوانين و مقررات) جلسه کارگروههاي خود را تا آخر هفتهجاري برگزار و گردش کاري کارگروه فرعي خود را تصويب و در جلسه هفته آينده (يکشنبه)براي تصويب در کارگروه اصلي ارائه نمايند .

 1399/06/26  تاریخ خبر
نخستین نشست کارگروه کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به میزبانی انجمن ایران برگزار شد

نخستين نشست کارگروه کميته حمل ونقل کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي   باحضورميرفتحعلي زنوزي دبير انجمن، محمد جمالي خزانه دار، ، افسانه فخري، قربان جعفرزادگان ، قاسم حبيب پور اعضاي هيئت مديره،  دکتر نجف زاده رئيس کميته حمل ونقل کشور ، دکتر سليمي رئيس کارگروه کميته حمل و نقل ، غلامحسين اميري معاون اسبق دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي سازمان راهداري ، روزبه مختاري رئيس هيئت مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ،  حسين سنگاني رئيس بخش هوايي و مسعود عطري  رئيس بخش فورواردري و لجستيک،  دوشنبه  مورخ 24 شهريور ماه   سال جاري درسالن اجتماعات انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونفل بين المللي ايران  ، اين نشست حاصل نخستين جلسه اي است که با حضور چند تن از  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوره يازدهم مورخ 12خرداد ماه سال جاري به ميزباني فدراسيون حمل و نقل و لجستيک و با مشارکت انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران برگزار شد.
در ابتداي  نشست دبير انجمن ضمن خوشامدگويي و ابراز قدارني انجمن ايران از حضور رئيس کميته  حمل ونقل کشور   اظهار داشتند: ما متاسفانه در زمينه حمل   ونقل بين المللي بامشکلات عديده اي براي رساندن محمولات صادراتي به مصرف کننده خارجي و بالعکس براي حمل محمولات به ايران مواجه هستيم .
 ايشان  از حاضران در جلسه تقاضا کردند که به بيان مشکلات و چالشهاي موجود در حمل ونقل بين المللي اعم از جاده اي ، ريلي ، دريايي ،هوايي و همچنين مسائل مالياتي بپردازند.
خزانه دار انجمن در خصوص مسائل مالياتي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي اظهار کردند:شايد در قوانين مالياتي مشکلي وجود نداشته باشد اما تفاسيري که از قوانين مي شود متاسفانه براساس سليقه فردي است و در حال حاضر يکي از مهم ترين مشکلات ما مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است . در حال حاضر براساس آمار ميزان مصرف کارنه تير را که ازطريق اتاق بازرگاني دريافت مي کنند ، شرکت هاي حمل ونقل بايد براساس مسافت طي شده در داخل کشور ماليات بر ارزش افزوده بايد پرداخت کنند که اين مورد مغاير مقررات کنوانسيون تير است .
در ادامه معاون اسبق دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي سازمان راهداري عنوان کردند:همه مي گويند چرا شرکتهاي حمل ونقل توانمند نيستند و چرا وسيله نقليه ندارند به اين دليل است که وقتي  يک شرکت ناوگاني را تهيه مي کند بعداز مدتي بايد   جايگزين و ناوگان را نوسازي کند براي جايگزيني بايد مالياتي متفاوت و بيشتر از ناوگاني که مالک هستند ، پرداخت کنند. به همين دليل است که شرکتها به سمت خريد کاميون نمي روند . پيشنهاد من اين است که رويه و ماخذ مورد عمل در مورد ماليات نقل و انتقال، ماليات بر ارزش افزوده وماليات عملکرد وسايل نقليه تجاري ملکي متعلق به شرکتهاي حمل و نقل عينا مشابه رويه مربوط به ناوگان خود مالک اضافه و اخذ گردد.   
مختاري رئيس هيئت مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته در خصوص هزينه THC عنوان کردند : THC هزينه اي است که بايد سازمان بنادر و دريانوردي مستقيما از تجار دريافت کند اما بنابر دستور سازمان بنادر مقرر شده که شرکتهاي کشتيراني به نيابت از سازمان اين هزينه را دريافت کنند.شرکتهاي کشتيراني بايد اين هزينه را يکجا به سازمان بنادر پرداخت و تک به تک  دريافت کنند که اين امر  موجب مغايرت حساب مالي ما مي شود، چون ما يکجاپرداخت مي کنيم اما از بعضي تجار اين هزينه را دريافت نمي کنيم.
  دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در خصوص هزينه THC اظهار کردند: پرداخت به ما به صورت ريالي است اما براي وصول بايدارز پرداخت کنيم . براساس قانون صادرات و واردات ما فقط حمل کننده هستيم و در خريدو فروش نقشي نداريم   و خودمان را مستحقپرداخت ماليات بر ارزش افزوده نمي دانيم.
ايشان همچنين به کمبود کانتينر يخچالي اشاره و بيان کردند: طي جلسات متعددي که با آقاي زادبوم در سازمان توسعه و تجارت داشتيم بارها  کمبود کانتينر ريلي و دريايي را عنوان کرده ايم.
در ادامه  افسانه فخري عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران اظهار داشتند: در حال حاضر ما نميتوانيم از واگن هاي خودمان براي حمل کالاي ترانزيتي و صادراتي استفاده کنيم . ما هميشه وابسته به وارداتي هستيم که با واگن وارد کشور مي شوند که اين يک روند مستمرو هميشه در دسترس نيست و ما هميشه با کمبود واگن مواجه هستيم و متاسفانه اين کمبودموجود يک رانت فساد برانگيز شده است .
در ادامه دکتر نجف زاده رئيس کميته حمل ونقل کشور  به تشريح   رويکردهاي کلي مجلس دوره يازدهم  با محوريت نگرشهاي ملي و توسعه اي پرداخته و برضرورت مشارکت بخش خصوصي  کشور به عنوان بازوهاي مشورتي در مسير نيل به اهداف توسعه تاکيد کردند.
ايشان در ادامه اظهار داشتند: نگاهي که امروز مجلس نسبت به ارتقا زيرساختهاي عمراني کشور دارد که حمل و نقل کشور هم بخشي از اين  اقتصاد ملي است،  ماموريت دهي اساسي به GDP   است که بايد از لجستيک دريافت کنيم ما متاسفانه در حال حاضر   با انباشت قوانين ،تبصره ها و تناقض هاي قانوني روبه رو هستيم که موجب ايجاد مشکلات مي شود .امروز کميسيون عمران نگاه جزء به جزء  براي حل مشکلات دارد اما در ابتدا نياز به استراتژي داريم که گره کار را پيدا کنيم. مامي خواهيم در لجستيک کشور در GDP   به درآمد 23% برسيم که در حال حاضر 8 / 7 % است که اين  درآمد حاصل از لجستيک براي کشور بسيار کم است. ما سند راهبردي حمل ونقل کشوري داريم که بسيار جامع است واگر ايراداتي دارد بايد رفع و عملياتي شود. مجلس توانمندانه در کنار شماست و ما دورويکرد را دنبال مي کنيم نخست درصد   اصلاح رويکردها نسبت   به حمل ونقل کشور هستيم  ، سپس اصلاح رويه ها و قوانين است.
در اين نشست به منظور تدوين راهکارهاي  اجرايي براي ايجاد تعامل بين بخش خصوصي و کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و در راستاي ارتقاي کيفي و کمي صنعت حمل  ونقل کشور   پس از تبادل نظر ميان حاضران مقرر شد   در هريک از ابعاد وشقوق مرتبط با حمل ونقل ، کارگروه ويژه اي مرکب از کارشناسان سرآمد هر بخش به منظورمدون سازي چالشهاي موجود و ارائه راهکارهاي اجرايي در جهت بهبود شرايط تشکيل گرددو هر يک از کار گرو هها موظف هستند که مشکلات موجود در هر يک از ابعاد داخلي ،خارجي و کليه شقوق  را شناسايي و به ارائه پيشنهادات و راهکارهاي اجرايي بپردازند .
لازم به ذکر است که جلسات گارگروهها به طور منظم و هفتگي و با حضور دکتر نجف زاده و دکتر سليمي جهت ارائه گزارش و پيگيري روند اجرايي امور برگزار خواهد شد.

