اخبار
 1398/06/21  تاریخ خبر
افزایش سهم ترانزیت و تخلیه بارگیری بنادر کشور

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اعلام کرد که در سال جاري سهم ترانزيت و تخليه و بارگيري بنادر کشور نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.محمد راستاد - معاون وزير راه و شهرسازي  اظهار کرد: بخش مهمي از ترانزيت کشور ترانزيت از طريق بنادر جنوبي و بنادر شمالي کشور است. به ويژه از جنوب به شمال که رونق بيشتري دارد.وي افزود: يکي از مزيت هاي مهمي که در بنادر داريم ظرفيت قابل توجه 240 ميليون تني بنادر است. علي الخصوص اينکه عمده بنادر مهم ايران که به ساير شقوق حمل و نقل نيز اتصال مناسبي دارند.مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: به عنوان مثال مي‌توان به بندر امام خميني (ره)، بندر شهيد رجايي و بندر اميرآباد در شمال اشاره کرد که دسترسي ريلي دارند و در حوزه توسعه ترانزيت بسيار اثر گذار هستند و بندري مانند بندر چابهار که بر اساس طرح توسعه‌ نوشته شده براي آن، مي‌تواند يکي از حلقه‌هاي اتصال خيلي مهم براي کشورهاي همسايه در حوزه اقيانوس هند، کشورهاي CIS، افغانستان و...  باشد.راستاد اعلام کرد: ميزان ترانزيت غير نفتي ما از ابتداي امسال تا کنون بيش از يک ميليون و 712 هزار و 117 تن بوده که از طريق بنادر تجاري کشور صورت گرفته و در همين بازه زماني تخليه و بارگيري کل بنادر نيز 66 ميليون و 531 هزار و  824 تن بوده است.به گفته وي، ميزان تخليه و بارگيري بنادر در ماه‌هاي گذشته 4.1 درصد رشد داشته است. تخليه و بارگيري غيرنفتي کشور که بالغ بر 47 ميليون تن بوده و با بيش از 8.8 درصد رشد روبرو شده است.مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اظهارکرد: واردات غير نفتي با 14.9 ميليون تن حدود 23.5 درصد رشد داشته و صادرات غير نفتي نيز 24.6 ميليون تن بوده و 5.3 درصد افزايش يافته است.

منبع: خبرگزاري ايسنا