اخبار
 1400/01/18  تاریخ خبر
شکسته شدن رکورد بارگیری کالا در ایستگاه ریلی «اینچه‌برون»/ اعزام واگن‌های باری ایرانی به ترکمنستان
مديرکل «راه آهن شمال شرق دو» از شکسته شدن رکورد بارگيري کالا در ايستگاه ريلي «اينچه‌برون» خبر داد.
محسن اعتماد با بيان اينکه براي نخستين بار در حمل و نقل ريلي کشور براي مقصد خارجي و صادرات از واگن‌هاي ايراني استفاده شده است، گفت: واگن‌هاي ايراني تا ايستگاه اترک ترکمنستان محموله‌هاي صادراتي را منتقل مي‌کنند که طبيعتا صرفه اقتصادي دو چنداني براي ما خواهد داشت.

وي از شکسته شدن رکورد بارگيري کالا در ايستگاه ريلي اينچه‌برون خبر داد و افزود: بارگيري انجام شده در 14 فروردين در اين ايستگاه 4 هزار و160 تن و 260 تن بيشتر از بيشينه بارگيري روزانه اين ايستگاه بود.

مديرکل «راه آهن شمال شرق دو» افزود: اين اقدام با افزايش محوطه بارگيري از يک به سه محوطه و حل مشکلات توناژ پذيرش کالا در ترکمنستان ميسر شد.

اعتماد با بيان اينکه براي نخستين بار در نوروز 16 هزار تن بار صادر و 8 هزار تن بارگيري داخلي انجام شد، ادامه داد: مجموع بارگيري ما در روزهاي نوروز به 25 هزار تن رسيد که در مدت مشابه سال گذشته 112 تن بود.

منبع: خبرگزاري فارس