اخبار
 1398/06/10  تاریخ خبر
نشست مشترک انجمن ایران با دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق مواد مخدر برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، نشست مشترک انجمن ايران با دستگاههاي متولي مبارزه با قاچاق مواد مخدر روز گذشته در محل انجمن برگزار شد. در اين نشست رئيس هيئت مديره، چند تن از اعضاي هيئت مديره، دبير انجمن، معاونت دادستاني کل کشور، معاونت مقابله با عرضه و امور بين المللل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون پليس مبارزه با مواد مخدر، سرپرست دفترترانزيت و امور گمرکي گمرک جمهوري اسلامي ايران،کارشناس امور بين الملل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سرپرست امور کارنه تير   اتاق بازرگاني ايران و  تعدادي از مديران و فعالان شرکتهاي حمل و نقل بين المللي حضور داشتند.
در ابتداي نشست جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ضمن خوشامدگويي به حاضران در جلسه عنوان کرد : تاکنون با همکاري سازمانهاي ذيربط  توانسته ايم  تعدادي از رانندگان بي گناه را آزاد کنيم. با توجه به اينکه ايران عضوکنوانسيونهاي مختلف است اما چون در مسيرترانزيت مواد مخدر قرار دارد  متاسفانه شاهد بروز چنين مشکلاتي هستيم که در اين ميان شرکتهاي حمل و نقلي و خانواده هاي رانندگان متضرر مي شوند که در برخي مواقع جبران ناپذير است.
در ادامه نشست قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره انجمن و رابط بخش بيمه ، ترانزيت وامور گمرکي گزارشي از آخرين وضعيت رانندگان زنداني در سال 97 ارائه کرد و گفت : 11 نفر از رانندگان زنداني که در جوف کالاي صادراتي در ترکيه و بلغارستان مواد مخدر از آنان کشف شده بود ، 9تن از آنان  با همکاري دستگاههاي ذيربط اززندان آزاد شده اند و تنها دو نفر از آنان يکي در بلغارستان و ديگري در ترکيه همچنان زنداني هستند.
 در ادامه محمدجواد عطرچيان دبير انجمن اظهار داشت:   با توجه به مواردي که اخيرابراي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي پيش آمده نشان  دهنده اين است که قاچاق مواد مخدر در جوف کالاي صادراتي به صورت شبکه اي عمل ميشود که  در اين ميان نه شرکت حمل ونقل مقصر است و نه راننده .
سرهنگ صفاييان معاون پليس مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد:مواردي که تاکنون در رابطه با  قاچاق موادمخدر اعلام شده است  به اين صورت بوده که مکان بارگيري مشخص نبوده ، ضوابط و قوانين رعايت نشده و حتي شاهد مواردي بوديم که بار تحويل گرفته شده اما رسيدي از شخص تحويل دهنده بار دريافت نشده است. که چنين مواردي موجب بروز مشکلات بسياري مي شود.
عمراني معاون دادستاني کل کشور اظهار داشت : آموزش به رانندگان حوزه ترانزيت  ازمهم ترين مواردي است  که موجب کاهش مشکلات حوز ه حمل و نقل بين المللي خواهد شد.
معاون دادستاني کل کشور عنوان کرد: شما به عنوان مديران شرکتهاي حمل ونقل بين المللي بايد تجربياتي را که در اين حوزه داريد براي آموزش رانندگان در نظر بگيريدو حتي با دانشکده اي جهت آموزش رانندگان قرار ببنديد. با توجه به اينکه کشور ما درمنطقه اي است که در مسير عبور ترانزيت قرار دارد اما متاسفانه سهم ما از حمل ونقل بين المللي کم است.
فرامرزيان سر پرست امور کارنه تير اتاق بازرگاني در رابطه تعداد پرونده هاي قاچاق در دو سال اخير اظهار داشت: در سال98 تاکنون 44 مورد پرونده قاچاق گزارش شده که از اين تعداد 2 مورد قاچاق انسان، 6 مورد قاچاق هروئين و حشيش ، 22مورد قاچاق سيگار و مابقي کالاي اظهار نشده بوده، همچنين در سال 97 ، از 31 مورد پرونده قاچاق   گزارش شده  4 مورد قاچاق انسان ،10 مورد مواد مخدر،  12 مورد سيگار و گازوئيل و مابقي کالاي اظهار نشده بوده که  اين موارد از کاميونهاي مسير ترکيه و بلغارستان يا ايتاليا کشف شده است. شرکتها بابت اينگونه موارد از طريق ماده 38 کنوانسيون تيرکه تحت نظارت گمرکات کشورها است به صورت دائم يا موقت ممنوع الفعاليت مي شوند . ماتمام تلاشمان اين است که با ارائه اسناد و مدارک به گمرکات کشورها ي خارجي مانع ازتعطيلي شرکتها از طريق ماده 38 کنوانسيون تير شويم.
آيتي سرپرست دفتر ترانزيت و امور گمرکي گمرک جمهوري اسلامي ايران گفت: ما بايد برخي فرايندهايمان را اصلاح کنيم کالاهايي را که براي اروپا ارسال ميکنيم صادراتي است و اگر بخواهيم در بررسي ها دقيق تر شويم صادرات ما آسيب مي بيند و کنترل دقيقي نمي توانيم انجام دهيم . وي همچنين عنوان کرد:  در حال حاضر وظيفه موکد اين است که دستگاههاي متولي حمل نقل با همفکري وهمکاري يکديگر دستور العمل مشخصي براي حمايت از شرکتهاي حمل ونقل صادر کنند .
 در پايان نشست رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران در مورد آزمايشگاههاي موجود در مرزها  اظهار داشت: وجود اين آزمايشگاهها  در مرز موجب توقف طولاني کاميون ها و تحميل هزينه هاي گزافي به شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ميشود. پيشنهادمان اين است که اين آزمايشگاه ها از مرزها به گمرکات مقصد منتقل شود.
لازم به ذکر است نمايندگان گمرک که در جلسه حضور داشتند موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام کردند.