 

 1399/06/23  تاریخ خبر
انجمن ایران ورود کامیون های خط ترانزیت و همچنین کامیونهای حمل ونقل شهری به سامانه access control را تکذیب کرد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، پيرو اخبار منتشر شده در رابطه با تشکل‌هاي صنفي و پاسخگويي به مراجع قضايي ، جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي در خصوص شکايت مطرح شده از سوي دادستاني بندرعباس  تکذيبيه اي جهت تنوير افکار عمومي منتشر کرده اند که متن آن به شرح ذيل است:

پيرو مرقومه شماره 9033/8064/3000 مورخ05/06/1399   دادستان محترم عمومي و انقلاب بندرعباس  با موضوع " ورود کاميون هاي خط ترانزيت و همچنين کاميونهاي حمل ونقل شهري به سامانه access control "   و پيرو اخبار مندرج در تاريخ هاي 19و 22 شهريور ماه سال جاري که در پايگاه خبري تين نيوز و شبکه هاي اجتماعي با عناويني از جمله " ثبت شکايت جمعي از رانندگان از تشکل‌هاي صنفي، در قوه قضاييه"  ،  " از ورود دادستان مريوان به مشکلات مرز باشماق تا دستگيريبرخي افراد صنفي در بندرعباس" و " تشکل‌هاي صنفي و پاسخگويي به مراجع قضايي " منتشر شده است ، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران بر خود لازم مي داند که توضيحاتي را به منظور تنوير افکار عمومي ارائه نمايد.
بر اساس اعلام دفتر نمايندگي اين انجمن در بندرعباس مورد عنوان شده مربوط به يک دستگاه کاميون ترانزيت خارج از سيستم حمل ونقل بين المللي بوده که با صدور بارنامه داخلي اقدام به ترانزيت داخلي نموده و هيچگونه ارتباطي با سيستم حمل و نقل بين المللي وترانزيت خارجي ندارد.


                                  رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران
                                                                     جواد سمساريلر

 1399/04/29  تاریخ خبر
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ابوی نائب رئیس انجمن حمل ونقل بین المللی ایران
 1399/04/18  تاریخ خبر
دبیر انجمن ایران در نشست هم اندیشی توسعه صادرات خدمات ترانزیت ، چالش ها و الزامات مطرح کرد:تعلل مسئولان در تصمیم گیری موجب افزایش 100 درصدی هزینه ها شده است

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ،نشست "هم انديشي توسعه صادرات خدمات ترانزيت ، چالش ها و الزامات "امروز مورخ 17 تيرماه سال جاري ، با حضور مير فتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، مهران سليمي سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات،علي محمودي سراي رئيس هيئت مديره فدراسيون حمل ونقل و لجستيک ايران ، جواد هدايتي مديرکل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، آيتي مديرکل دفتر نظارت بر ترانزيت – گمرک و شهرام جعفري مدير کل دفتر بازرگاني خارجي شرکت راه آهن در محل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.
سليمي سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات در رابطه با بخشنامه "ممنوعيت ترانزيت سوخت " بيان کردند: با توجه به محدوديت هايي که در بخش دولتي وجود دارد سازمان توسعه تجارت ايران هميشه  سعي براين داشته که در بحث صارات کالا و خدمات در جهت توسعه گام بردارد . در رابطه با بخشنامه اخير   تمام سعيمان اين است  که موضوع در شوراي عالي صادرات مطرح کنيم و  به مصوبه هيئت وزيران جهت اصلاح آن دست يابيم   تا از لطمه بيشتر به ترانزيت کشور جلوگيري شود.
هدايتي مديرکل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در خصوص ممنوعيت ترانزيت سوخت اظهار داشتند : چون اين مصوبه  بدون نظرخواهي از ارگانهاي تخصصي بوده ،به نظر مي آيد که اين تصميم بايکسري ملاحظات امنيتي و اقتصادي گرفته شده است. ممکن است علت مهم آن در حال حاضر عدم فروش نفت کشورباشد و احتمالاً اين مصوبه به پيشنهاد وزارت نفت بوده است.چنين قوانين خلق الساعه ا ي اعتبار کشور را از بين مي برد.
وي همچنين در خصوص نوسازي ناوگان جاده اي بيان کردند: ما به دليل موقيعت جغرافيايي کشورمان پتانسيل خوبي   براي حمل ونقل داريم.اما در حال حاضربا توجه به نياز اين بخش به ناوگان جاده اي استاندارد متاسفانه به اسم توليد داخل و حمايت از آن اين مزيت نسبي کشو را ناديده گرفته ايم. کليه مرزهاي مشترک ما با افغانستان  همه در اختيارافغانها است . اگر اجازه واردات ناوگان به شرکتهاي حمل ونقل داده شود يکي از مهمترين مشکلات حمل ونقل بين المللي حل خواهد شد.
زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران در رابطه بانوسازي ناوگان اظهار داشتند: در رابطه با اين موضوع در جلسات متعددي حضور داشتيم و اعلام کرديم که مشکل اساسي ما با توليده کننده داخلي اين است که ناوگان توليد داخل استانداردهاي يورو 3 را دارد درحالي که  ما براي تردد در مسيرهاي اروپايي نيازبه ناوگان با استاندارهاي يورو 5 داريم.  ما پيشنهاداتمان را در اين رابطه در جلسات گذشته مطرح کرده ايم و بايد هر چه زودتر در اين رابطه تصميم نهايي اتخاذ شود چون تعلل شما در تصميم گيري موجب افزايش 100 درصدي هزينه ها شده است .
يکي ديگر از مشکلات اين حوزه هزينه هاي THC  است   باتوجه به اينکه تمام هزينه ها به ريال است از ما به صورت دلاري دريافت مي کنند.همچنين ما خواستار اجراي بند "ه" ماده 4 تصويب نامه 20082/ت/30784    مورخ 1383/04/21 داريم چون  طبق اين تصويب نامه بايد وزرات دارايي   درآمدهاي ارزي ناشي از حمل و نقل کالاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف نمايد .
ايشان همچنين به بي نظمي در پايانه هاي مرزي اشاره کرده و اذعان داشتند : بايد بودجه اي براي ساماندهي پايانه هاي مرزي در نظر گرفته شود و پارکينگ هاي مناسب و باامکانات براي ناوگان ترانزيتي ايجاد شود.
در حال حاضر يکي از درخواستهاي ما مکاتبه با مقامات ترکيه   در رابطه با تسريع در راه اندازي   افزايش پذيرش ناوگان است که ميزان پذرش ناوگان را به همان ميزان پذيرش ايران افزايش دهند.
ثبت سفارش در مرز ورودي يکي ديگر از مشکلات اين حوزه است که موجب مسائل عديده اي براي ما مي شود در واقع ثبت سفارش جزو اسناد ترخيص قطعي است و به حمل و نقل کننده ارتباطي ندارد.
در ادامه محمودي سراي رئيس هيئت مديره فدراسيون حمل ونقل و لجستيک ايران عنوان کردند: دو سال قبل انجمن شرکتهاي حمل ونقل بين المللي مالکان کاميون دار در اتاق تاسيس شد . همان زمان هم ما درخواست واردات ناوگان داشتيم. حتي براي اينکه اين ناوگان وارداتي وارد ناوگان داخلي نشوند پيشنهاد داديم که توسط راهنمايي و رانندگي پلاک خاص زده شود. اما هنوز متاسفانه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است .
جعفري مدير کل دفتر بازرگاني خارجي شرکت راه آهن  در مورد زير ساخت ريلي کشور عنوان کردند: متاسفانه زيرساخت ريلي مناسبي درکشور وجود ندارد،   ما در بخش زيربنايي به شدت با مشکل روبه رو هستيم .
 به عنوان مثال در مرز ميرجاوه عملاًوابسته به پاکستان هستيم چون خط ريلي بسيار قديمي است و فقط تعدادي محدودي واگن از سمت پاکستان وارد مي شود. اين موارد بايد در وزارت راه و شهرسازي که   ما زيرمجموعه آن هستيم مطرح شود اما سازمان توسعه تجارت هم به عنوان متولي توسعه تجارت  بايد به اين موارد ورود کند و ايراداتي که در مرزهاي ريلي وجود دارد را به عنوان يک سازمان مستقل به هيئت وزيران گزارش کند.

