اخبار
 1400/08/16  تاریخ خبر
امضا تفاهم‌نامه همکاری های حمل‌ و نقل بین‌المللی جاده‌ای میان ایران و صربستان

طرفين آخرين آمار تجارت دوجانبه و حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي را مبادله و نيز در خصوص ارتقاي حمل‌ونقل بين‌المللي مسافر جاده‌اي بين دو کشور ، متعاقب تعديل محدوديت هاي کرونا و با لحاظ مقررات و شيوه‌نامه‌هاي ذيربط ، ابراز علاقه و بر ايجاد يک بنيان مناسب براي تسهيل حمل‌ونقل ناوگان فوق ، همچنين ارتقا همکاري هاي گردشگري بين دو کشور ، تاکيد نمودند .

به دنبال برگزاري دومين نشست کميته مشترک همکاري هاي حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي جمهوري اسلامي ايران و جمهور صربستان ، در قالب دورسخني ، سند تفاهم‌نامه همکاري هاي بين دو کشور امضاء شد .

اين نشست که به رياست جواد هدايتي ، مديرکل دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي سازمان و آقاي دامير لدنجان ، مديرکل حمل‌ونقل جاده‌اي وزارت حمل‌ونقل و زيرساخت صربستان و با شرکت نمايندگان وزارت حمل‌ونقل و زيرساخت ، گمرک و اتاق بازرگاني صربستان و نيز نمايندگان گمرک ج.ا.ايران و اتاق بازرگاني ايران ، برگزار گرديد و در پايان سند تفاهم نامه بين دو کشور امضاء شد .

مديرکل دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي ، ‌ضمن اشاره به برگزاري اين نشست بعد از گذشت 15 سال ، ابراز اميدواري نمود دستاوردهاي کميته مذکور منتج به تقويت هرچه بيشتر روابط تجاري و حمل و نقلي طرفين گردد .

وي ضمن ارائه گزارشي از ظرفيت ها و توانمندي هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه حمل و نقل بين المللي جاده‌اي ، افزود : دو کشور از شرکاي قديمي بازرگاني و حمل‌ونقلي يکديگر ، با سابقه بيش از سه قرن تجارت و يک‌ قرن مناسبات ديپلماتيک و با احتساب دوره يوگسلاوي سابق ، قريب پنج دهه انعقاد موافقتنامه حمل‌‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي هستند ، لذا توسعه همکاري هاي حمل‌ونقل جاده‌اي با جمهوري صربستان و استفاده ناوگان ايراني از قلمرو آن کشور براي دسترسي به ساير کشورهاي اروپايي ، از اهميتي مضاعف براي جمهوري اسلامي ايران برخوردار بوده و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ، با آگاهي از اهميت تضمين حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي موثر کالا و نقش مهم آن در توسعه اقتصادي و با لحاظ موقعيت راهبردي و جغرافيايي دو کشور و نقش مهم آنان در پشتيباني از حمل‌ونقل ايمن ، ارزان و راهگذرهاي ترانزيتي به‌منظور جابه‌جايي کارآمد کالا از شرق به غرب و بالعکس بر ضرورت رفع هرچه سريعتر موانع کنوني به‌منظور توسعه به‌ مراتب بيشتر مراودات تجاري طرفين تاکيد دارد .

اين گزارش حاکي است ، طرفين آخرين آمار تجارت دوجانبه و حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي را مبادله و نيز در خصوص ارتقاي حمل‌ونقل بين‌المللي مسافر جاده‌اي بين دو کشور ، متعاقب تعديل محدوديت هاي کرونا و با لحاظ مقررات و شيوه‌نامه‌هاي ذيربط ، ابراز علاقه و بر ايجاد يک بنيان مناسب براي تسهيل حمل‌ونقل ناوگان فوق ، همچنين ارتقا همکاري هاي گردشگري بين دو کشور ، تاکيد نمودند .

هدايتي ، همچنين با اشاره به سوابق تعاملات طرفين در خصوص تسهيل صدور رواديد نيز اعلام نمود ، طرفين هماهنگي هاي لازم را با مقامات کنسولي ذيربط را جهت تخصيص سهميه ماهانه رواديد چندبار براي رانندگان ايراني متضمن سهل‌ترين امکان تمديد مراتب به‌عمل آورند .

در ادامه نشست ، اقاي لدنجان ، رئيس هيئت صرب با ابراز خوشوقتي از برگزاري نشست مجازي طرفين پانزده سال پس از نخستين کميته مشترک طرفين ، آماري دقيق از ميزان افت و خيز تجاري طرفين متضمن ترددها ارائه و بر اهميت قلمرو جغرافيايي کشور خود براي تردد ناوگان ايراني ، مضافاً بهره‌گيري حداکثري از حمل‌ونقل جاده‌اي جهت بازگرداندن تجارت طرفين به دوران اوج ، تاکيد نمود .

گفتني است در جريان اين مداکرات توافقاتي در خصوص افزايش مجوزهاي تردد ترانزيتي بين دو کشور صورت گرفت که با توجه به موقعيت جعرافيايي جمهوري صربستان به عنوان يکي از مسيرهاي عبوري ناوگان ايراني براي دسترسي به کشورهاي اروپايي ، دستاوردي ارزشمند براي کشور تلقي مي‌گردد .

در خاتمه نشست ، طرفين مذاکرات را بسيار مفيد و سازنده ارزيابي کرده و مقرر گرديد نشست بعدي در سال آتي ميلادي به ميزباني تهران برگزار گردد .

منبع:
پرتال حمل و نقل