اخبار
 1398/07/24  تاریخ خبر
پنجمین جلسه بخش فورواردري و لجستيك برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، پنجمين جلسه بخش فورواردري  و لجستيک مورخ 23 مهرماه با حضور افسانه فخري عضو هيئت مديره و رابط بخش، مسعود عطري رئيس بخش و 11 نفر از اعضا برگزار شد.

 مواردي که در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت به شرح ذيل است:

1- بحث و تبادل نظر در خصوص هزينه ها محلي محمولات خرده بار دريايي و برخي سوء استفاده ها در تحميل هزينه هاي غير واقعي  به صاحبان كالا و شركتهاي فورواردر كه منجر به تهيه پيش نويس  اعلام نظر به هيات مديره جهت پيگيري مطلب گرديد

2- ادامه بررسي آيين نامه پيشنهادي ستاد هماهنگي لجستيك كشور و ايجاد برخي اصلاحات در نامه اعلام نظر بخش به هيات مديره

3- صحبت در خصوص سرويسهاي حمل و نقل ريلي - كانتينري از مبادي چين به تهران و بررسي نقاط ضعف و قدرت عملياتي اين سرويسها