آيتي مديرکل دفتر نظارت بر ترانزيت – گمرک در خصوص وضعيت کنوني ترانزيت کشوراظهار داشتند: ترانزيت کشور در شرايط نامساعدي است و در اين شرايطي که به بن بست رسيده ايم تنها راه نجات، بخش خصوصي است. در اين شرايط خاص فقط بايد موانع  فعاليت بخش خصوصي برداشته شود و سازمان  توسعه تجارت بايد نهايت تلاش خود را براي واردات ناوگان به کار گيرد .

 1399/04/16  تاریخ خبر
جوابیه انجمن حمل ونقل بین المللی ایران در اعتراض به انتشار گزارش روزنامه جوان با عنوان "«مراقب قاچاق در حوزه ترانزیت باشیم»

 1399/04/11  تاریخ خبر
رئیس هئیت مدیره انجمن حمل ونقل بین المللی ایران در نشست بررسی ترانزیت و قاچاق در اتاق تهران مطرح کردند:تصميم گيرندگان حوزه حمل و نقل اصلاً تخصصي دراين حوزه ندارند

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ، روز گذشته مورخ 10 تير ماه سال جاري نشستي در خصوص بررسي ترانزيت وقاچاق با حضور آقايان جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، دکتر فرهاد فزوني عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، جواد هدايتي سرپرست دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي، عبداللهي مشاور معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي در امور ترانزيت، ترفع مديرکل دفتر تجاري سازي و امور تشکل در معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي و خسروسرايي مدير کل ترانزيت، لجستيک و توافقنامه ها در اتاق بازرگاني ، صنايع،معادن  و کشاوزي تهران برگزار شد.

دليل اين هجمه ها به سمت ترانزيت چيست؟

در ابتداي   جلسه دکتر فرهاد فوزوني عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران ضمن قدرداني از حضور مسئولان در اين نشست عنوان کردند: همانطور که استحضار داريد قبلاً اعلام شده بود که سالانه 24 ميليارد دلار کالا به ايران قاچاق مي شود و هميشه هم صحبت از قاچاق سازمان يافته بود . زماني که پيگير اين مورد  مي شديم که اين ميزان قاچاق از کجا آمده به پاسخ شفافي دست پيدا نمي کرديم. همچنين زماني که  پيگير ادعاي سازمان يافتگي قاچاق مي شديم که چه سازماني اين امر را سازمان مي دهد باز هم به پاسخ روشني نمي رسيديم . در دوره پيشين اتاق بازرگاني  در جلسه اي که رئيس کل گمرک و معاون وزارت صمت حضور داشتند ميزان قاچاق کالا بين 8 تا 12 ميليارد دلار اعلام شد.
اخيراً صحبت از 10ميليارد دلار قاچاق از طريق ترانزيت مي کنند که توسط کاميونها ودر مرزهاي زميني انجام مي شود اما صحبتي از قاچاق توسط لنج ها نمي شود.  به تازگي هجمه اي به سمت ترانزيت راه افتاده و اخيراً گزارشي در خصوص قاچاق توسط شرکتهاي حمل و نقل منتشر شده است .در اين گزارش عنوان شده  که به گزارشي دست يافته اند که نشان از تخلف درحوزه نظارت بر ترانزيت را دارند.من اميدوارم امروز بتوانيم در اين نشست به نتيجه مطلوب برسيم که   دليل اين هجمه ها به سمت ترانزيت چيست ؟ آيا قصد متوقف کردن ترانزيت کشور را دارند؟ کشور در حال حاضر وضعيت اقتصاد مناسبي ندارد  که ترانزيت نداشته باشيم و از طريق ديگر کسب درآمد کنيم .در بند 10 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي صراحتاً گسترش خدمات تجاري و ترانزيت عنوان  شده است.

تصميم گيرندگان حوزه حمل و نقل اصلاً تخصصي دراين حوزه ندارند

در ادامه نشست جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران اظهار داشتند:   متاسفانه بعد از انقلاب و با 38 سال فعاليتي که در انجمن حمل و نقل بين المللي ايران  داشته ام  ، حرفهاي بسياري در رابطه با مسائل و مشکلات اين حوزه زده ايم که  فقط خودمان شنيديم   دليلش هم مشخص است چون کساني که در مورد حمل ونقل تصميم گير هستند اصلا فعاليت و تجربه در حوزه حمل ونقل را ندارند . ما طي اين سالها نه تنها پيشرفتي در اين حوزه  نداشته ايم بلکه پس رفت هم داشته ايم. ما در قبل از انقلاب فقط 2 ماده در قانون امورگمرکي مصوب سال 1350 داشته ايم که فقط به ترانزيت خارجي اشاره داشته است . بعد ازانقلاب با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و گشوده  شدن مرزهاي جديد با کشورهاي مشترک المنافع منتضع شده از کشور شوروي سابق هيچ مورد قانوني براي ترانزيت خارجي از کشور وجود نداشت لذا ، با همکاري وزارت راه و ترابري، وگمرک ايران و  انجمن حمل ونقل بين المللي  ايران قانون عبور کالاي خارجي نگاشته شد.که به اعتقاد من قانوني است که مي شود با آن کار کرد. همه بحثهايي که امروزه در رابطه با قاچاق بيان مي شود ،  به اين دليل است که اين قانون اجرانمي شود. در اين قانون   مشخص شده کالاي ترانزيت خارجي که از گمرک مبدا  خارج تا به مرزهاي خروجي کشور برسد بايد از يک کانال مشخص عبور کند که فرمهاي آن هم تهيه و دراختيار   گمرکات کشور  قرار گرفت که وسيله حمل  از کدام مسير بايد عبور کند  تا به مرز برسد و نيروي انتظامي   براساس ماده 23 همين قانون موظف است کنترلهاي لازم را به عمل آورد ، در صورتي که چنين کنترل لازمي اجرا نمي شود. اگر قانون اجرا شود خوب است چون هم مي تواند رافع مسوليت سازمانهاي دولتي باشد و هم براي فعالاني که درامر ترانزيت اشتغال دارند.در حال حاضر با توجه به وسعت کشور و وضعيت جغرافيايي ما،   که 2000 کيلومتر در 2000کيلومتر طول و عرض کشور دارد چه کسي اين ترددها را کنترل مي کند؟  که با ايجاد سيستم خود مالکي در ساختار حمل ونقل طبيعي است که يا راننده قاچاقچي باشد يا قاچاقچي راننده باشد. اگر همين قانون به طور کامل اجرا بشود طبيعتاً  از بروز خيلي مسائل جلوگيري خواهد شد. جهت اطلاع گمرک ايران بيش از 200 شرکت حمل ونقل بين المللي که از پوشش بيمه که حق قانوني آنهاست متهم به قاچاق و شامل بند 2 مقررات موضوعه خود نمودند و نتيجتاً  اينگونه شرکتها از گردونه حمل و نقل بين المللي خارج شده اند  .

