اخبار
 1398/06/11  تاریخ خبر
افزایش تعرفه ورود کامیون‌های ایرانی به ترکمنستان

در پي انتشار خبري مبني بر افزايش تعرفه ورودي کاميون‌هاي ايراني به کشور ترکمنستان، ناظر گمرکات خراسان رضوي، اين خبر را تائيد نکرد و صحت آن‌را مشروط به پاسخ طرف ترکمن در مکاتبه وزارت امورخارجه کشور دانست.

اميد جهانخواه با بيان اين مطلب که، متأسفانه برخي محدوديت‌ها در گمرکات خراسان رضوي با کشور ترکمنستان وجود دارد، تصريح کرد: گزارشي به گمرک خراسان رضوي مبني بر افزايش تعرفه ورودي کاميون‌هاي ايراني از سوي رانندگان رسيده اماتا به اين ساعت مورد تائيد قرار نگرفته است.

ناظر گمرکات خراسان رضوي در ادامه با اشاره به اين نکته که موضوع افزايش مبالغ ورودي کاميون‌هاي ايراني به خاک ترکمنستان از سوي وزارت خارجه در دست بررسي است، افزود: در اين رابطه مبالغي عنوان شده اما تا اعلام نظر نهايي وزارت امور خارجه اظهار نظر در اين‌باره منطقي نيست.

طبق گفته وي، در اظهارنظر جديد ترکمنستان، کاميون‌هاي غيرترکمن بايد 110 تا 130 مَنات بابت هزينه‌هاي خدمات گمرکي و 80 تا 100 دلار براي عبور از پل چهارجُو پرداخت کنند و اين موضوع به‌صورت رسمي به دفتر نمايندگي وزارت امورخارجه در استان نيز اعلام شده است اما تا کسب نظر از مرکز، بايد منتظر بود.

اين مقام مسئول در پاسخ به اين پرسش که افزايش تعرفه ورود کاميون‌ها به خاک ترکمنستان صحت داشته باشد، آيا ايران نيز اقدام متقابلي خواهد داشت يا خير، يادآور شد: متولي اين موضوع سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي است از همين‌رو اظهارنظر، بررسي و اقدام به افزايش تعرفه از مواردي است که با نظر وزارت راه و شهرسازي از سوي سازمان راهداري، در اين باره صورت مي‌پذيرد.

جهانخواه از حضور نمايندگان وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري در مرز ترکمنستان خبر داد.

منبع: تين نيوز