اخبار
 1398/06/13  تاریخ خبر
مدیرعامل شرکت آلی بار: حضور افراد دارای سابقه فعالیت حقوقی در این بخش ضرورت دارد

امير منصوري مديرعامل شرکت آلي بار و از اعضاء بخش حقوقي در خصوص نخستين جلسه اظهار داشت: جلسه بسيار خوبي بود و افراد با تجربه ي حوزه حمل ونقل در اين جلسه حضور داشتند. آقايان سعيدي و حياتي به عنوان رئيس و نائب رئيس انتخاب شدند که اين امر  نشان دهنده مسير خوبي براي بخش حقوقي هست.
 همچنين وي در رابطه با جلسات آتي اين بخش عنوان کرد: من اميدوارم بقيه دوستاني که در اين صنف فعاليت دارند و داراي سابقه فعاليت حقوقي  و دانش حقوقي  هستند حتما در جلسات اين بخش حضور داشته باشند . هرچه  تعداد افرادي که داري اطلاعات در اين زمينه هستند بيشتر باشد قطعا نظرات کامل‌تر و مفيدتري براي صنف به دست خواهد آمد.