اخبار
 1398/05/26  تاریخ خبر
صدور بارنامه الکترونیکی واحد و کریدور‌های ترانزیتی در اجلاس روسیه و ترکمنستان بررسی شد
وزير راه و شهرسازي اجلاس سوچي و نشست مشترک وزراي حمل‌ونقل پنج کشور ساحلي درياي خزر را گامي مثبت در جهت هماهنگ سازي و يکسان‌سازي جريان عبور کالا با صدور بارنامه الکترونيکي واحد عنوان کرد و بحث و بررسي پيرامون تکميل و توسعه کريدور شمال-جنوب و خليج فارس-درياي سياه را مهم برشمرد. محمد اسلامي که پس از اجلاس ترکمنستان براي شرکت در «نشست مشترک وزراي حمل‌ونقل ايران، روسيه و آذربايجان» به سوچي روسيه سفر کرده بود، توسعه روابط حمل‌ونقل ريلي، حذف رواديد رانندگان کاميون، تکميل کريدور شمال-جنوب ‌و گسترش روابط دريايي را مهم‌ترين موارد مذاکره با همتايان خود در اين نشست عنوان کرد.وزير راه و شهرسازي افزود: اجلاس سوچي و نشست مشترک وزراي حمل‌ونقل پنج کشور ساحلي درياي خزر به برداشتن گامي مثبت در جهت هماهنگسازي و يکسان‌سازي جريان عبور کالا با صدور بارنامه الکترونيکي واحد از مبدا تا مقصد کمک کرد.وي بررسي رفع موانع خواسته و ناخواسته در مرزهاي سه کشور را نکته بعدي برشمرد و گفت: با شروع اين مذاکرات لغو رواديد رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي بين‌المللي در دست پيگيري قرار گرفته است.اسلامي در ادامه به بحث و بررسي پيرامون ايجاد کريدور خليج فارس-درياي سياه اشاره کرد و گفت: راه اندازي کريدور خليج فارس-درياي سياه با هدف توسعه ترانزيت از اهميت بالايي برخوردار است.

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي