اخبار
 1398/05/02  تاریخ خبر
تایید اساسنامه جدید انجمن

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، اساسنامه پيشنهادي انجمن که در مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 10 تيرماه سال جاري مطرح شده بود به تصويب اعضاء رسيد و روز گذشته مورد تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفت .

 اعضا ميتوانند به سايت انجمن به آدرس www.itair.ir مراجعه کرده و در  بخش اساسنامه و نظامنامه، با وارد کردن نام کاربري و کلمه عبور به فايل اساسنامه جديد دسترسي داشته باشند.