اخبار
 1398/05/22  تاریخ خبر
برگزاری نشست با حضور کاردار سفارت ایران در کنسولگری اربیل ( عراق)
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، نشستي با حضور کاردار سفارت ايران در کنسولگري اربيل (عراق) و شرکتهاي حمل و نقل فعال در مسير کردستان عراق در خصوص مسائل و مشکلات رانندگان و شرکتهاي حمل ونقل در اقليم کردستان عراق در انجمن برگزار شد.
در اين جلسه حاضران در رابطه با مسائل و مشکلات شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني و رانندگان فعال در اقليم کردستان، مسائل گمرکات، مشکلات با صاحبان کالاي عراقي و وضعيت جاده ها مطالبي را عنوان کردند و بررسي هايي صورت گرفت.