اخبار
 1398/05/30  تاریخ خبر
اولین جلسه بخش مالیاتی برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، نخستين جلسه بخش مالياتي با حضور محمد جمالي عضو هيئت مديره و رابط بخش مالياتي و 6 نفر از مديران و فعالان حوزه حمل و نقل بين المللي در تاريخ 28 مرداد ماه  در سالن اجتماعات برگزار شد.
در اين نشست سيد قاسم مقتدايي مديرعامل شرکت رهسپاران مهر توسط محمد جمالي رابط بخش مذکور به سمت رئيس بخش مالياتي منصوب شد.
 در ادامه هر يک از مدعوين به معرفي و بيان سوابق و فعاليتهاي خود در حوزه حمل و نقل بين المللي پرداختند.