اخبار
 1400/04/20  تاریخ خبر
تصویب طرح جامع جدید پایانه مرزی میلک با رویکرد ساماندهی لجستیکی
مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي ضمن اعلام برگزاري نشست شورا از بررسي دو طرح پايانه ريلي شلمچه و پايانه مرزي ميلک در شورا خبر داد .

نشست کارگروه ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني کشور در ساختمان دادمان با حضور نمايندگان عضو دبيرخانه و با مديريت امين ترفع مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي و مسئول دبيرخانه شورا ، در ساختمان دادمان برگزار شد .

در اين نشست ضمن مروري بر مصوبات پيشين کارگروه ، دو موضوعِ طرح پيشنهادي پايانه ريلي شلمچه و همچنين طرح جامع پيشنهادي پايانه مرزي ميلک مورد بررسي قرار گرفت و با نظر اعضا در خصوص آنها تصميم گيري شد .

بنا بر اعلام ترفع مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي ، در خصوص بررسي طرح جامع پيشنهادي پايانه مرزي ميلک ضمن تاکيد بر اينکه پل فعلي پاسخگوي نياز حمل و نقلي پايانه است گفت با کليات طرح پيشنهادي پايانه با رويکرد ساماندهي فرايند و لجستيک پايانه موافقت شد .

در رابطه با طرح پيشنهادي پايانه ريلي شلمچه نيز کليات طرح بررسي و نظرات اعضا اخذ شد . مقرر شد تا شرکت سرمايه‌گذار مطالعات کامل جانمايي را انجام و پس جهت بررسي و تصويب به دبيرخانه شوراي ساماندهي مبادي و خروجي مجاز زميني کشور ارسال کند .

منبع: پرتال حمل و نقل