اخبار
 1398/05/03  تاریخ خبر
تهران و باکو بر گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل ریلی تأکید کردند

گسترش همکاري هاي دو کشور در زمينه حمل‌و‌نقل ريلي در ديدار سعيدرسولي معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران با مقامات جمهوري آذربايجان، مورد تأکيد قرار گرفت.سعيد رسولي معاون وزير راه و شهرسازي ومديرعامل اين شرکت در اين سفر يک روزه به کشور آذربايجان با « شاهين مصطفي اف» وزير اقتصاد و رييس کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي باکو - تهران و«جاويد قربان اف» رييس راه‌آهن جمهوري آذربايجان ديدار و در باره همکاري‌هاي دوکشور در زمينه حمل‌ونقل ريلي گفت‌وگو کرد.طرفين در اين ديدار با ابراز رضايت ازپيشرفت پروژه هاي در دست اجراي ميان دو کشور، بر تقويت و توسعه همکاري در بخش هاي اقتصادي مختلف به ويژه حمل و نقل ريلي تأکيد کردند. شايان ذکر است، در زمان حاضرايران و جمهوري آذربايجان در قالب تکميل دالان بين المللي شمال - جنوب براي استفاده از ظرفيت هايي ترانزيتي دو کشور در حمل و نقل ريلي همکاري مي کنند .

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي