اخبار
 1400/04/06  تاریخ خبر
پایانه مرزی باشماق مریوان در توسعه صادرات غیرنفتی موثر است
بدالله گيتي‌منش در بازديد از پايانه مرزي باشماق مريوان که به منظور نظارت بر فرآيند کنترل و پايش کاميون‌هاي ترانزيتي و ترانشيپي عبوري از مرز، نحوه صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پايش عملکرد کنترلي عوامل سازمان همياري شاغل در جايگاه مرزي باشماق انجام شد، با اشاره به اهميت پايانه مرزي باشماق مريوان در راستاي رشد اقتصادي استان و توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد اشتغال و رونق توليد اظهار کرد: اجراي طرح الکترونيکي پايش وکنترل موجودي باک کاميون‌ها از اقدامات اين شرکت در راستاي روان‌سازي و تسهيل صادارات در پايانه مرزي است.

وي افزود: کاهش مدت زمان کنترل باک کاميون‌هاي ترانزيتي و ترانشيپي با استفاده از ابزارهاي ديجيتال و بهره‌مندي از سامانه فروش مرزي، اعطاي معافيت 300 ليتري مصوبه هيات وزيران به کاميون‌هاي ايراني خروجي از مرز، ساماندهي نيروهاي کنترلي متصدي کنترل باک کاميون‌هاي ترانشيپي و غيره از ديگر اقدامات اين شرکت در راستاي روان‌سازي و تسهيل صادارات در پايانه مرزي به شمار مي‌رود.

وي در ديدار با مديرکل گمرک و حراست گمرک باشماق ضمن معارفه عليپور به عنوان رئيس حراست منطقه، تعامل، همکاري و هماهنگي حراست‌هاي دو سازمان را براي جلوگيري از بروز تخلفات و عرضه خارج از شبکه فرآورده با اهميت عنوان کرد.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه کردستان پايانه باشماق را فرصتي مناسب براي جذب بازار اقليم کردستان عراق عنوان و به شرايط موجود در پايانه‌هاي مرزي مشترک با اقليم کردستان عراق اشاره کرد و افزود: با توجه به افزايش قابل توجه تردد خودروهاي ترانزيتي و ترانشيپي دراين بازارچه در راستاي روان‌سازي و تسهيل فرآيندهاي عملياتي با استفاده از سامانه‌هاي نرم‌افزاري و پايش و کنترل کارکنان اين شرکت، جلوگيري از عرضه خارج از شبکه نفتگاز، صرفه جويي در مصرف سوخت، جمع‌آوري دلالان سوخت، تسريع در امور کنترل کاميون‌هاي ترانزيتي، درآمدزايي دولت و غيره از جمله اهداف و برنامه‌هاي اين شرکت بوده است

گيتي منش سپس در ديدار با پرسنل سازمان همياري شاغل در جايگاه باشماق بر اهميت نحوه کنترل و بررسي کاميون‌هاي ترانزيتي و ترانشيپي متردد در پايانه مرزي توسط اين عوامل بارعايت مجموعه مقررات شرکت و تکريم ارباب رجوع تاکيد و اظهارکرد: جلوگيري از عرضه خارج از شبکه فرآورده، صيانت از فرآورده‌هاي نفتي به عنوان سرمايه ملي، همکاري و تعامل با ديگر سازمان‌هاي متولي در پايانه مرزي باشماق و غيره از وظايف مهم اين پرسنل است.

وي ضمن اشاره به تفاوت قيمت سوخت در دو سوي مرز و سواستفاده افراد سودجو از اين موضوع و مزاياي جلوگيري از قاچاق سوخت و اقدامات اين منطقه دراين راستا اضافه کرد: صادرات فرآورده به اقليم کردستان عراق و واريز سود ناشي از اجراي اين طرح به حساب بيش از 28 هزار خانوار مرزنشين استان از جمله مزاياي جلوگيري از قاچاق و عرضه خارج از شبکه نفتگاز در پايانه مرزي باشماق است.

منبع: خبرگزاري فارس