اخبار
 1398/07/02  تاریخ خبر
مراسم تودیع و معارفه دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران،مراسم تکريم از خدمات مهندس محمدجواد عطرچيان دبير اسبق انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران و معارفه ابوالقاسم حاجيعلي دبير جديد انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران روز يکشنبه مورخ 31 شهريور ماه  با حضور رئيس ، اعضاي هيئت مديره و جمعي از پيشکسوتان و فعالان حمل و نقل بين المللي برگزار شد.
در اين مراسم جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره از زحمات مهندس محمد جواد عطرچيان در دوران تصدي دبيري انجمن حمل ونقل بين المللي ايران  تقدير به عمل آورد و ابوالقاسم حاجيعلي به عنوان دبير جديد انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران معرفي شد.
در پايان مراسم  لوح تقديري  به رسم يادبود و به پاس زحمات و خدمات شايسته مهندس محمدجواد عطرچيان از طرف انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران به وي اهداء شد.