حال ترانزيت خوب نيست

آيتي سرپرست دفترترانزيت گمرک جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل مطرح شده عنوان کردند: ما در بخش دولتي بايد پاسخگوي مطالبات شما باشيم. حال ترانزيت در حال حاضر خوب نيست و اگرامروز به فرياد آن نرسيم و اجازه دهيم يک جريان مشکوک نادان لگد به اين بيمار بزند بايد فاتحه ترانزيت را بخوانيم. امروز اگر کسي نداد که مسير ترانزيتي جمهوري اسلامي ايران در حال محو شدن توسط رقبا و دشمنان است يا دشمن منافع ملي است يا نادان به موضوع است . کسي که نداند ترانزيت براي مملکت ما در شرايط فعلي چه  ضرورتي دارد در هر جايگاه و مقامي باشد  در واقع برخلاف منافع ملي حرکت مي کند.
اگر نگاه کلي به حجم ترانزيت کشور داشته باشيم در سال 97 در حدود 9 ميليون و 600هزار تن ترانزيت داشته ايم که با  26% کاهشبه 7 ميلييون و 115 هزارتن در سال 98رسيديم. همچنين  با مقايسه آمار سه ماهه سال 99   با 98 شاهد 40% کاهش آن هستيم. اين روند کاهشي که از سال 97 داشته ايم نشان دهنده اين است که يک جاي کار ايراد دارد و بايد آسيب شناسي کنيم . صراحتاً اعلام ميکنم   هر نوع توقفي در بخش دولتي به هر عنواني يک گلوگاه فساد است   بخش دولتي جز چابک کردن و کوتاه کردن مسير بوروکراسي هر کاري کند فسادآور است و اين بايد مطالبه بخش خصوصي از دولتي باشد.
ايشان  در ادامه عنوان کردند : بايد تکليف اين مسئله روشن شود که عدم استفاده از بن بيمه به شرکتهايي که سابقه تخلف دارند  حق است يا تسهيلات است؟ ما بايد اين بهانه را از جريان مشکوک بگيريم جريان مشکوکي که به دنبال تماميت خواهي در ترانزيت است ما بايد پاسخ قانوني به آن بدهيم.

ترانزيت براي کشور امنيت آور است

جواد هدايتي سرپرست دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي در نقش ترانزيت در کشور عنوان کردند : اگر ترانزيت نبود خيلي از مرزهاي ما باز نمي شد . در حال حاضر ترانزيت در اين شريط خاص  براي کشور غير از ايجاد اشتغال و کسب درآمد ، امنيت آور است   .

کشورهاي منطقه در امر ترانزيت به شدت در حالرقابت با ما هستند

ترفع مديرکل دفتر تجاري سازي و امور تشکل در وزارت راه وشهرسازي در پاسخ به سوال آقاي آيتي در خصوص استفاده شرکتها از بن بيمه  بيان کردند: در قانون عبور کالاي خارجي ماده 10صراحتاً عنوان شده که  (عبور کالاي خارجي از قلمروي جمهوري اسلامي منوط به سپردن وجه ضمان است ) و در تبصره 4 آمده (وجه ضمان مي تواند ضمانت نامه بانکي ، سپرده نقدي وبيمه نامه هاي معتبر باشد)   پس اين حق شرکتهاي حمل ونقل بين المللي است که از بن بيمه استفاده کنند. بسياري ازخبرنگاران در مورد حمل و نقل و ترانزيت ،واردات ، صادرات   اطلاعات کافي ندارند و با انتشار برخي از مطالب موجب ايجاد ابهاماتي مي شوند.
وي همچنين در خصوص ترانزيت ريلي عنوان کردند : ما در سال 97 در حدود يک ميليون تن ترانزيت ريلي داشتيم که در سالهاي بعد 30% کاهش داشته است امسال با توجه به مصوباتي که در مورد ممنوعيت ترانزيت سوخت داشته ايم  باز هم با کاهش مواجه خواهيم بود با توجه به محدويتهايي که در داخل کشور داريم کشورهاي منطقه به شدت درحال رقابت با ما هستند. هر کسي که امروز به هر نحوي   باعث تضعيف ترانزيت کشور شود عملاً مسيرهاي رقيب را تقويت مي کند.

 1399/04/04  تاریخ خبر
ترانزیت در پدیده قاچاق نقشی ندارد/ دست‌های پنهان در تضعیف ترانزیت

در حالي‌که کشورهاي رقيب ايران در ترانزيت براي تغيير مسير جريان تجارت با هدف ارتقاي جايگاه منطقه‌اي به سمت جغرافياي خودشان تلاش‌هاي گسترده‌اي مي‌کنند،  تضعيف ترانزيت مصداق ريختن آب به آسياب دشمن است.

 يکشنبه، 9 تير نشست همفکري بررسي محدوديت‌ها و چالش‌هاي فراروي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در حوزه ترانزيت با حضور جمعي از دست‌اندرکاران و مسئولان نهادهاي حمل‌ونقل بين‌المللي و نمايندگان بخش خصوصي در محل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.

ابعاد امنيتي و منطقه‌اي ترانزيت مهم‌تر از بعد اقتصادي

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي، در اين مراسم، امين ترفع، مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي در ابتداي اين نشست تخصصي، ترانزيت را مقوله‌اي بسيار مهم و داراي ابعاد اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي خواند و با اشاره به اينکه ابعاد امنيتي و منطقه‌اي ترانزيت، بسيار مهم‌تر از بعد اقتصادي آن است، گفت: «وارد کردن ابهاماتي به ترانزيت بدون استناد به ادله منطقي و شواهد واقعي از مصاديق فضاسازي رسانه اي است.»

مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي با اشاره به فعاليت‌هاي گسترده کشورهاي رقيب در منطقه براي تغيير مسير جريان تجارت با هدف ارتقاي جايگاه منطقه‌اي به سمت جغرافياي خود، هر گونه فضاسازي براي تضعيف ترانزيت را مغاير با سياست هاي کلان نظام دانست.

بن بيمه حق قانوني شرکت هاي حمل و نقل بين المللي است

 وي با اشاره به موضوع بن بيمه ترانزيت تصريح کرد: «بر اساس تبصره 4 ماده 10 آئين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو ايران، صدور بن بيمه براي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي امتياز محسوب نمي‌شود بلکه حق قانوني صريح آنها است و ابهامات رسانه‌اي نمي‌تواند از اجراي قانون جلوگيري کند.»

ترفع تاکيد کرد: «در هيچ جايي از قوانين و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه، صدور بن بيمه از موارد تسهيلات قلمداد نشده که گمرک موظف به قطع در موارد تخلف آن باشد.»

حذف ترانزيت موجب حذف يک زنجيره کامل لجستيک کشور مي‌شود

در ادامه اين جلسه، مسعود پل‌مه، دبيرکل انجمن کشتيراني و خدمات وابسته نيز در بخشي از اين نشست با طرح اين پرسش که خواسته ما از ترانزيت چيست؟ گفت: «هرچند که حمل و نقل داخلي به مراتب آسان‌تر و ساده‌تر و داراي درآمد بيشتر نسبت به شرايط کنوني ترانزيت است و اگر قرار بر اين است که ترانزيت متولي واحدي داشته باشد بايد اقدامات لازم را هر چه سريع‌تر آغاز کنيم.

