اخبار
 1399/11/12  تاریخ خبر
آخرین وضعیت مرزهای کشور و کامیون‌های منتظر

مديرکل ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي از کاهش کاميون‌هاي منتظر در پايانه‌هاي مرزي از 6300 دستگاه تا حدود 1700 دستگاه در روز خبر داد و گفت: متوسط انتظار اين کاميون‌ها در نقاط مرزي مختلف از حدود يک ماه به چهار روز رسيده است.

جواد هدايتي  اظهار کرد: در حال حاضر  تقريبا همه مرزهاي ايران باز شده و تردد کاميون‌ها و مبادلات تجاري در آن‌ها برقرار شده است، تنها مرزهاي اينچه برون و باجگيران ترکمنستان باقي مانده است و ديگر مرزهاي اين کشور نيز باز هستند.

وي افزود: برخي از مرزهاي کشور عملکردشان از نظر ميزان تردد، نوع و تنوع تجارت و توقف هايي که آنجا داشتيم با مشکلاتي مواجه بودند. بنابراين روي آن ها متمرکز شديم و جلسات متعددي با استان ها داشتيم.

مديرکل ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ادامه داد: نهايتا با اجراي برخي برنامه‌هاي عملياتي در مرزهاي مهم کشور ظرفيت عبور و مرور در آن ها را افزايش داديم و محدوده مرزي ساماندهي مناسبي پيدا کرد کنيم. 25 درصد از مرزهاي کشور از همين جهت براي کشور از بقيه مرزها مهمتر هستند که حدود 70 درصد از کل تردد و تجارت زميني از آن ها عبور مي کند.

کاهش توقف کاميون‌ها در پايانه‌هاي مرزي

هدايتي با اشاره به اينکه پيش از اين کاميون‌هاي بسياري در پايانه‌هاي مرزي مختلف به دلايل گوناگون منتظر مي‌ماندند، خاطرنشان کرد: طي ماه هاي گذشته بعضا تا 6300 دستگاه کاميون در روز پشت مرزها معطل مي شدند و متوقف بودند که بخشي از آن به دليل رفتار کشور متقابل، کرونا و محدوديت هايي اختصاصي در هر کشور مانند ساعات کاري پايانه هاي مرزي آن ها مربوط بود.

وي گفت: در  حال حاضر و با پذيرش مسئوليت مديريت پايانه هاي مرزي ضمن هماهنگي بيشتر در بين دستگاه هاي متولي مستقر در مرز که هر يک از نظر اداري مستقلا به فعاليت مي پردازند، توانستيم اين ميزان انتظار کاميون‌ها و کاميون‌داران را در نقاط مرزي مختلف کاهش دهيم و به حدود 1700 دستگاه برسانيم که البته اين عدد نيز مورد قبول نيست و بايد به روزي برسيم که هيچ کاميوني در مرزهاي کشور معطل نماند.

مديرکل ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با بيان اينکه يکي ديگر از دلايل معطل شدن کاميون داران در مرزها مدارک و اسناد اداري و گذر زمان طولاني براي تکميل آن هاست، اظهار کرد: متوسط توقف هاي موجود در مرزها را نمي توان به راحتي محاسبه کرد چرا که عملکرد مرزهاي مختلف فصلي است. به عنوان مثال در مرز آستارا تا ژانويه به دليل محصولات کشاورزي در دوره يکماهه توقف هاي بسياري به دليل تراکم بالاي کاميون هاي حامل محصولات صادراني ثبت مي شد اما ممکن همين مرز در شرايط کنوني در پيک قرار نداشته باشد. مثال ديگر اينکه در خرداد ماه در مرز دوغارون 3500 دستگاه کاميون حامل فرآوردهاي نفتي و مواد خطرناک در روز داشتيم که خوشبتانه مشکل آن ها حل شد. با اين وجود متوسط انتظار در ايام پيک تا يک ماه هم  افزايش پيدا کرده است اما در حال حاضر اگر کاميون با مشکل اسنادي مواجه نباشد نهايتا تا حدود چهار روز مي تواند از مرز عبور کند.

منبع: خبرگزاري ايسنا