اخبار
 1398/06/13  تاریخ خبر
اولین جلسه بخش حقوقی برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، نخستين جلسه بخش حقوقي با حضور يونس جاويد عضو هيئت مديره انجمن و رابط بخش مذکور و اعضا برگزار شد.
 در اين نشست پوريا سعيدي مديرعامل شرکت حمل و نقل بين المللي نسيم اطلس جاده به عنوان رئيس  و آرمين حياتي مديرعامل شرکت حمل ونقل بين المللي جاده ساحل دريا به عنوان نائب رئيس بخش حقوقي انتخاب شدند.
در ادامه نشست حاضران در خصوص نحوه برگزاري جلسات آتي با يکديگر به تبادل نظر پرداختند.