اخبار
 1399/04/03  تاریخ خبر
دومین جلسه "میزحمل و نقل و لجستیک صادراتی " برگزار شد

دومين جلسه "ميزحمل و نقل و لجستيک صادراتي " با حضور ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، حميدزادبوم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، مدير کل دفتر توسعه تجارت ايران ، معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران، مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي،رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني ايران ،رئيس کميسيون حمل و نقل و لجستيک اتاق بازرگاني ايران عضو انجمن مالکان کاميون دار، رئيس انجمن شرکتهاي هواپيمايي ، مديرعامل مجمتمع صنعتي ماموت روز گذشته مورخ 2 تيرماه سال جاري در محل سازمان توسعه و تجارت ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ،در اين نشست قمري مديرکل دفتر توسعه تجارت ايران خلاصه اي از نخستين جلسه "ميز حمل و نقل و لجستيک صادراتي " ارائه و عنوان کردند: يکي از موضوعاتي که در جلسه گذشته مطرح شده بود تامين کانتينر يخچال دارتوسط شرکت ماموت بود که جلساتي هم در اين خصوص با حضور انجمن حمل ونقل ايران، شرکت ماموت و ساير ارگانها برگزار و اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت.در اين نشست قصد داريم که موضوع تامين کانتينر يخچال داربراي صادرات از طريق توليد داخل يا واردات را نهايي کنيم ، همچنين به بررسي موانع و مشکلات حمل ونقل صادراتي به کشور ترکيه بپردازيم.
موسويان معاونت توسعه بازارهاي صادراتي  سازمان توسعه تجارت ايران عنوان کردند  : در حال حاضر 80% مرزها باز است فقط  مرز کشور ترکمنستان است به طور کامل بازگشايي نشده است البته اخيرا گشايش کوچکي داشتيم که فقط 30 واگن توانست عبور کند اماهمچنان انسداد مرزي ترکمنستان وجود دارد. خوشبختانه انسداد مرزي ترکيه ، ميرجاوه برطرف شده است.
يکي از موارد مهم حوزه حمل و نقل تجمع بيش از حد کاميونها در برخي از مرزها ازجمله مرز ميرجاوه است اين موضوع نشان دهنده اين است که ما متاسفانه براي  پذيرش کاميونها در فواصل 30کيلومتري مرز سيستم نوبت دهي الکترونيکي نداريم در حالي که چنين سيستمي در ترکيه وجود دارد. راننده اي که 70 روز در مرز توقف دارد به دليل عدم وجود توقفگاههاي مناسب با مشکلاتي بسياري روبه رو مي شود. مسئله حمل و نقل فقط   تامين وسيله حمل نيست بلکه به زيرساخت مرزها هم بايد رسيدگي شود. ما  بايد در مرزهاي اصلي خود از جمله   بازرگان، دوغارون، ماهيرود،شلمچه توقفگاه هاي مناسب  با امکانات رفاهي ايجاد کنيم .
بابايي رئيس سازمان صنعت و معدن استان آذربايجان غربي  در رابطه با موضوعات مطرح شده ببيان کردند: درموضوع حمل ونقل ما بايد دو موضوع را مد نظر قرار دهيم  نخست تفاهمات في مابين با طرف ترک و مورد بعدي زيرساختها و شرايطي که داريم . در حال حاضر ما در مرز بازرگان با محدوديت فضايي مواجه هستيم و  بازرگان روزانه بيشتر از700 تا 850   دستگاه کاميون را قبول نميکند.مورد بعدي پايانه مرزي سرو هست   که طرف مقابل از نظر زيرساختها مشکلي ندارد اما ما با مشکلاتي مواجه هستيم. در مورد مديريت پايانه‌هاي مرزي کشور که گمرک به عنوان مرزبان است، به دليل کنترل هاي متعدد عملاً موجب کاهش و کندي تردد ناوگان مي شوند.