دبيرکل انجمن کشتيراني و خدمات وابسته با بيان اينکه اعتقاد مجموعه کشتيراني بر اين است که حذف ترانزيت به حذف يک زنجيره کامل لجستيک در کشور مي‌انجامد، گفت: «عمليات کشتيراني، بندري، تخليه و بارگيري و عمليات جاده‌اي و ريلي، همه و همه از اين تعطيلي ضربه‌اي سهمگين خواهند خورد و چه کسي پاسخگوي خيل عظيم شاغلاني خواهد بود که با تعطيلي اين حوزه بزرگ از کار بيکار مي‌شوند؟»

دست‌هاي پنهان پشت پرده شناسايي شوند

جواد سمساري‌لر، رئيس هيئت‌‌مديره انجمن شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌‌المللي ايران نيز يکي از مسائل مهم و مشکلات کنوني ترانزيت را در کشور ضعف در اجراي قوانين مشروح و مصرح دانست که بايد فکري به حال آن شود و خواستار شناسايي و معرفي دست‌هاي پنهان پشت پرده‌اي شد که از رسانه‌ها براي تخريب ترانزيت استفاده ابزاري کرده و هيچ نامي از خود به ميان نمي‌آورند.

رئيس هيئت‌مديره انجمن شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌‌المللي ايران نرخ اشتغال‌زايي هر وسيله حمل بار در محورهاي ترانزيتي را حداقل 4 فرصت شغلي برشمرد و با بيان اينکه اين حوزه يک درآمد ارزي نامحسوس براي کشور به ارمغان مي‌آورد، به مواد ديگري از قانون مصوب سال 74 و بندهايي از آيين‌نامه‌ آن اشاره کرد که علي‌رغم تصويب، ضمانت اجرايي ندارند و در عمل نيز محقق نشده‌اند.

تضعيف ترانزيت آب‌ريختن به آسياب دشمن است

مصطفي آيتي، مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک ايران ادامه داد: «در قانون امور گمرکي سال 1350 و آيين‌نامه آن، تنها دو ماده وجود داشت و تلاش براي تدوين قانون امور گمرکي و آيين‌نامه آن به‌خاطر اهميتي است که ترانزيت در ارکان نظام ما دارد و هر اقدامي که ما در جهت تضعيف ترانزيت انجام مي دهيم آب ريختن به آسياب دشمن است. در شرايطي که دشمن به دنبال بستن مسيرهاي ترانزيتي ايران است و اگر نتوانيم در بخش خدمات توسعه بين‌المللي نقشي داشته باشيم بايد اين حوزه را کنار بگذاريم.»

مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک عنوان کرد: «امروز در سامانه‌هاي گمرک ساعت دقيق خروج کاميون از گمرکات ورودي ثبت مي‌شود؛ وزن و نوع کالا مشخص است، اما مسير تحت پوشش گمرک نيست. با اين حال شرايطي را فراهم کرده‌ايم که کسي به راحتي نمي‌تواند قاچاق کند.»

ترانزيت ?? درصد هم در پديده قاچاق مقصر نيست

آيتي افزود: «امروز بعيد است شرکتي تن به قاچاق دهد. به جرات مي‌توانم بگويم شرکت‌هاي حمل و نقل 10 درصد هم مقصر نبوده‌اند. آمار قاچاق ترانزيت از سال 91 تاکنون به 200 مورد هم نمي‌رسد. همچنين ميانگين کاميون‌هاي ترانزيتي که با اتهام قاچاق متوقف شده‌اند سالانه به 25 تا 35 مورد هم نمي‌رسد و در اين موارد با حداکثر قاطعيت برخورد مي‌شود. اين آمار آماري نيست که بخواهيم روي آن مانور دهيم و فضاسازي کنيم.»

او با قدرداني از تلاش‌هاي فعالان بخش خصوصي، ترانزيت امروز را موجودي در حال احتضار خواند و گفت: «آمار دوماهه اخير ترانزيت در کشور کاهش فاحشي را نشان مي‌دهد. بيمار در حال احتضار را يا بايد به حال خود واگذاشت و يا بايد دست همت داد و او را نجات داد. منطق امر و مصالح نظام مي‌گويد بخش خصوصي و دولتي بايد وراي هياهوي منفعت‌طلبان دست‌به‌دست هم دهند و مشکل را حل کند.»

