اخبار
 1398/05/29  تاریخ خبر
مدیرعامل شرکت هودج ترابر: شرکتها باید انجمن را امین مسائل خود بدانند
حسام الدين خامسي مديرعامل شرکت هودج ترابر  و از اعضاي بخش مالياتي ضمن  ابراز رضايت خود  از نخستين جلسه بخش مالياتي بيان کرد:پيشنهادم اين است که براي جلسات آتي موردهاي بيشتر و واقعي تر مورد بررسي قرار گيرد. انجمن بايد به طور جد از اعضا بخواهد که مسائل و مشکلاتشان را به صورت مکتوب با انجمن مطرح کنند  تا در بخش مطرح و بررسي شود. در واقع  ارتباط شرکت‌ها  با انجمن بايد به گونه اي باشد که انجمن را امين مسائل خود بدانند.
وي در مورد عدم حضور همه مدعوين در اولين جلسه بخش مالياتي اظهار داشت: برخي از شرکت‌ها هستند که ارتباط خوبي با انجمن ندارند و  ارتباط سيستماتيک بين آنها برقرار نيست. در واقع يک نوع نگاه بالا به پايين به شرکت‌ها وجود دارد و شرکت‌ها انجمن را خانه خود نمي دانند. من فکر ميکنم بايد ارتباط صميمانه تري بين اعضا و انجمن برقرار شود.
خامسي در ادامه عنوان کرد: عدم حضور همه مدعوين در نخستين جلسه اتفاق خوبي نيست در واقع اين امر نيازمند اين است که انجمن نگرش متفاوتي به شرکت‌ها داشته باشد و به شرکت‌ها به صورت يک بخش خصوصي نگاه کند. در زمان انتخابات انجمن تلاش‌هايي در جهت برقراري ارتباط صميمانه تر با اعضا انجام داد که شاهد مشارکت بيشتر اعضا در انتخابات بوديم.