اخبار
 1398/05/16  تاریخ خبر
نائب رئیس بخش فورواردری و لجستیک: از طرح مسائل خلق الساعه جلوگیری کنیم
پورياسعيدي مدير عامل شرکت نسيم اطلس جاده و نائب رئيس بخش فورواردري و لجستيک در خصوص نخستين نشست اين بخش عنوان کرد : يکي از مهمترين اهداف من در اين بخش اين است که تلاش کنيم از طرح مسائل خلق الساعه و به نوعي درد دل جلوگيري کنيم و به صورت مشخص و آکادميک بدانيم که موضوع مورد بررسي در هر جلسه چيست تا افراد حاضر در جلسه پس از بيان نظراتشان در رابطه با موضوع مطرح شده به اجماع نظر برسند.
 وي نخستين جلسه بخش فورواردري و لجستيک رامثبت ارزيابي کرد و اظهار داشت : به طور کلي  با توجه به ترکيب جلسه امروز و مباحث مطرح شده اولين جلسه را مثبت ارزيابي ميکنم البته ممکن است به مرور زمان از اين تجمع کاسته شود اما هسته اصلي تخصص با مشارکت ايده هاي نو و تجربه حتما ايجاد خواهدشد.
نائب رئيس بخش فورواردري و لجستيک  نظم دربرگزاري جلسات ، روند ايجاد دستور جلسه قبل از برگزاري و مهم تر از همه پيگيري مسائل و تمرکز بر روي دستور جلسات را از مهم ترين عوامل نتيجه بخش بودن جلسات آتي بخش مذکور برشمرد.