اخبار
 1398/04/24  تاریخ خبر
بازدید هیئت مدیره از بخشهای مختلف انجمن
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين  المللي ايران، رئيس ، اعضاي هيئت مديره و بازرسان منتخب روز گذشته از بخشهاي مختلف انجمن  بازديد به عمل آوردند.
در اين بازديد اعضاي هيئت مديره ضمن آشنايي با نحوه کار بخش هاي مختلف انجمن، با پرسنل ديدار و گفتگويي داشتند.
همچنين هيئت مديره و بازرسان با حضور در کلاسهاي آموزشي فياتا از نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي بازديد به عمل آوردند.
لازم به ذکر است که  در هر بخش توضيحات لازم توسط دبير انجمن ارائه گرديد.