اخبار
 1398/05/30  تاریخ خبر
مصطفی کراچیانی از اعضای بخش مالیاتی: اولین جلسه مالیاتی رضایت بخش نبود
مصطفي کراچياني مدير عامل شرکت جهان مورا و از اعضاي بخش مالياتي با انتقاد از نخستين جلسه بخش مذکور اظهار داشت: به طور کلي اولين جلسه بخش مالياتي رضايت بخش نبود.
 جلسات اين بخش بايد به گونه اي باشد که به  شرکت‌ها برنامه بدهند اما با توجه به مسائلي که مطرح شد تنها به مسائل و مشکلات موديان رسيدگي خواهد شد که به نظر من اين مسئله نشان دهنده ضعف اين بخش است.
 وي در پاسخ به سوال عدم حضور تمام مدعوين در اين جلسه عنوان کرد:متاسفانه آيين نامه رعايت نشد و از 13 نفر مدعوين فقط 6 نفر حضور داشتند.