اخبار
 1398/05/07  تاریخ خبر
اکبر لشگری به عنوان رئیس بخش حل اختلاف انجمن انتخاب شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، در جلسه روز گذشته هيئت مديره انجمن مورخ 6 مرداد ماه، اکبر لشگري با کسب اکثريت آراء  به عنوان رئيس بخش حل اختلاف انجمن انتخاب شد.