دبير انجمن ايران در رابطه با موضوعات مطرح شده اظهار داشتند: درمرز بازرگان ما با صف طولاني ناوگان ها مواجه هستيم و در بررسي که انجام داديم  مشخص شد که مشکل اصلي مربوط به ايران نيست درطرف ترکيه پزشک طي چند دقيقه آزمايشات مربوطه را انجام مي دهد و سپس تشريفات گمرکي انجام مي شودو گروه سومي به تازگي درآنجا راه اندازي شده به نام بررسي قاچاق کالاکه ناوگانها توسط اين گروه مورد بررسي قرار مي گيرد و که اين امر موجب به افزايش توقف مي شود .
وي همچنين به مکاتبه اي که بين انجمن ايران  با انجمن ترکيه صورت گرفته اشاره و اذعان داشتند: در اين مکاتبه انجمن ترکيه تاييد کرده است  که اين گروه سوم موجب افزايش توقف ناوگانها شده است. ما نياز داريم که محوطه مناسبي جهت ساماندهي خروج کاميونهاي خارجي وايراني ايجاد کنيم.
وي همچنين به بخشنامه اخير گمرک بازرگان اشاره کرده و بيان کردند: مديرکل گمرک بازرگان بخشنامه اي به کليه گمرکات کشورارسال کردند مبني بر اينکه بدون هماهنگي با آن گمرک محموله اي ارسال نشود. که اين مسئله موجب بروز مشکلات بسياري شده است . چون براي ارسال محموله گمرکات اعلام ميکنند که از گمرک بازرگان بايد مجوز دريافت کنيم.ما به اين بخشنامه معترض هستيم وکتباً به معاونت  گمرک اين مورد را اعلام کرديم چون اين مسئله موجب مي شود تعهدات صادرکننده به خريدار عملي نشود و تاخير درحمل کالا به وجود آيد. ما پيشنهاد داديم با توجه به تراکم کاميونها در مرز، مرز ساري سو  را براي تردد ناوگان يخچالي در نظربگيريد و ناوگانهاي خالي را از مرز پلدشت خارج شوند، همچنين مرزبازرگان و سرو رابراي ناوگانهاي صادراتي و وارداتي خودمان مورد استقاده قرار دهيم.
متاسفانه در طرف ايران مشکل زيرساخت وجود دارد . در مورد مرز رازي ما کانتينر يخچالي که مناسب حمل باقطار باشد ه نداريم ، واگن يخچالي هم نداريم . ما بايد براي جلوگيري از ايجاد ترافيک ، مسيرها را بايد تفکيک کنيم.
در ادامه نماينده گمرک اظهار کردند: باتوجه به  مسئله کرونا که موجب کاهش تردد کاميونها در مرزها شده است بيشتر کالاهاي صادراتي از طريق مرز رازي ارسال شد ، که در اين مرز متاسفانه محوطه تخليه وبارگيري کاميونها وجود ندارد.
در ادامه حميد زادبوم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت  عنوان کردند: ما در حال حاضر بايد ترانزيت کشور را تقويت کنيم در سال 98 هم نسبت به سال97 عملکرد ترانزيت کاهش داشته است که البته دلايل منطقي داشته  اما امروز در شوراي عالي صادرات تصويب شد که وزارت راه و شهرسازي طي مدت يک ماه طرحي را براي توسعه و تقويت ترانزيت کشور ارائه دهد.همه ما به دنبال تقويت ترانزيت هستيم.
در ادامه نشست مديرعامل مجتمع صنعتي ماموت در خصوص تامين کانتيتر يخچال دارتوضيحاتي را ارائه و عنوان کردند : در حال حاضر ظرفيت توليد کانتينر يخچال دار را داريم و طي مدت  يک الي دو ماه به متقاضيان تحويل خواهيم داد.
دبير انجمن ايران ملاک خريد کانتينر از شرکت ماموت را منوط به کيفيت مطابق استانداردهاي خارج ، قيمت متناسب و مدت زمان معقول تحويل دانست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت صراحتاً اعلام کردند که در حال حاضر امکان تخصيص ارز براي واردات کانتينر وجود ندارد چون دستگاه هاي مختلف در اين امر تصميم گيرنده هستند.
در پايان جلسه مقرر شد که مجددا جلسه اي با حضور انجمن حمل ونقل بين المللي ايران ،اتاق تعاون ايران،اتاق بازرگاني ايران و شرکت ماموت تشکيل شده و اين موضوع  تا حصول نتيجه مورد بررسي قرار گيرد.