اخبار
 1399/03/21  تاریخ خبر
هفتمین جلسه مشترک بخش های جاده ای و فن آوری روز و بیمه، ترانزیت و امور گمرکی


به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، هفتمين جلسه مشترک بخش هاي جاده اي و فن آوري روز و بيمه،ترانزيت و امور گمرکي با حضور آقايان قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و  رابط بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي، مجيد مطلق رئيس بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي ، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فن آوري روز و تعدادي از اعضاء هر دو بخش ، امروز مورخ 21 خردادماه در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

  درابتداي جلسه رئيس بخش جاده اي  به موضوع نرخ حق توقف ناوگان يخچالدار، اشاره و با توجه به نامه صادره انجمن با شماره 170/3/11399 مورخ99/03/22 اعلام کردند که انجمن با نظربخش موافقت نکردند  و بخشنامه همچنان به قوت خود باقي ست .

در ادامه نامه وفاراه به شماره 99/076 و مورخ 99/03/17 مطرح شد  و نظر بخش در اين رابطه اين چنين بودکه نرخ کرايه حمل داخلي است و بايد از شرکتهاي داخلي استعلام شود.

موضوع بعدي نامه شرکت سابانا به شماره 99/3/9821 و به تاريخ99/03/18 بود که در بخش مطرح و مقرر شد از شرکت مذکور درجلسه آتي دعوت به عمل آمده تا موضوع مورد نظر با حضور شرکت و اعضاء بخش مورد بررسي قرار گيرد.

در انتهاي جلسه کوروش اديب رئيس هيئت مديره شرکت روانه و شهرام خسروآبادي مدير عامل شرکت بي تا ترابر به نمايندگي از چند شرکت، بنا به درخواست خود جهت افزايش نرخ راهنامه و کميسيون، درجلسه شرکت کردند و رئيس بخش جاده اي  در اين رابطه عنوان کردند که انجمن ها در خصوص تعيين نرخ راهنامه نمي توانند اظهارنظرکنند و اين مورد در حيطه اختيارات انجمن نيست.