منبع: ماهنامه ترابران

 1399/04/03  تاریخ خبر
دومین جلسه "میزحمل و نقل و لجستیک صادراتی " برگزار شد

دومين جلسه "ميزحمل و نقل و لجستيک صادراتي " با حضور ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، حميدزادبوم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، مدير کل دفتر توسعه تجارت ايران ، معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران، مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي،رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني ايران ،رئيس کميسيون حمل و نقل و لجستيک اتاق بازرگاني ايران عضو انجمن مالکان کاميون دار، رئيس انجمن شرکتهاي هواپيمايي ، مديرعامل مجمتمع صنعتي ماموت روز گذشته مورخ 2 تيرماه سال جاري در محل سازمان توسعه و تجارت ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ،در اين نشست قمري مديرکل دفتر توسعه تجارت ايران خلاصه اي از نخستين جلسه "ميز حمل و نقل و لجستيک صادراتي " ارائه و عنوان کردند: يکي از موضوعاتي که در جلسه گذشته مطرح شده بود تامين کانتينر يخچال دارتوسط شرکت ماموت بود که جلساتي هم در اين خصوص با حضور انجمن حمل ونقل ايران، شرکت ماموت و ساير ارگانها برگزار و اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت.در اين نشست قصد داريم که موضوع تامين کانتينر يخچال داربراي صادرات از طريق توليد داخل يا واردات را نهايي کنيم ، همچنين به بررسي موانع و مشکلات حمل ونقل صادراتي به کشور ترکيه بپردازيم.
موسويان معاونت توسعه بازارهاي صادراتي  سازمان توسعه تجارت ايران عنوان کردند  : در حال حاضر 80% مرزها باز است فقط  مرز کشور ترکمنستان است به طور کامل بازگشايي نشده است البته اخيرا گشايش کوچکي داشتيم که فقط 30 واگن توانست عبور کند اماهمچنان انسداد مرزي ترکمنستان وجود دارد. خوشبختانه انسداد مرزي ترکيه ، ميرجاوه برطرف شده است.
يکي از موارد مهم حوزه حمل و نقل تجمع بيش از حد کاميونها در برخي از مرزها ازجمله مرز ميرجاوه است اين موضوع نشان دهنده اين است که ما متاسفانه براي  پذيرش کاميونها در فواصل 30کيلومتري مرز سيستم نوبت دهي الکترونيکي نداريم در حالي که چنين سيستمي در ترکيه وجود دارد. راننده اي که 70 روز در مرز توقف دارد به دليل عدم وجود توقفگاههاي مناسب با مشکلاتي بسياري روبه رو مي شود. مسئله حمل و نقل فقط   تامين وسيله حمل نيست بلکه به زيرساخت مرزها هم بايد رسيدگي شود. ما  بايد در مرزهاي اصلي خود از جمله   بازرگان، دوغارون، ماهيرود،شلمچه توقفگاه هاي مناسب  با امکانات رفاهي ايجاد کنيم .
بابايي رئيس سازمان صنعت و معدن استان آذربايجان غربي  در رابطه با موضوعات مطرح شده ببيان کردند: درموضوع حمل ونقل ما بايد دو موضوع را مد نظر قرار دهيم  نخست تفاهمات في مابين با طرف ترک و مورد بعدي زيرساختها و شرايطي که داريم . در حال حاضر ما در مرز بازرگان با محدوديت فضايي مواجه هستيم و  بازرگان روزانه بيشتر از700 تا 850   دستگاه کاميون را قبول نميکند.مورد بعدي پايانه مرزي سرو هست   که طرف مقابل از نظر زيرساختها مشکلي ندارد اما ما با مشکلاتي مواجه هستيم. در مورد مديريت پايانه‌هاي مرزي کشور که گمرک به عنوان مرزبان است، به دليل کنترل هاي متعدد عملاً موجب کاهش و کندي تردد ناوگان مي شوند.
دبير انجمن ايران در رابطه با موضوعات مطرح شده اظهار داشتند: درمرز بازرگان ما با صف طولاني ناوگان ها مواجه هستيم و در بررسي که انجام داديم  مشخص شد که مشکل اصلي مربوط به ايران نيست درطرف ترکيه پزشک طي چند دقيقه آزمايشات مربوطه را انجام مي دهد و سپس تشريفات گمرکي انجام مي شودو گروه سومي به تازگي درآنجا راه اندازي شده به نام بررسي قاچاق کالاکه ناوگانها توسط اين گروه مورد بررسي قرار مي گيرد و که اين امر موجب به افزايش توقف مي شود .
وي همچنين به مکاتبه اي که بين انجمن ايران  با انجمن ترکيه صورت گرفته اشاره و اذعان داشتند: در اين مکاتبه انجمن ترکيه تاييد کرده است  که اين گروه سوم موجب افزايش توقف ناوگانها شده است. ما نياز داريم که محوطه مناسبي جهت ساماندهي خروج کاميونهاي خارجي وايراني ايجاد کنيم.
وي همچنين به بخشنامه اخير گمرک بازرگان اشاره کرده و بيان کردند: مديرکل گمرک بازرگان بخشنامه اي به کليه گمرکات کشورارسال کردند مبني بر اينکه بدون هماهنگي با آن گمرک محموله اي ارسال نشود. که اين مسئله موجب بروز مشکلات بسياري شده است . چون براي ارسال محموله گمرکات اعلام ميکنند که از گمرک بازرگان بايد مجوز دريافت کنيم.ما به اين بخشنامه معترض هستيم وکتباً به معاونت  گمرک اين مورد را اعلام کرديم چون اين مسئله موجب مي شود تعهدات صادرکننده به خريدار عملي نشود و تاخير درحمل کالا به وجود آيد. ما پيشنهاد داديم با توجه به تراکم کاميونها در مرز، مرز ساري سو  را براي تردد ناوگان يخچالي در نظربگيريد و ناوگانهاي خالي را از مرز پلدشت خارج شوند، همچنين مرزبازرگان و سرو رابراي ناوگانهاي صادراتي و وارداتي خودمان مورد استقاده قرار دهيم.
متاسفانه در طرف ايران مشکل زيرساخت وجود دارد . در مورد مرز رازي ما کانتينر يخچالي که مناسب حمل باقطار باشد ه نداريم ، واگن يخچالي هم نداريم . ما بايد براي جلوگيري از ايجاد ترافيک ، مسيرها را بايد تفکيک کنيم.
در ادامه نماينده گمرک اظهار کردند: باتوجه به  مسئله کرونا که موجب کاهش تردد کاميونها در مرزها شده است بيشتر کالاهاي صادراتي از طريق مرز رازي ارسال شد ، که در اين مرز متاسفانه محوطه تخليه وبارگيري کاميونها وجود ندارد.
در ادامه حميد زادبوم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت  عنوان کردند: ما در حال حاضر بايد ترانزيت کشور را تقويت کنيم در سال 98 هم نسبت به سال97 عملکرد ترانزيت کاهش داشته است که البته دلايل منطقي داشته  اما امروز در شوراي عالي صادرات تصويب شد که وزارت راه و شهرسازي طي مدت يک ماه طرحي را براي توسعه و تقويت ترانزيت کشور ارائه دهد.همه ما به دنبال تقويت ترانزيت هستيم.
در ادامه نشست مديرعامل مجتمع صنعتي ماموت در خصوص تامين کانتيتر يخچال دارتوضيحاتي را ارائه و عنوان کردند : در حال حاضر ظرفيت توليد کانتينر يخچال دار را داريم و طي مدت  يک الي دو ماه به متقاضيان تحويل خواهيم داد.
دبير انجمن ايران ملاک خريد کانتينر از شرکت ماموت را منوط به کيفيت مطابق استانداردهاي خارج ، قيمت متناسب و مدت زمان معقول تحويل دانست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت صراحتاً اعلام کردند که در حال حاضر امکان تخصيص ارز براي واردات کانتينر وجود ندارد چون دستگاه هاي مختلف در اين امر تصميم گيرنده هستند.
در پايان جلسه مقرر شد که مجددا جلسه اي با حضور انجمن حمل ونقل بين المللي ايران ،اتاق تعاون ايران،اتاق بازرگاني ايران و شرکت ماموت تشکيل شده و اين موضوع  تا حصول نتيجه مورد بررسي قرار گيرد.

 1399/03/31  تاریخ خبر
گزارش عملیاتی رئیس سازمان فیاتا در شرایط کووید 19
 1399/03/31  تاریخ خبر
نشست بررسی چگونگی امکان ورود موقت کانتینر یخچال دار ( اجاره به شرط تملیک) برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، نشست بررسي چگونگي امکان ورود موقت کانتينريخچال دار ( اجاره به شرط تمليک) با حضور ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، معاون دفتر توسعه خدمات بازرگاني، نائب رئيس کميسيون اتاق تعاون ايران، مشاوراتاق ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران ، معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حملو نقل جاده اي، نماينده معاونت فني گمرکايران   سه شنبه  مورخ  27خردادماه در دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.
 در ابتداي  جلسه ، ميرخسروي معاون دفتر توسعه خدمات بازرگاني در خصوص جلسه روزگذشته   (26 خردادماه) با شرکت ماموت عنوان کردند: شرکت ماموت اعلام کرد به همانقيمتي که متقاضي مي خواهد کانتينر يخچالي وارد کشور کند   ما به همان قيمت کانتينر را بااستانداردهاي داخلي در اختيار متقاضيان قرارمي دهيم .
دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در اين رابطه اظهار داشتند:در 13 ارديبهشت جلسه اي با حضور آقاي حسن نيا در رابطه با نوسازي ناوگان جاده اي تشکيل شد که در آن نشست تمام توليده کننده هاي داخلي حضور داشتند. اگر توليد کننده داخلي مي تواند با قيمت مشابه و استاندار خارجي در ايران کانتينر توليد کند ما قطعاً ازتوليد کننده داخلي حمايت خواهيم کرد .ماهم اکنون به اين محصول نياز داريم چون صادرات افزايش پيدا کرده است و کمبود ناوگان به شدت احساس مي شود و طبق اعلام  وزارت راه و شهرسازي با کمبود 5000 کانتينريخچالي در کشور مواجه هستيم . ماموت با توجه به اين ميزان کمبود چند دستگاه کانتينرمي تواند توليد کند؟   تعهد شرکت ماموت به بخش خصوصي بايد  شامل کيفيت مطابق استانداردهاي خارج ، قيمت متناسب و مدت زمان معقول تحويل باشد و در صورتي که اين موارد ضمانت اجرايي داشته باشد ما استقبال مي کنيم .

