اخبار
 1398/05/12  تاریخ خبر
رئیس و نائبان رئیس بخش ترانزیت،بیمه و امور گمرکی انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، در نخستين جلسه بخش " بيمه، ترانزيت و امور گمرکي "  مجيد خياطي مطلق مديرعامل شرکت ناويان،  امير منصوري مديرعامل شرکت آلي بار،  حسام خامسي مدير عامل شرکت هودج ترابر، سياوش تيموري مديرعامل شرکت صحرا ترابر کانديداي رياست بخش مذکورشدند که مجيد خياطي مطلق با کسب اکثريت آراء به عنوان رئيس بخش انتخاب شد . همچنين امير منصوري ، محمد عدديان نيشابوري ، نسرين مکري با کسب اکثريت آراء به عنوان نائبان رئيس انتخاب شدند.
در ادامه نشست رئيس کميته نامه طرح سامانه GPS مورخ 7 مرداد ماه سال جاري که در بازگشت به بخشنامه   12 خرداد ماه سال جاري به شماره 98/328685   خطاب به مدير کل دفترنظارت بر ترانزيت گمرک جمهوري اسلامي ايران نوشته شده بود را قرائت و پس از بحث وتبادل نظر ميان حاضران مقرر شد اين مورد توسط امير منصوري و حميد محمدي پيگيري ونتايج آن در جلسات آتي کميته مطرح شود.
لازم به ذکر است پس از تبادل نظر از حاضران جلسه ، مقرر شد که گروهي در واتس آپ به نام "بخش بيمه ، ترانزيت و امور گمرکي"  تشکيل و پيگيري هاي مورد نياز از آن طريق انجام شود.
 در ادامه قربان جعفر زادگان به عنوان رابط هيئت مديره در بخش " بيمه، ترانزيت،امور گمرکي " ضمن ابراز رضايت از روند برگزاري  نخستين جلسه مذکور  اظهار داشت: تمام سعي ما بر اين است که از تجربيات  و نظرات همکاران در تمام زمينه ها بهرمنده شويم .