اخبار
 1398/08/21  تاریخ خبر
الزام دریافت بارنامه برای حمل و نقل جاده‌ای کالا
در راستاي شفاف‌سازي در فرآيند حمل و نقل کالا و جلوگيري از جابه‌جايي خارج از شبکه‌ حمل و نقل جاده‌اي کالا براساس ضوابط و مقررات جاري کشور، هرگونه عمليات حمل ونقل کالا، مي بايست با طي فرآيندهاي قانوني و تحت صحابت بارنامه انجام شود.
 عبدالهاشم حسن‌نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان با بيان اين مطلب اظهار داشت:
به تمامي رانندگان، شرکت‌هاي حمل و نقل، مالکان ناوگان و صاحبان کالا، طي بخشنامه‌اي اعلام شده است، هر گونه جابه‌جايي کالا در جاده‌هاي کشور، مستلزم دريافت سند حمل (بارنامه) بوده و با متخلفان به صورت ويژه برخورد قانوني مي شود.
مديران کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي سراسر کشور،‌ مکلف به پيگيري و اتخاذ تدابير لازم براي اجراي شايسته اين بخشنامه بوده و نتيجه اقدامات انجام شده را به طور مستمر به دفتر حمل و نقل کالا گزارش دهند.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي همچنين از راه‌اندازي سيستم تحت وب صدور بارنامه الکترونيکي وانت بارها خبر داد و افزود:

باتوجه به تکاليف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور تسهيل فرآيند صدوربارنامه براي وانت‌بارها و حذف واسطه‌ها در نحوه فعاليت اين نوع ناوگان در جاده‌هاي برون‌شهري، به زودي سيستم تحت وب صدور بارنامه الکترونيکي وانت بارها راه‌اندازي مي‌شود.
حسن‌نيا تصريح کرد:
در پي اين امر، ضمن جلوگيري از فعاليت و تردد ناوگان وانت بار فاقد اسناد حمل (بارنامه) در جاده‌هاي مواصلاتي بين‌شهري، ارايه هرگونه خدمات مرتبط با پيمايش ، مستند به ارايه اسناد حمل معتبر و بارنامه خواهد بود.

منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي