اخبار
 1398/06/03  تاریخ خبر
اولین جلسه ی بخش جاده ای با حضور اعضاء برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، اولين جلسه بخش جاده اي با حضور علي محمودي سراي عضو هيئت مديره و رابط بخش مذکور، دبير انجمن و پيشکسوتان و فعالان حمل و نقل بين المللي در انجمن برگزار شد.
 در اين جلسه جواد ترکمن مديرعامل  شرکت حمل و نقل بين المللي خاورميانه با کسب اکثريت آراء به عنوان رئيس بخش جاده اي انتخاب شد.
 همچنين مجيد مرادي مدير عامل شرکت حمل و نقل بين المللي زنجيره و محمد عدديان نيشابوري مدير عامل شرکت حمل و نقل بين المللي اسکان برودت پارس به عنوان نائبان رئيس بخش انتخاب شدند.