ايشان در ادامه  بيان کردند: در ماده 20 قانون عبور کالاي خارجي تصريح شده که بانک مرکزي موظف است از محل توسعه صادرات تسهيلاتي براي شرکتهاي حمل و نقل فراهم کند   در حال حاضر تسهيلاتي که به اين موضوع تعلق نگرفته است  ما پيشنهاد داديم که  اگر تسهيلاتي تعلق نمي گيرد حداقل موانع را از ميان برداريد ومجوز ورود را صادر کنيد تا ما بتوانيم ناوگان مورد نيازمان را وارد کنيم. پيشنهاد بعدي ما  اجاره ناوگان به شرط تمليک  به مدت 5 سال است .
فضل الله نصيري نائب رئيس  کميسيون اتاق تعاون ايران، دررابطه با اين مسئله عنوان کردند:  صادرات کشور با مشکل مواجه است  ودر حال حاضر 10 برابر تعداد   موجود به کانتينر يخچالي نياز داريم و مسئله کرونا هم براي صادرات مزيد بر علت شده است .اتاق تعاون ايران براي واردات کانتينر و اجاره به شرط تمليک جهت همکاري آمادگي کامل را دارد.

حسيني معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به جلسه اي که باکشور ايتاليا در سازمان راهداري بوده اشاره و بيان کردند: کشور ايتاليا در جلسه اي که مربوط به انعقاد قرارداد حمل ونقلي بوداعلام کرد که از يک تاريخ مشخصي اجازه ورود ناوگان غيراستاندارد شما را نمي دهيم وناوگان کشور شما  بايد مطابق بااستانداردهاي  يورو 6 باشد. البته ما اجازه نداديم که اين مورد در پروتکل قيد شود و کشور ايتاليا هم با ما همکاري کرد. اما درآينده ما با ناوگان   توليد داخلي قطعا دراروپا با مشکل مواجه خواهيم شد.ما استاندارد يورو 6 که نداريم ،درحالي که در اروپاهم اکنون ناوگان با استاندارد   يورو 7توليد مي کنند.
 دولت آبادي نماينده معاونت فني گمرک ايران در خصوص پيشنهاد اجاره ناوگان به شرط تمليک بيان کردند: اجاره ناوگان به شرط تمليک در مقررات گمرکي پيش بيني نشده است و نياز به  مصوبه هيئت وزيران دارد تا قابليت اجرايي پيداکند.
يوسفي نژاد مدير صندوق ضمانت صادرات ايران در خصوص ارائه ضمانت نامه اظهارداشنتند: ما آمادگي داريم هر گونه ضمانت نامه و پوششي که لازم است در اختيار قراردهيم اگر بانک ها بخواهند تسهيلاتي را درخصوص نوسازي ناوگان ارائه دهند در مورد ضمانت نامه ما مي توانيم کمک کنيم و اين ضمانت نامه لازم   را به بانک ارائه دهيم .اگر قرار بر ورود موقت ناوگان باشد و گمرک بابت اين ورود موقت ضمانت نامه بخواهد ما اعلام آمادگي ميکنيم که اين ضمانت را در اختيار گمرک قرار خواهيم داد، به شرطي که ضمانت نامه مورد پذيرش گمرک باشد. اخيرا زيرساخت اين موضوع در گمرک و بانک مرکزي در حال آماده سازي است که ضمانت نامه صندوق را گمرک بپذيرد.
 در پايان نشست ميرخسروي معاون   دفتر توسعه خدمات بازرگاني  اعلام کردند:  درجلسه ميز حمل ونقل و لجستيک صادرات  که روز يکشنبه مورخ 1 تيرماه برگزارخواهد شد پيشنهادات ذيل مطرح و جهت حصول نتيجه بررسي خواهد شد . 1- دريافت مصوبه هيئت وزيران براي اجاره ناوگان به شرط تمليک    2- خريد از شرکت ماموت با توجه به اينکه  بخش خصوصي نياز به استاندارد اروپايي دارد.   3-  ترخيص کشنده هايي که حدود 300 دستگاه زير 3 سال ساخت است که نيازمند ماده 30 قانون احکام دائمي است.

 1399/03/31  تاریخ خبر
نشست بررسی مسائل مربوط به کمبود کانتینر یخچال دار و راهکارهای تسهیل خرید از شرکت صنعتی ماموت برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ،اين نشست با حضور افسانه فخري عضو هئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، مدير کل دفتر توسعه تجارت ايران، نماينده مجمتمع صنعتي ماموت، رئيس اتحاديه محصولات کشاورزي  ، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني ايران و رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران روز دوشنبه مورخ 26 خردادماه در دفتر توسعه خدمات بازرگاني  سازمان توسعه و تجارت برگزار شد.
 افسانه فخري عضو هيئت مديره انجمن ايران در رابطه با کمبود کانتينر يخچالي اظهار داشتند:  ما در حال حاضر طرح کلان تري در دست بررسي داريم  که آن طرح نوسازي ناوگان جاده اي است ناوگان يخچالي زير مجموعه اين طرح است . در مورد کانتينر يخچالي در حال حاضر کمبود آن به شدت احساس مي شود ، به طوري که در صادرات و واردات ما در دسترس بودن کانتينرها بسيار حائز اهميت است.  کاميون يخچالي هم در حال حاضر کم است و مانع صادرات و واردات کشور ماست . در رابطه با  اين موضوع  بحث کيفيت بسيار مهم است اما توليد داخل به چه قيمتي ؟  براي تردد بين المللي ما نياز به ابزار و وسايل با کيفيت داريم در غير اينصورت با موانع جدي  روبه رو خواهيم شد. ما با پيشنهاد نماينده اتاق ايران موافق هستيم که با ماموت مي توان فقط براي ناوگان داخلي مذاکره کرد.

 در ادامه احسان قمري مدير کل دفتر توسعه تجارت ايران، در مورد قيمت واردات کانتينر نو و اجاره کانتينر به شرط تمليک  توضيحاتي را ارائه کردند و اظهار داشتند : نتيجه اين جلسات مبناي تصميم گيري براي دومين جلسه ميز حمل ونقل و لجستيک صادراتي است که هفته  آينده برگزار خواهد شد.

 قاسمي رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران عنوان کردند: يک کانتينر ماموت 950 ميليون تومان است که با همين مبلغ مي توانيم دو کانتينر وارد کنيم .

توراني نماينده ماموت  اظهار داشت : در حال حاضر ما مي توانيم کانتينر مطابق با استانداردهايي ايران توليد کنيم .  همچنين ايشان اعلام کردند  از زماني که قرارداد  منقعد مي شود تا زمان تحويل حداقل 60 روز نياز است.

