اخبار
 1398/09/06  تاریخ خبر
یازدهمین جلسه بخش جاده ای و فناوری روز برگزار شد

  يازدهمين جلسه بخش جاده اي و فناوري روز، شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران با حضور جواد ترکمن رئيس بخش ، محمد عدديان نيشابوري و مجيد مرادي نائبان رئيس و8 نفراز اعضا مورخ 2 آذرماه درمحل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، در ابتداي جلسه جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فناوري روز موضوع کمسيون ماده 12 (تخلفات رانندگان) را که موجب بروز مشکلات فراواني براي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي شده است را مطرح کردند.
وي در اين رابطه اظهار داشت: آيين نامه ناظر بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي به دليل حاکميت کنوانسيونهاي حمل و نقل بين المللي بر اين رشته از فعاليت حمل و نقلي، آيين نامه تاسيس و فعاليت شرکت هاي حمل و نقل بين المللي (مصوب 1377 )شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور است و علي الاصول مرجع رسيدگي به تخلفات اين شرکتها نيز، در کميسيون ماده 10 آن آيين نامه پيش بيني شده و هر گونه شکايت درخصوص فعاليت اين شرکتها مي بايست در آن کميسيون مورد بررسي قرار گيرد، نه کميسيون ماده12 که اصولا حاکم بر فعاليت حمل و نقل داخلي است. ضمن اينکه در هيچ کجاي قانون تخلفات رانندگي (مصوب 1389) و آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 آن قانون نيزاشاره اي به حکومت قانون و آيين نامه اخير بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي نشده است . از دلايل اصلي ديگر، عدم حاکميت آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي، مفاد ماده 3 آيين نامه مزبور است که اشاره به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان از قبيل ضوابط تاسيس بهره برداري از شرکتهاي حمل و نقل بار و مسافر است که در خصوص شرکتهاي حمل و نقل بين المللي، همواره آيين نامه مورد اشاره در بند يک ملاک عمل اين رشته از فعاليت است.همچنين مي توان به موضوع تبصره ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 اشاره کرد که بکارگيري "مدير فني" را از الزامات شرکت يا موسسه برون شهري مي‌داند اما در حال حاضر، در شرکتهاي حمل و نقل بين المللي عملأ بکارگيري مدير فني به لحاظ گستردگي فعاليت و بعد بين المللي بودن آن، امکان پذير نيست . مع الوصف شرکتهاي حمل ونقل بين المللي در اين خصوص بلاتکليف است و در صورت حادثه و تخلفات رانندگان ما بايد پاسخگو باشيم و از قوانين حمل و نقلداخلي تبعيت کنيم در حالي که امکان صدور بارنامه داخلي نداريم.

در ادامه نشست تمام حاضران جلسه به دليل حائز اهميت بودن اين مشکل مخصوصا براي شرکتهاي سوختي، خواستار رسيدگي از سوي صنف و انجمن شدند که در صورت امکان کميسيون مشترکي با مسئولين مربوطه تشکيل دهند.

از ديگر مسائلي که در اين جلسه مطرح شد رسيدگي به نامه شماره 11/46699 مورخ 1398/08/25 از سوي وزارت راه و شهرسازي به انجمن در خصوص درخواست شرکت سورن ترابر جهت استفاده از کاميونهاي يخچالدار ترک به دليل عدم وجود کاميونهاي يخچالدار ايراني جهت حمل کالاهاي صادراتي بود که در جلسه مطرح و نتيجه اين شد در صورتي که جزئيات بار، بطور کامل و بموقع اعلام شود، ناوگان داخلي کافي وقادر به حمل خواهد بود.

همچنين نامه شماره 122665/74/3 مورخ 1398/08/28 از سوي وزارت راه و شهرسازي به انجمن  به منظورمستند سازي در مورد هزينه ها و عوارض حمل و نقل بين المللي در ساير کشورها بود که دراين جلسه مطرح شد . پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد با توجه به حوزه فعاليت همکاران در کشورها و مسيرهاي مختلف، گزارشي تهيه و به بخش ارائه دهند.