اخبار
 1398/05/09  تاریخ خبر
ابلاغ ضوابط جدید ترخیص کالا از گمرک
معاون گمرک ايران، دو بند مصوب نشست رفع مشکلات ترخيص کالا را به منظور کاهش رسوب کالا در بندرها و گمرک ها را براي اجرا ابلاغ کرد.

 براساس مصوبه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمل و نقل کالا‌هاي گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ممنوع است.
مهرداد جمال ارونقي در نامه‌اي به ناظران، مديران کل و مديران حوزه‌هاي نظارت و گمرکات اجرايي با ارسال تصوير نامه محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور و پاسخ فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي به نامه وي نوشته است: با توجه به اينکه در بند12 مصوبات مندرج در نامه اشاره شده تصريح شده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک نسبت به ابلاغ، پيگيري و اجرايي کردن صورتجلسه مورخ 13 تيرماه 1398 مورد تفاهم اين دستگاه‌ها با موضوع "بررسي مشکلات ورود و ترخيص کالا" که با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در چارچوب اختيارات اين دستگاه‌ها تنظيم شده براي رفع مشکلات ترخيص و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اقدام کنند". به موجب اين بخشنامه بند‌هاي يک و دو صورتجلسه مورخ 13 تيرماه براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

بر اساس بند يک اين بخشنامه، در مورد ترانزيت خارجي کالا از گمرکات مرزي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي آمده است:

الف- ترانزيت کالا‌هاي گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ممنوع است.

ب- ترانزيت کالا‌هاي غير گروه چهار در صورتي که جزء رديف تعرفه‌هاي معاف از ثبت سفارش موضوع تصويب نامه ??????/ت ????? ه مورخ 11 دي ماه 1397 هيات وزيران باشد، به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نياز به هيچ نوع ثبت سفارش ندارد.

ج- براي ترانزيت کالا‌هاي غير گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در صورتي که کالا جزء رديف تعرفه‌هاي معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد يا ويژه يا سرزمين اصلي کافي است و نياز به ثبت سفارش از نوع ديگري ندارد.

در بند 2 اين بخشنامه نيز تاکيد شده که «ترانزيت داخلي کالا به مقصد ساير گمرکات، نياز به ثبت سفارش سرزمين اصلي دارد».

در نامه معاون گمرک بار ديگر بر عدم نياز به تمديد مجوز ثبت سفارش کالا‌هاي اساسي که در گروه يک اولويت ارزي قرار گرفته اند، تاکيد شده است.

منبع: گمرک نيوز