اخبار
 1398/08/04  تاریخ خبر
مذاکره برای دیپلماسی حمل‌ونقل منطقه‌ای در سومین اجلاس راه ابریشم تفلیس
معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي در حاشيه برگزاري سومين اجلاس راه ابريشم تفليس گرجستان در قالب نشست‌هاي دو جانبه با وزراي حمل‌ونقل افغانستان و روماني و معاون وزير تجارت و زيرساخت گرجستان ديدار و در خصوص احياي جاده ابريشم، راه‌اندازي کريدورهاي بين‌المللي و فرصت‌هاي همکاري مشترک در زمينه توسعه ترانزيت و لجستيک مذاکره و گفت‌وگو کرد.

 سومين اجلاس دو روزه راه ابريشم تفليس، سي‌ام مهر با حضور وزراي حمل‌ونقل افغانستان و روماني، معاون وزير راه و شهرسازي ايران و معاون وزير تجارت و زيرساخت گرجستان در تفليس برگزار شد و کشور‌هاي حاضر در اجلاس برنامه‌هاي خود براي احياي جاده ابريشم را ارائه کردند.

شهرام آدم نژاد، معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي به نمايندگي از محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي جمهوري اسلامي ايران در سومين اجلاس راه ابريشم تفليس حضور يافت و در حاشيه اين اجلاس‌ چند نشست‌ دو جانبه با وزراي حمل‌ونقل افغانستان، روماني و معاون وزير تجارت و زيرساخت گرجستان برگزار کرد.

بر اساس اين گزارش در روز اول، نشست معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي کشورمان با وزير حمل‌ونقل افغانستان براي همکاري‌هاي مشترک در حوزه حمل‌ونقل بين‌المللي و احياي جاده ابريشم از طريق ايران و افغانستان  بحث و گفت‌وگو کرد و مقرر شد؛ با بهره‌گيري از ابتکارات عنوان شده توسط ايران و افغانستان و کشورهاي ديگر، شرايط احياي جاده ابريشم فراهم شود. 

همچنين پس از بحث و بررسي در مورد موضوعات همکاري‌هاي ‌مشترک در زمينه‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي و لجستيکي، گسترش همکاري‌هاي دوجانبه درخصوص موارد مذکور مورد توافق طرفين قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار ما، در روز دوم اجلاس نيز معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي ايران با وزير حمل‌ونقل روماني ديدار کرد و برنامه‌هاي مشارکت دو کشور براي احياي جاده ابريشم بين طرفين بررسي شد، همچنين معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي کشورمان از وزير حمل‌ونقل روماني براي بازديد از فرصت‌هاي لجستيکي و بندري ايران و مذاکره در خصوص ايجاد کريدور بين‌المللي جديد بين دو کشور دعوت کرد.

در ادامه مذاکرات اين اجلاس دو روزه، نشست دو جانبه‌ي شهرام آدم نژاد، معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي با معاون وزير تجارت و زيرساخت گرجستان برگزار و درباره موضوع همکاري‌هاي مشترک در کريدور خليج فارس-درياي سياه مذاکراتي انجام و مقرر شد؛ براي نهايي‌سازي متن توافقنامه اين کريدور بين‌المللي تسريع شود. همچنين حضور گرجستان در بندر چابهار با توجه امضا توافقنامه تجارت آزاد بين گرجستان و هندوستان، اتصال دو کشور به يکديگر از طريق بنادر ايران، در نظرگيري محوطه اختصاصي در مراکز لجستيک بندري کشور براي گرجستان و رفع مشکلات موجود بين ايران و گرجستان در زمينه حمل‌ونقل جاده‌اي از ديگر موضوعات مورد بحث در اين نشست دو جانبه بود.

  گفتني است: امين ترفع مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌ها، آدم نژاد را در اين سفر همراهي کرده است.

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي