اخبار
 1400/08/16  تاریخ خبر
تحقق رشد آمارهای ترانزیت جاده ای کالا در سال ۱۴۰۰
طي هفت ماهه سال جاري کاميون هايي که از قلمرو کشور ، محمولات ترانزيتي را حمل کردند به 240 هزار دستگاه رسيد و اين رقمي بيش از کل سال 99 بود ، همچنين در اين مدت تناژ حمل شده نيز به رقم 5 ميليون و 100 هزار تن رسيد به گونه اي که در هفت ماهه 1400 بيش از سال 99 حمل محمولات ترانزيتي داشتيم .

جواد هدايتي مديرکل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان راهداري با اشاره به افزايش آمار ترانزيتي کشور در سال جاري اظهار داشت : در سال 98 که شيوع کرونا در کشور نبود ، تعداد 298 هزار دستگاه کاميون ترانزيتي 6.6 ميليون تن کالاي ترانزيتي را در کشور جابه جا کردند .

از اسفند 98 که با شيوع کرونا در کشور مواجه شديم ، در يک سري از کشورها ، مرزها مسدود شد و در برخي کشورها ، ترددهاي تزانزيتي به حداقل رسيد و اين موضوع تا اواخر ارديبهشت 99 ادامه داشت ، از اوايل خرداد 99 با رايزني هاي صورت گرفته و تعريف پروتکل ها به تدريج مرزها بازگشايي شد بنابراين در سال 99 که حدود 2 ماه انسداد مرزها را داشتيم ، تردد 220 هزار دستگاه ناوگان ترانزيتي و حمل 4.8 ميليون تن کالاي ترانزيتي در کشور ثبت شد . بنابراين سال 99 با توجه به شيوع کرونا و انسداد برخي مرزها ، آمار ترانزيتي در حوزه ناوگان کاميوني کاهشي بود ضمن آنکه تشديد شرايط تحريم نيز در اين مدت بي تأثير نبود . 

هدايتي با بيان اين که طي هفت ماهه سال جاري بالغ بر 5 ميليون و 100 هزارتن کالاي ترانزيتي از مرزهاي کشور ترانزيت شد : پيش بيني مي شود اگر با همين روند افزايشي پيش برويم تا انتهاي سال 1400 در بخش جاده اي به رقم 8.5 تا 9 ميليون تن حجم کالاي ترانزيتي در بخش جاده اي برسيم . در هفت ماهه سال 99 تعداد 102 هزار کاميون ترانزيتي 2.2 ميليون تن و در هفت ماهه 98  تعداد 190 هزار کاميون 4.2 ميليون تن بار ترانزيتي جابه جا کردند ، بنابراين در هفت ماهه 1400 به نسبت سال 98  که سال بدون کرونا و بدون محدوديت رعايت پروتکل ها و محدوديت ها بوده است رشد داشته ايم . 

هدايتي در ادامه اظهار داشت : در هفت ماهه 1400 نسبت به هفت ماهه 99 ميزان 132 درصد در تعداد ناوگان ترانزيتي افزايش داريم و 128 درصد در تناژ ، افزايش اعمال شده است ، يعني حدوداً در ناوگان و تناژ ترانزيتي در اين هفت ماه نسبت به 99 رشد داشته ايم و اين نشان مي دهد با وجود شرايط تحريم اين ارقام محقق شده است ، البته اين در حالي است که هنوز مرزهاي ترکمنستان باز نشده است تا به صورت کامل و عادي تردد انجام شود ، حتي مرزهاي افغانستان تحت تأثير حضور مقطعي طالبان بوده است و با تمام اين شرايط افزايش 130 درصدي نسبت به پارسال محقق شد و نسبت به هفت ماهه 98 در تعداد ناوگان 28 درصد و در تناژ 20 درصد افزايش ميزان کالاي ترانزيتي داشته ايم .

وي افزود : همچنين در مهر 1400 نسبت به مهر 99 ميزان 107 درصد رشد تعداد کاميون هاي ترانزيتي را داريم ، ما در روند صعودي در اين حوزه قرار داريم و در مهرماه امسال به 41هزار و 500 دستگاه کاميون ترانزيتي رسيديم که اين رقم در چند سال گذشته بي سابقه بوده است ، در سال 98 فقط در يک ماه 31 هزار و 800 دستگاه کاميون تردد داشت که آن هم در ارديبهشت 98  بود اما امسال در مهرماه به رقم 41 هزار و 500 دستگاه افزايش يافت و مهر 1400 نسبت به مهر 98 از 24 هزار و 500 دستگاه به 41 هزار و 500 دستگاه کاميون ترانزيتي رسيدکه رشد 70 درصدي را ثبت کرده است .

مديرکل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي بيان کرد : وضعيتي روشن ، شفاف و روبه رشد در حوزه ترانزيت جاده اي شاهد هستيم و پيش بيني مي شود که اگر با همين شيوه پيش برويم تا پايان سال به رقم 8.5 تا 9 ميليون تن کالاي ترانزيتي مي رسيم .

عوامل افزايش آمار ترانزيت جاده اي کشور در سال 1400

هدايتي در پاسخ به اين سؤال که مشوق هاي جذب بارهاي ترانزيتي در رقابت با کريدورهاي رقيب چه مواردي است ؟ گفت : چند عامل اصلي وجود دارد ، پس از آنکه سال گذشته مديريت پايانه هاي مرزي به وزارت راه و شهرسازي سپرده شد از دي ماه سال گذشته بود که اقدامات خيلي متنوع و هوشمند در توسعه ترانزيت و تسهيل روان سازي تردد از پايان هاي مرزي دنبال شد ، تسهيل تردد صورت گرفت در واقع هر گونه توقف يعني هزينه و رقابت در بحث بين المللي براساس سنت ها است ، اما اين شرايطي که پيگيري شد سعي کرديم شرايطي تسهيل و روان کننده در پايانه هاي مرزي ايجاد کنيم و اين در انتخاب تجار مؤثر بوده است .

وي با بيان اينکه پس از شيوع کرونا نرخ کرايه حمل دريايي 2.5 تا 3 برابر شد ، پيش از کرونا حمل و نقل دريايي به عنوان حمل ونقل انبوه و ارزان شناخته مي شد و تجارت عمده دنيا در حوزه دريايي بود اما امروز با اين افزايش قيمت حمل دريايي استفاده از کريدورهاي زميني توجيه پذيرتر شده است و استقبال از قلمرو ما به شدت افزايش يافته است . در 2 ماه گذشته حدوداً پنج تا شش بار عبور آزمايشي از کشورهاي پاکستان ، امارت و جنوب خليج فارس به کشورهاي شمالي نظير روسيه ، آذربايجان و ترکيه انجام شد ، در صورتي که پيش از اين بخش عمده اي از آنها در موضوع حمل و نقل دريايي انجام مي شد و اين فرصتي طلايي براي کشور است تا اين مسيرها را تثبيت کند .

حمل ترکيبي بار ترانزيتي ريل - جاده نداريم

هدايتي درباره حمل ونقل ترکيبي ترانزيتي توضيح داد : در بخش ريلي چندان ريل به جاده نداريم و رقم قابل ملاحظه اي نيست و آن دلايل خاص خود را دارد ، در موضوع ترانزيت چندان ريل به جاده و يا برعکس نداريم و فقط در نزديک محدوده آستارا چون از رشت تا آستارا ريل نداريم يک بارانداز ريلي زده شده است که در بارهايي که آنجا مي آيد ممکن است حمل ترکيبي داشته باشيم که رقم قابل ملاحظه اي نيست.

وي افزود : اما در بخش دريايي کماکان دو کشور افغانستان و عراق به عنوان دو مقصد عمده کالاهاي ترانزيتي که در کشور هستند، بخش عمده اي از بندرعباس و يا بنادر جنوبي خليج فارس به بندرعباس مي آيد و از آن طريق با کاميون و عراق به افغانستان مي رود و چون در اين دو کشور چندان ريل نداريم، اغلب از طريق کاميون حمل مي شود.

منبع: خبرگزاري فارس