اخبار
 1398/06/06  تاریخ خبر
مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللی اسکان: مشکلات صنف در بخش جاده ای بسیار زیاد است
محمد عدديان  مدير عامل شرکت حمل ونقل بين المللي اسکان برودت پارس و نائب رئيس بخش جاده اي  در رابطه با اولين جلسه بخش جاده اي اظهار داشت: من انتظار داشتم دوستان بيشتري در اين جلسه حضور داشته باشند چون هر چقدر حضور بيشتر باشد آرائشان تاثيرگذارتر خواهد بود و بعدا اعتراضي در اين زمينه نخواهند داشت. اما با اين حال جلسه خيلي خوب برگزار شد.
وي در رابطه اهميت  بخش جاده اي عنوان کرد:  با توجه به تجربه اي که در اين زمينه دارم و در دورههاي گذشته هم عضو اين بخش بوده ام بخش جاده اي از اهميت بسيار بالايي برخودار است و به نوع  پيشاني انجمن محسوب مي شود .مشکلات صنف در بخش جاده اي بسيار زياد است و اين بخش بايد بسيار فعال باشد خوشبختانه آقايان ترکمن و مرادي که به عنوان رئيس و نائب رئيس اين بخش منتخب شدند افراد درد آشنايي هستند و با امور مربوطه آشنايي دارند اميدواريم با همکاري همه اعضا بتوانند باري از روي شانه هاي اين صنف بردارند.