در اين نشست مقرر شد که انجمن ايران و ساير نهادهاي حاضر در جلسه   تعداد کانتينر مورد نياز اعضايشان را به  شرکت ماموت اعلام کنند.
 1399/03/31  تاریخ خبر
جلسه هم اندیشی هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران با انجمن کشتیرانی برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، اين نشست با حضور جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ،مير فتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن ايران ، افسانه فخري و قربان جعفرزادگان از اعضاي هيئت مديره انجمن ايران ،  مسعود عطري رئيس بخش فورواردري و لجستيک ، روزبه مختاري رئيس هيئت مديره ، محمد نيک پي نائب رئيس هيئت مديره و حسين ناجي پور عضوهيات مديره و خزانه دار انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ايران روز دوشنبه مورخ 26 خرداد ماه در سالن اجتماعات انجمن ايران برگزار شد.
در ابتداي نشست   مير فتحعلي سيد زنوزي دبيرانجمن   دستور جلسه را به اين شرح عنوان کردند :
1-بررسي نحوه اخذ  تعهد شرکتهاي کشتيراني مشخص شود و پيشنهاد ما اين است که با همفکري يکديگر  در مورد تعهدنامه  متحدالشکل به توافق برسيم .
2-  موضوع بعدي قرارداد بيمه کانتينر استکه قرار بر اين بود از طرف انجمن کشتيراني متن قرارداد به همراه اشکالات آن دراختيار انجمن ايران قرار گيرد که تاکنون اين قرارداد از طرف انجمن کشتيراني دريافت نشده است. با توجه به اينکه در حال حاضرانجمن ايران با بيمه پاسارگاد همکاري دارد به نظر مي رسد با درايت آقاي سمساريلربتوانيم نظر مساعد بيمه پاسارگاد را در اين زمينه جلب کنيم.
3- اصلاح تفاهم نامه که براساس مصوبه کميسيون ماده 20 است . پيشنهاد ما اين است کهاين تفاهم نامه يا عوض شود و يا اينکه الحاقيه براي آن صادر شود.
4- نحوه اجراي اين تفاهم نامه و زمان اجراي آن مشخص شود.
 در ادامه افسانه فخري عضو هيئت مديره انجمن ايران به مضامين تعهدنامه ها و 15 روز معافيتي که براي کانتينرهايي که به دليل انسداد مرز معطل شده اند اشاره و اذعان داشتند که برخي از شرکتها در اجراي آن تعلل مي کنند.
جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران مفاد توافقنامه بين انجمن ايران و انجمن کشتيراني را قرائت کردند .
ايشان در ادامه اظهار داشتند : ما بايد برخي از مفاد اين تفاهم نامه را به اطلاع شرکتها برسانيم   تا زماني که يک شرکت فورواردر به يک شرکت کشتيراني مراجعه ميکند در خصوص پرداخت تضامين بتوانند به اين مفاداستناد کنند .
روزبه مختاري رئيس هيئت مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ايران در رابطه با مفاد توافقنامه اظهار داشتند: اولين موردي که سريعا بايد بررسي شود مشکلات مربوطبه افزايش تعداد روزي است که براي ماندگاري کانتينر داريم. اگر موافق باشيد يک نامه مشترک به کميسيون ماده 20   وزارت راهو شهرسازي در رابطه با اين موضوع و مشکلاتمربوط به تعداد روزهاي ماندگاري کانتينرارسال کنيم.
 وي همچنين در خصوص تعهد نامه مشترک اظهارداشتند : کميته کانتينري  در حال حاضر اين مورد را در دست بررسي دارد. ما در حال تهيه يک فرم متحد الشکل  در رابطه با تعهد نامه هستيم که ميتوانيم به عنوان پيشنهاد ارايه دهيم همچنين ما مي توانيم اين فرم را بايکديگر در يک جلسه مشترک بررسي کنيم.
در اين نشست در خصوص نحوه گسترش و تحکيم همکاريهاي  في مابين اعضاء دو انجمن تاکيد و مقرر شد  راهکارهاي ارائه تسهيلات لازم از طرف اعضاء انجمن ايران و اعضاء انجمن کشتيراني تدوين و ابلاغ شود.
 1399/03/21  تاریخ خبر
هفتمین جلسه مشترک بخش های جاده ای و فن آوری روز و بیمه، ترانزیت و امور گمرکی


به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، هفتمين جلسه مشترک بخش هاي جاده اي و فن آوري روز و بيمه،ترانزيت و امور گمرکي با حضور آقايان قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و  رابط بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي، مجيد مطلق رئيس بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي ، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فن آوري روز و تعدادي از اعضاء هر دو بخش ، امروز مورخ 21 خردادماه در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

  درابتداي جلسه رئيس بخش جاده اي  به موضوع نرخ حق توقف ناوگان يخچالدار، اشاره و با توجه به نامه صادره انجمن با شماره 170/3/11399 مورخ99/03/22 اعلام کردند که انجمن با نظربخش موافقت نکردند  و بخشنامه همچنان به قوت خود باقي ست .

در ادامه نامه وفاراه به شماره 99/076 و مورخ 99/03/17 مطرح شد  و نظر بخش در اين رابطه اين چنين بودکه نرخ کرايه حمل داخلي است و بايد از شرکتهاي داخلي استعلام شود.

موضوع بعدي نامه شرکت سابانا به شماره 99/3/9821 و به تاريخ99/03/18 بود که در بخش مطرح و مقرر شد از شرکت مذکور درجلسه آتي دعوت به عمل آمده تا موضوع مورد نظر با حضور شرکت و اعضاء بخش مورد بررسي قرار گيرد.

در انتهاي جلسه کوروش اديب رئيس هيئت مديره شرکت روانه و شهرام خسروآبادي مدير عامل شرکت بي تا ترابر به نمايندگي از چند شرکت، بنا به درخواست خود جهت افزايش نرخ راهنامه و کميسيون، درجلسه شرکت کردند و رئيس بخش جاده اي  در اين رابطه عنوان کردند که انجمن ها در خصوص تعيين نرخ راهنامه نمي توانند اظهارنظرکنند و اين مورد در حيطه اختيارات انجمن نيست.

 1399/03/20  تاریخ خبر
ششمین جلسه مشترک بخش های جاده ای و فن آوری روز و بیمه، ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ششمين جلسه مشترک بخش هاي جاده اي و فن آوري روز و بيمه، ترانزيت و امور گمرکي با حضور آقايان جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فن آوري روز، رضا گيلک بازرس انجمن و چند تن از اعضاء هر دو بخش مورخ 17 خرداد ماه در محل انجمن برگزار شد.

 دستورجلسه :

-بررسي نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 99/689، مورخ 1399/03/06 با موضوع اعلام نرخ حق توقف ناوگان يخچالدار
-اعلام نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 99/690، مورخ 1399/03/06با موضوع درخواست حذف درج روز کاري از بند 13(cmr) مدت زمان در اختيار ناوگان
-بحث و تبادل نظر پيرامون نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 691/99، مورخ 1399/03/06 با موضوع استعلام نقطه پاياني قرارداد حمل(cmr) محمولات وارداتي

     درابتداي جلسه جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچال دار استان تهران به  شماره 99/689مورخ 1399/03/06را در جمع اعضا اعلام کردند و در ادامه محمد عدديان نائب رئيس بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي به جلسه سه نفره اي که طبق تصميم بخش جاده اي با حضور آقايان خانعلي و فيروزفر تشکيل شده بود اشاره و نظرات شرکت کنندگان در جلسه را بشرح زير اعلام کردند:
آقاي خانعلي     روزانه   24/000/000 ريال
آقاي فيروز فر  روزانه    15/000/000 ريال
آقاي عدديان    روزانه    15/000/000 ريال

 و در آخر، بنابر گزارش بالا و تصميم نهايي بخش جاده اي در مورد حق توقف کاميونهاي يخچالدار، روزانه 15/000/000ريال اعلام و مقرر شد نرخ در صورت تصويب و صلاحديد در بخشنامه تغيير و نرخ جديد به شرکتها اعلام شود.

در ادامه رئيس بخش جاده اي  در خصوص نرخ کاميونهاي چادري اعلام کردند که تا تاريخ 1399/03/24 اعلام نظر خواهد شد.
ضمناً نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالداراستان تهران به  شماره 99/690، مورخ 1399/06/03 با موضوع درخواست حذف درج روز کاري از بند 13(cmr) مدت زمان در اختيار ناوگان اعلام و پس از بحث و گفتگو اعضا، نظر بر اعلام عبارت  دو روز کاري داشته و آن را تاييد کردند.

 در انتهاي جلسه نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 691/99، مورخ 1399/03/06 با موضوع استعلام نقطه پاياني قرارداد حمل(cmr) محمولات وارداتي باز خواني و پس از مطرح کردن موضوع، اعضا اعلام کردند جوابيه طبق اسناد موجود، قبلا به شماره نامه 170/08/8058مورخ 1397/12/09براي انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالداراستان تهران ارسال و مقرر شد طي نامه اي تصوير نامه مجددا ارسال شود.