اخبار
 1398/05/22  تاریخ خبر
تاکید ایران و بلغارستان بر تقویت مناسبات تجاری و ترانزیت
معاون اول رييس جمهوري و نخست وزير بلغارستان در حاشيه مجمع اقتصادي خزر در ترکمنستان ديدار و بر تقويت مناسبات تجاري و ترانزيت تاکيد کردند.;«اسحاق جهانگيري» در اين ديدار که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، بر اراده جدي تهران براي توسعه و تعميق همه جانبه مناسبات با صوفيه تاکيد کرد.
جهانگيري با اشاره به زمينه هاي متعدد همکاري ميان دو کشور خاطرنشان کرد: ايران آماده است همکاري هاي خود را با بلغارستان در زمينه هاي مختلف نظير توسعه ترانزيت ارتقاء دهد.
وي با اشاره به روابط سياسي خوب و سازنده ايران و بلغارستان، بر لزوم گسترش مناسبات تجاري و اقتصادي فيمابين متناسب با روابط سياسي دو کشور تاکيد کرد.
«بويکو بوريسف» نخست وزير بلغارستان نيز در اين ديدار از اراده جدي صوفيه براي توسعه همه جانبه مناسبات با تهران خبر داد و گفت: ايران و بلغارستان از ظرفيت هاي فراواني براي گسترش مناسبات تجاري برخوردارند و مي توانند سطح اين مناسبات ارتقاء دهند.

منبع: خبرگزاري ايرنا