اخبار
 1398/07/28  تاریخ خبر
کشف 3 هزار و 500 لیتر سوخت جاسازی شده در کامیون های خروجی در مرزهای گمرکی
تيم کارشناسان راهبر سمگا در هفته جاري ودر سه عمليات متفاوت وجدا گانه موفق به کشف بيش از سه 3500 ليتر گازوئيل در مرزهاي ميلک وماهيرود که به طرز ماهرانه اي در گالن هاي بيست ليتري وبطري اب معدني ونوشابه در زير بار صادراتي جاسازي شده بودند
گرديدند .
اين محموله ها به سمت کشورهاي همسايه شرقي قاچاق و جاسازي شده بودند که با تيز بيني کارشناسان سمگا کشف وضبط گرديد .

منبع: گمرک نيوز